LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال)

آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) به روشهای زیر قابل استفاده است :
سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) برای ویندوز
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) تحت ویندوز
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) برای اندروید
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) تحت اندروید


 res :