LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


محصول جدید آموزش SPSS 24

آموزش SPSS 24 به روشهای زیر قابل استفاده است :
سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
آموزش SPSS 24 برای ویندوز
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش SPSS 24 تحت ویندوز
آموزش SPSS 24 برای اندروید
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش SPSS 24 تحت اندروید


 res :