LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش SQL Server 2014

آموزش SQL Server 2014 به روشهای زیر قابل استفاده است :
سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
آموزش SQL Server 2014 برای ویندوز
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش SQL Server 2014 تحت ویندوز
آموزش SQL Server 2014 برای اندروید
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش SQL Server 2014 تحت اندروید


 res :