LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش ADO .net 2010 و LINQ

آموزش ADO .net 2010 و LINQ به روشهای زیر قابل استفاده است :
سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
آموزش ADO .net 2010 و LINQ برای ویندوز
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش ADO .net 2010 و LINQ تحت ویندوز
آموزش ADO .net 2010 و LINQ برای اندروید
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش ADO .net 2010 و LINQ تحت اندروید   آخرین خرید در 6 ساعت 11 دقیقه 1 ثانیه پیش
از درگاه پاسارگاد
کدهای خریداری شده : SQLServer2016
res :