LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش SQL Server 2014

آموزش SQL Server 2014 به روشهای زیر قابل استفاده است :
نرم افزارهای آموزشی انیاک سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
دانلود نرم افزار آموزشی
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان   آخرین خرید در 20 دقیقه 40 ثانیه پیش
از درگاه پاسارگاد
کدهای خریداری شده : powerpoint2016
res :