LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش ADO .net 2010 و LINQ

آموزش ADO .net 2010 و LINQ به روشهای زیر قابل استفاده است :
سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
آموزش ADO .net 2010 و LINQ برای ویندوز
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش ADO .net 2010 و LINQ تحت ویندوز
آموزش ADO .net 2010 و LINQ برای اندروید
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش ADO .net 2010 و LINQ تحت اندروید


 res :