LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش SQL Server 2005

آموزش SQL Server 2005 به روشهای زیر قابل استفاده است :
نرم افزارهای آموزشی انیاک سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
دانلود نرم افزار آموزشی
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان   آخرین خرید در 7 ساعت 7 دقیقه 14 ثانیه پیش
از درگاه پاسارگاد
کدهای خریداری شده : Access2007 Excel2007
res :