LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش SQL Server 2005

آموزش SQL Server 2005 به روشهای زیر قابل استفاده است :
نرم افزارهای آموزشی انیاک سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
دانلود نرم افزار آموزشی
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان   آخرین خرید در 6 ساعت 12 دقیقه 7 ثانیه پیش
از درگاه پاسارگاد
کدهای خریداری شده : SQLServer2016
res :