LAN WEB LMSX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


آموزش مهارت اول ICDL

آموزش مهارت اول ICDL به روشهای زیر قابل استفاده است :
سی دی آموزشی
خرید سی دی و دی وی دی آموزشی
برای خرید سی دی آموزشی کلیک کنید.
آموزش مهارت اول ICDL برای ویندوز
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش مهارت اول ICDL تحت ویندوز
آموزش مهارت اول ICDL برای اندروید
دانلود مستقیم تمامی بخشها
تا سه بخش اول رایگان

آموزش مهارت اول ICDL تحت اندروید


 res :