نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


برای استفاده از نرم افزار آموزشی نیاز به نصب Shockwave Player میباشد.

آموزش Windows 7 - منو و فصلهای اول و دوم

آموزش Excel 2007- فصل اول
آموزش Excel 2007- فصل دوم
آموزش Excel 2007- فصل سوم


تمرین تعاملی و تست آموزشی PowerPoint 2003 - دانلود فایل


وضعیت پشتیبان سایت :
در صورتی که پشتیبان مشغول بود لطفا دوباره سعی در برقراری ارتباط نمائید
پشتیبانی

عضویت در خبرنامه نرم افزارهای آموزشی انیاک


   آخرین خرید در 7 دقیقه 56 ثانیه پیش
از درگاه پاسارگاد
کدهای خریداری شده : Access2013
res :