نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


برای استفاده از نرم افزار آموزشی نیاز به نصب Shockwave Player میباشد.

آموزش Windows 7 - منو و فصلهای اول و دوم

آموزش Excel 2007- فصل اول
آموزش Excel 2007- فصل دوم
آموزش Excel 2007- فصل سوم


تمرین تعاملی و تست آموزشی PowerPoint 2003 - دانلود فایلعضویت در خبرنامه انیاک


   آخرین خرید در 3 دقیقه 53 ثانیه پیش
از درگاه ملت
کدهای خریداری شده : Dreamweaver CS6
res :