شرایط ویژهX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم

تعداد نرم افزارهای آموزشی دانلود شده در امروز : 111

قابل توجه کاربران :

در این قسمت میتوانید 160 نرم افزارهای آموزشی تولید شده توسط شرکت انیاک را دانلود کنید. به نکات زیر توجه کنید:
1) هر نرم افزارهای آموزشی بین یک تا سه بخش اول آن رایگان است. ولی در فایلهای زیر تمامی بخشهای موجود هستند.
2) برای ورود به بخشهای غیر رایگان باید کد وارد کنید. برای خرید کد وارد این لینک شوید.
3) نرم افزارهای آموزشی زیر بصورت شبیه سازی شده، تصویری، تعاملی به همراه صدا و متن فارسی هستند.
4) این نرم افزارها قابل اجرا بر روی سی دی و هارد دیسک هستند.
در صورتی که موفق به دانلود نرم افزار آموزشی نشدید با پشتیبان سایت تماس بگیرید.

ترتیب نمایش محصولات را تغییر دهید. 1) از آخرین محصول تا اولین محصول 2)به ترتیب حروف الفبا 3)دسته بندی کاربردی محصولات

سیستم عامل مورد نیاز . 1) نرم افزار آموزشی برای اندروید 2)نرم افزار آموزشی برای ویندوز

برای جستجو در سایت عبارت مورد نظر خود را در جعبه متن زیر تایپ کنید :
 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 2012 مقدماتی (حجم 104.24MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 2012 پیشرفته (حجم 104.91MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 9 مقدماتی (حجم 95MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 9 پیشرفته (حجم 137MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2003 (حجم 90MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2007 (حجم 54MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2010 (حجم 88.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2013 (حجم 88.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2016 (حجم 89.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Access 2016 تحت اندروید (حجم 70.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش ADO .net 2010 و LINQ (حجم 45.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ADO .net 2010 و LINQ تحت اندروید (حجم 34.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Adobe Premiere Pro 2 (حجم 61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ASP.net 2010 (حجم 94.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ASP.net 2010 تحت اندروید (حجم 80.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2007 دو بعدی (حجم 47MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2007 سه بعدی (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2009 - دو بعدی (حجم 47MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2009 - سه بعدی (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2015 (حجم 138MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2016 (حجم 145MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2017 (حجم 130MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش C# .Net 2008 (حجم 129MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش C# .Net 2010 (حجم 132.74MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش C# 2013 (حجم 111MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش C# 2013 تحت اندروید (حجم 98.2MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش C++ (حجم 79.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش C++ تحت اندروید (حجم 59.39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش CCNA (حجم 169MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CCNA تحت اندروید (حجم 160MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CorelDRAW X3 (کورل درا) (حجم 109MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CorelDRAW X4 (کورل دراو) (حجم 109MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CorelDRAW X6 (حجم 130MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CorelDRAW X7 (حجم 152MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CorelDRAW X8 (حجم 132MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش CSS و HTML , JavaScript (حجم 91MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Director MX 2004 (حجم 66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Dreamweaver 8 (حجم 53MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 53MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Dreamweaver CS5 (حجم 59.25MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Dreamweaver CS6 (حجم 53.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2003 (حجم 101MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2007 (حجم 62MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2010 (حجم 96.92MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2013 (حجم 92.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2016 (حجم 100MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Excel 2016 تحت اندروید (حجم 79.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Flash CC (حجم 116MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Flash CS5 - آموزش فلش CS5 (حجم 108MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Flash CS6 (حجم 109.11MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش FreeHand MX (حجم 168MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش FrontPage (حجم 93MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش HTML5 (حجم 123.02MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش illustrator (حجم 132MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش InDesign CC (حجم 97MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Indesign CS6 (حجم 102.99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Linux RedHat 9 (حجم 92MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2009 (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2013 (حجم 56.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2014 (حجم 67.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2015 (حجم 61.21MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2016 (حجم 61.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2016 تحت اندروید (حجم 46.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2017 (حجم 61.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Matlab 7 (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش MS Project 2003 (حجم 39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش MS Project 2007 (حجم 39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش MS Project 2010 (حجم 72.73MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش MS Project 2013 (حجم 128.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش OneNote 2010 (حجم 36.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Outlook 2007 (حجم 36MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Outlook 2010 (حجم 36.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Outlook 2013 (حجم 57.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Outlook 2016 (حجم 61.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Outlook 2016 تحت اندروید (حجم 41.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Photoshop CC (حجم 145MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Photoshop CS3 ( آموزش فتوشاپ ) (حجم 163MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Photoshop CS4 - آموزش فتوشاپ CS4 (حجم 163MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Photoshop CS5 ( آموزش فتوشاپ CS5 ) (حجم 157.74MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Photoshop CS6 ( آموزش فتوشاپ CS6 ) (حجم 165.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PhpMyAdmin - MySQL - PHP (حجم 67MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش PowerPoint 2003 (حجم 66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PowerPoint 2007 (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PowerPoint 2010 (حجم 70.27MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PowerPoint 2013 (حجم 65.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PowerPoint 2016 (حجم 73MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش PowerPoint 2016 تحت اندروید (حجم 51.6MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Premiere Pro CS5 (حجم 85.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Premiere Pro CS6 (حجم 71.33MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Primavera Project Planner ( پریماورا ) (حجم 107MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Project 2016 (حجم 130MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Project 2016 تحت اندروید (حجم 126MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش SPSS 15 (حجم 0MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SPSS 17 (حجم 99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SPSS 22 (حجم 119MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SPSS 23 (حجم 125MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SPSS 23 تحت اندروید (حجم 114MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SPSS 24 (حجم 123MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش SPSS 24 تحت اندروید (حجم 112MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش SQL Server 2000 (حجم 63MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2005 (حجم 95MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2008 (حجم 82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2012 (حجم 91.48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2014 (حجم 95.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2014 تحت اندروید (حجم 76.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2016 (حجم 92.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش SQL Server 2016 تحت اندروید (حجم 76.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش UML Rational Rose (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش UML Rational Rose تحت اندروید (حجم 51.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش فيزيك 1 سال اول – تجربي و رياضي (حجم 88.11MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش مقدماتی Visual Basic 6.0 (ویژوال بیسیک) (حجم 142MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش مهارت اول ICDL (حجم 26MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش مهارت اول ICDL تحت اندروید (حجم 36.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازی کامپیوتر (حجم 285MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ویندوز 10 (حجم 88MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش ویندوز 10 تحت اندروید (حجم 53.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش ویندوز 7 ( Windows 7 ) (حجم 95.3MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش کتیا Catia (حجم 80.78MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش پیشرفته Visual Basic 6.0 (حجم 67MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش VBA در اکسل 2013 (حجم 87.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش VBA در اکسل 2016 (حجم 89MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش VBA در اکسل 2016 تحت اندروید (حجم 78MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visio 2007 (حجم 79.25MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visio 2010 (حجم 64MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visio 2013 (حجم 64MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visio 2016 (حجم 74.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visio 2016 تحت اندروید (حجم 56.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visual Basic .Net 2005 (حجم 127MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 127MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual Basic .Net 2010 (حجم 130.31MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual Basic 2013 (حجم 111MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visual Basic 2013 تحت اندروید (حجم 97.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visual C# .Net 2005 (حجم 129MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual C++ 6 (حجم 50MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual FoxPro 8 (حجم 77MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Web Page Maker (حجم 47.27MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Windows Vista (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Windows XP - ویندوز اکس پی (حجم 100.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2003 (حجم 99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2007 (حجم 62MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2010 (حجم 105.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2013 (حجم 96.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2016 (حجم 96.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Word 2016 تحت اندروید (حجم 84MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش XML (حجم 54MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش آزمون 70-640 (حجم 100.38MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش آزمون 70-642 (حجم 165.84MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش آزمون 70-643 (حجم 129.46MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش آزمون 70-680 (حجم 83.82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش اینترنت - IE 7 (حجم 52MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش اینترنت - IE 8 (حجم 71.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)تمامی بخشها رایگان

 • دانلود آموزش اینترنت - IE 8 تحت اندروید (حجم 55.3MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش اینترنت - Microsoft Edge (حجم 54.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش اینترنت - Microsoft Edge تحت اندروید (حجم 35.82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش اکشن اسکریپت (حجم 166MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش توابع اکسل (حجم 66.08MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش توابع اکسل (حجم 66.35MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش توابع اکسل 2013 (حجم 134MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش توابع اکسل 2016 (حجم 140MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش توابع اکسل 2016 تحت اندروید (حجم 123MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش تکنیک های فتوشاپ (حجم 154MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي (حجم 54.41MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي (حجم 54.61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي (حجم 83.63MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي (حجم 74.98MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضی اول راهنمایی (حجم 50.17MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضی دوم راهنمایی (حجم 55.39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضی سوم راهنمایی (حجم 53.23MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش زبان برنامه نویسی C (حجم 86MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) تحت اندروید (حجم 39.3MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ساخت برنامه های چندرسانه ای (حجم 105MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش شيمي 1 سال اول- تجربي و رياضي (حجم 94.33MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي (حجم 86.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش شبکه (حجم 136MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش علوم اول راهنمایی (حجم 84.87MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش علوم دوم راهنمایی (حجم 102.66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش علوم سوم راهنمایی (حجم 244.22MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آشنایی با کامپیوتر و برنامه های متداول (حجم 138MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) • ایست تمامی نرم افزارهای آموزشی انیاک بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی میباشد
  نرم افزارهای آموزش کامپیوتر و آموزش درسی انیاک به نام انتشارات پیروز الوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.
  تمامی حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای آموزشی موجود در این سایت که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است متعلق به انتشارات پیروز الوان میباشد. هر گونه دخل و تصرف در محتوا و مضمون این محصولات ممنوع بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
  با معرفی کرک یا کپی کنندگان محصولات انتشارات پیروز الوان ( نرم افزارهای آموزشی انیاک) از ما دو نرم افزار به انتخاب خود بصورت رایگان دریافت کنید.

  عضویت در خبرنامه نرم افزارهای آموزشی انیاک


   res :