آموزش آزمون 70-640

آموزش MCITP - Exam 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

آموزش آزمون 70-640 (آموزش MCITP - Exam 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش MCITP - Exam 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
دانلود کامل دوره
آموزش MCITP - Exam 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
شماره شناسنامه اثر
8-00630-037061

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش آزمون 70-640 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی آزمون های MCITP کلیک کنید.

در نرم افزار آموزش آزمون 70-640 آموزش Exam 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring از سری آموزش MCITP با مباحث زیر آشنا میشوید:

مقدمه
تعريف Active Directory Data Store
طبقه بندي اجزاي Active Directory
تعريف Forest
تعريف Domain Controller
تعريف Organizational Unit
تعريف Site
DNS چيست؟
پيکربنديويندوز با برنامه Intial Configuration Task
تغيير نام Server
تنظيم IP براي Server
نصب Active Directory
نصب Forest
ايجاد Domain
ارتقاء Function Level
تعيين محل ذخيره سازي فايلها
نصب Domain

مقدمه
شناخت کنسول مديريتي (MMC)
ابزارهاي مديريت Active Directory
روش ايجاد کنسول MMC
اضافه کردن Snap-in
دستور Regsvr32
تعيين کامپيوتر جهت اضافه کردن Snap-in
اضافه کردن Event Viewer به کنسول MMC
ايجاد Organizational Unit
ايجاد کاربر جديد
ايجاد گروه
اعطاي مجوز به موضوعات مختلف

مقدمه
ايجاد کاربران با الگوها و مدلها
تنظيم مشخصات حساب هاي کاربري
ايجاد حساب جديد توسط الگوهاي توليد شده پيش فرض
مشاهده کپي اطلاعات توسط حساب هاي الگو
تعريف گروه
ساخت و مديريت گروه
نامگذاري گروه
انواع گروه هاي اصلي
Scope گروه
انواع گروه هاي فرعي
بررسي کامپيوترها
شناخت Domain و Trust و WorkGroup
تعيين حدود کاربران

مقدمه Group Policy
Policy Setting
ساخت و ويرايش GPO
تعريف Starter GPO
روش کار با برنامه GPO Editor
ارتباط Domain با GPO
مديريت Group Policy
اتصال GPO به OU
الويت در GPO
چگونگي ايجاد يک GPO با تنظيمات و رويه هاي مختلف
پيکربندي تنظيمات اجراي GPO
پيکربندي امنيتي فيلترينگ

مقدمه
Restirected Group Policy
تعريف تنظيمات Member Of Setting
تعريف تنظيمات Member Setting
ايجاد GPO همراه با سياست هاي Restirected
اضافه کردن گروه به گروهي ديگر
اضافه کردن اعضاي گروه
مديريت مراحل امنيتي
مديريت امنيتي بوسيله الگوها
انواع الگوهاي امنيتي
پيکربندي سيايتهاي امنيتي محلي
حذف تنظيمات امنيتي
ساخت يک نمونه الگوي امنيتي
تحليل پيکربندي Server و استفاده از پيکربندي امنيتي
تائيد اعمال تنظيمات Server بر روي کاربران
استفاده از Wizard براي پيکربندي امنيتي
تبديل Policy به GPO

مقدمه
سياستهاي رمزگذاري
سياستهاي Account Lockout
پيکربندي رمز عبور و سياستهاي Lockout
وضعيت رمزهاي عبور
الويت PSO
قوانين الويت PSO
ايجاد PSO
تخصيص الويت به PSO
احراز هويت حسابرسي
انواع تنظيمات حسابرسي
حالات راه اندازي يک Policy
پيکربندي Domain براي حسابرسي رخدادها
بروزرساني Policy
اجراي برنامه Event Viewer

مقدمه و تعريف DNS
IPV6
Link-local
Site-local
Global Unicast
پروتکل تبديل نام (Peer Resolution Protocole)
ساختار DNS
DNS Server پويا
DNS Server خواندني- نوشتني
DNS Server فقط خواندني
Splite Brain Syndrome
شناخت DNS
روش تبديل نام در DNS سرور
روش نصب DNS
روش اعمال تنظيمات روي DNS سروز
Root Hints چيست؟
بررسي Reverse Lookup Zone
روش ايجاد Forward Lookup Zone
بررسي انواع Zoneها (ناحيه ها)
ايجاد Primary Zone
انواع بروزرساني Zoneها
بررسي رکورد SOA
انواع نصب DNS Server
تغييرات Zoneها پس از نصب Active Directory
روش ايجاد Reverse Lookup Zone
DHCP Server و روش نصب
توضيح Scope و اضافه کردن به DHCP Server
روش و مفهوم Authorize کردن DHCP Server
جداسازي يک محدوده IP خاص
الگوريتم و مفهوم Lease Duration

مفهوم FSMO
حالت Multi Master
يادآوري مفهوم Forest و Tree
مفهوم Schema
روش ايجاد Schema در MMC
توضيحات Domain
توضيحات Trust
دلايل ايجاد Domain
بخش هاي اساسي Active Directory
مفهوم Global Catalog
بررسي مبحث Site
روش ذخيره Attribute در Global Catalog
روش اعمال Caching
بحث و آموزش هاي مربوط به Site
انواع سرويس هاي موجود در Domain
ايجاد سايت هاي مختلف
لينک ارتباطي ميان سايت ها
ايجاد سرور در يک سايت
تعريف Subnet براي سايت
تنظيم لينک هاي ارتباطي ميان سايت ها
هزينه لينک ارتباطي ميان سايتها
ايجاد لينک ارتباطي ميان سايتها
اضافه کردن سايت به لينک
مفهوم Bridge
مفهوم SMTP
بررسي دقيق تر مفهوم Trust
روش ايجاد Trust
انواع Trust
توضيحات تکميلي در مورد Trust
مفهوم Transtivity

Certificate Services
مفهوم PKI
عمليات لازم هنگام ارسال اطلاعات
روش نصب Certificate Services
پيکربندي Certificate Aythority
خصوصيات گواهي نامه
بررسي منوي Properties از گواهي نامه CA
روش درخواست گواهي نامه
انواع گواهي نامه
لغو گواهي نامه
نمايش گواهي نامه هاي لغو شده
فعال سازي مجدد گواهي نامه
نگهداري بهينه ويندوز
نصب برنامه Windows Server Backup
اجراي برنامه Windows Server Backup
توضيح منوي Action از برنامه Windows Server Backup
اجراي ويزارد Backup Schedule
انواع Backup
زمان تهيه Backup
تعيين ساعت تهيه Backup
ذخيره سازي فايل Backup


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ