آموزش XML

آموزش XML


با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش XML رایگان میباشد

از XML در نرم افزارهای دیگری مانند پایگاه داده یا برنامه های طراحی صفحات وب استفاده میشود در نرم افزار آموزش XML با مفهوم، کاربرد و اصول اولیه استفاده از XML بدون توجه به نوع نرم افزاری که میخواهید از XML در آن استفاده کنید، آشنا میشوید.
در نرم افزار آموزشی XML مباحث زیر بررسی میشوند.

معرفي XML
معايب HTML
تفاوت هاي HTML و XML
ابزارهاي XML
تبديل XML به HTML

مقدمه
عناصر، ويژگي ها و مقادير
عنصر ريشه (Root Element)
اعلام نگارش XML
اجراي سند XML توسط IE
افزودن ويژگي ها
استفاده از عناصر خالي
نوشتن توضيحات
نمايش عناصر به صورت متن

ايجاد يک DTD
تعريف يک DTD داخلي
نوشتن يک DTD خارجي
نامگذاري يک DTD خارجي
استفاده از يک DTD خارجي

تعريف عناصر
تعريف عنصر حاوي متن
عنصر داراي فرزند
تعريف عنصر با اجزاي مرتب
تعريف چند واحد
ويژگي ها
تعريف ويژگي هاي ساده
تعريف ويژگي ها با مقادير منحصر به فرد
محدود کردن مقدار ويژگي ها به نام هاي معتبر در XML

موجوديتها
ايجاد ميانبر براي متن ها
استفاده از ميانبرهاي متني
ميانبرهاي متني در فايل هاي خارجي
ايجاد و استفاده از ميانبر براي DTDها
استفاده از ميانبر در يک DTD
ايجاد موجوديت براي محتويات تجزيه نشدني
تعريف يک موجوديت براي محتواي تفسير نشده
افزودن اطلاعات درباره نوع محتويات
گنجاندن محتويات تجزيه نشدني
جاگذاري محتويات تجزيه نشدني در يک سند XML

الگوي XML
مدل هاي ساده و پيچيده
اعلان محلي و عمومي
ايجاد يک الگوي ساده
نوشتن توضيحات در الگو
تعريف مدل هاي ساده
استفاده از مدل هاي تاريخ و ساعت
استفاده ازمدل هاي عددي
نوع هاي ساده سفارشي
تعيين يکسري مقادير قابل قبول
معرفي يک محدوده براي مقادير قابل قبول
محدود کردن اندازه يک مدل ساده
ايجاد مدل هاي ليست
تعيين محتويات يک عنصر

تعريف نوع هاي پيچيده
عناصري که در يک دنباله ظاهر مي گردند
ايجاد مجموعه اي از گزينه ها
معرفي گروه هاي نامي
فراخواني يک گروه نامي
فراخواني عناصر معرفي شده
کنترل تعداد دفعات ظاهر شدن
تعريف عناصر متني
تعريف عناصر خالي
تعريف عناصر با محتويات ترکيبي
تعريف نوع پيچيده بر اساس يک نوع پيچيده موجود
تعريف يک عنصر از مدل پيچيده
تعريف ويژگي ها
فراخواني گروه هاي ويژگي

مقدمه
طراحي يک نام فضاي نام
فضاهاي نامي براي تک تک عناصر

مقدمه
پردازشگر XSLT
ايجاد سند XSLT
قالب ريشه
کد HTML خروجي
اجراي فايل HTML توليد شده
محتويات گره در خروجي
ايجاد و اجراي قواعد قالب ها
پردازش گروهي گره ها
پردازش شرطي گره ها
افزودن انتخاب هاي شرطي
مرتب کردن گره ها
ساخت ويژگي ها

مقدمه
تعيين گره فعلي
ارجاع به گره فعلي
انتخاب فرزندان يک گره
انتخاب شاخه والد يا هم سطح
عدم توجه به گره فعلي
انتخاب ويژگي هاي يک گره
انتخاب زير دسته ها

مقدمه
مقايسه دو مقدار
محل فرزندان يک گره
محاسبه مجموع مقادير
شمارش گره ها
ضرب ، تقسيم، جمع و تفريق
قالب بندي اعداد
استخراج زير رشته ها
تبديل رشته ها به حروف بزرگ

مقدمه
ايجاد يک پيوند ساده
ايجاد مجموعه پيوند
تعيين نقاط ارجاع
تعيين ارتباطات
ايجاد اتصال به يک قسمت از فايل
ايجاد ساده ترين XPointer
XPointer هاي متحرک
ايجاد محدوده XPointer

و چندین نکته آموزشی دیگر در XML


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ