شرایط ویژهX
نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم

تعداد نرم افزارهای آموزشی دانلود شده در امروز : 68

قابل توجه کاربران :

در این قسمت میتوانید 161 نرم افزار آموزشی را بصورت کامل دانلود کنید و بصورت آفلاین بدون نیاز به اینترنت استفاده کنید. هر نرم افزارهای آموزشی بین یک تا سه بخش اول آن رایگان است. ولی فایلی که دانلود میکنید حاوی تمامی بخشها میباشد.
برای ورود به بخشهای غیر رایگان باید کد بخرید. برای خرید کد وارد این لینک شوید. کد دارای محدودیت زمانی نمیباشد و فقط محدودیت نصب بر روی تعداد محدودی کامپیوتر دارد.
تمامی نرم افزارهای آموزشی بصورت شبیه سازی شده، تصویری، تعاملی به همراه صدا و متن فارسی هستند.
در صورتی که موفق به دانلود نرم افزار آموزشی نشدید با پشتیبان سایت تماس بگیرید.

ترتیب نمایش محصولات را تغییر دهید. 1) از آخرین محصول تا اولین محصول 2)به ترتیب حروف الفبا 3)دسته بندی کاربردی محصولات

سیستم عامل مورد نیاز . 1) نرم افزار آموزشی برای اندروید 2)نرم افزار آموزشی برای ویندوز

برای جستجو در سایت عبارت مورد نظر خود را در جعبه متن زیر تایپ کنید :
 • آموزش CorelDRAW 2017 (حجم 132MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش تکنیک های فتوشاپ (حجم 154MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Matlab 2017 (حجم 61.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش SPSS 24 (حجم 123MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش SPSS 24 تحت اندروید (حجم 112MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش اینترنت - Microsoft Edge (حجم 54.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش اینترنت - Microsoft Edge تحت اندروید (حجم 35.82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش CorelDRAW X8 (حجم 132MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش AutoCAD 2017 (حجم 130MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش SQL Server 2016 (حجم 92.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش SQL Server 2016 تحت اندروید (حجم 76.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Matlab 2016 (حجم 61.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Matlab 2016 تحت اندروید (حجم 46.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Outlook 2016 (حجم 61.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Outlook 2016 تحت اندروید (حجم 41.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Visio 2016 (حجم 74.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Visio 2016 تحت اندروید (حجم 56.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش توابع اکسل 2016 (حجم 140MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش توابع اکسل 2016 تحت اندروید (حجم 123MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش VBA در اکسل 2016 (حجم 89MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش VBA در اکسل 2016 تحت اندروید (حجم 78MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Project 2016 (حجم 130MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Project 2016 تحت اندروید (حجم 126MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Excel 2016 (حجم 100MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Excel 2016 تحت اندروید (حجم 79.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Access 2016 (حجم 89.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Access 2016 تحت اندروید (حجم 70.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش PowerPoint 2016 (حجم 73MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش PowerPoint 2016 تحت اندروید (حجم 51.6MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Word 2016 (حجم 96.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Word 2016 تحت اندروید (حجم 84MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Matlab 2015 (حجم 61.21MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش AutoCAD 2016 (حجم 145MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش illustrator (حجم 132MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش SPSS 23 (حجم 125MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SPSS 23 تحت اندروید (حجم 114MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش CorelDRAW X7 (حجم 152MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ویندوز 10 (حجم 88MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش ویندوز 10 تحت اندروید (حجم 53.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش C++ (حجم 79.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش C++ تحت اندروید (حجم 59.39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Matlab 2014 (حجم 67.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visual Basic 2013 (حجم 111MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visual Basic 2013 تحت اندروید (حجم 97.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش C# 2013 (حجم 111MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش C# 2013 تحت اندروید (حجم 98.2MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش AutoCAD 2015 (حجم 138MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش VBA در اکسل 2013 (حجم 87.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش توابع اکسل 2013 (حجم 134MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SQL Server 2014 (حجم 95.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SQL Server 2014 تحت اندروید (حجم 76.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش InDesign CC (حجم 97MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش CorelDRAW X6 (حجم 130MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SPSS 22 (حجم 119MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Flash CC (حجم 116MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Visio 2013 (حجم 64MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Matlab 2013 (حجم 56.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Photoshop CC (حجم 145MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Outlook 2013 (حجم 57.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش MS Project 2013 (حجم 128.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Word 2013 (حجم 96.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش PowerPoint 2013 (حجم 65.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Access 2013 (حجم 88.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Excel 2013 (حجم 92.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش اکشن اسکریپت (حجم 166MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش CCNA (حجم 169MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش CCNA تحت اندروید (حجم 160MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش آزمون 70-643 (حجم 129.46MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش آزمون 70-642 (حجم 165.84MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش آزمون 70-640 (حجم 100.38MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش آزمون 70-680 (حجم 83.82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Dreamweaver CS6 (حجم 53.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Premiere Pro CS6 (حجم 71.33MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Flash CS6 (حجم 109.11MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Photoshop CS6 ( آموزش فتوشاپ CS6 ) (حجم 165.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SQL Server 2012 (حجم 91.48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش HTML5 (حجم 123.02MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Indesign CS6 (حجم 102.99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش 3D Studio MAX 2012 پیشرفته (حجم 104.91MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش 3D Studio MAX 2012 مقدماتی (حجم 104.24MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش توابع اکسل (حجم 66.35MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش توابع اکسل (حجم 66.08MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش OneNote 2010 (حجم 36.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Web Page Maker (حجم 47.27MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Dreamweaver CS5 (حجم 59.25MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Photoshop CS5 ( آموزش فتوشاپ CS5 ) (حجم 157.74MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Premiere Pro CS5 (حجم 85.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Flash CS5 - آموزش فلش CS5 (حجم 108MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش اینترنت - IE 8 (حجم 71.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)تمامی بخشها رایگان

 • آموزش اینترنت - IE 8 تحت اندروید (حجم 55.3MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ADO .net 2010 و LINQ (حجم 45.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ADO .net 2010 و LINQ تحت اندروید (حجم 34.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ASP.net 2010 (حجم 94.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ASP.net 2010 تحت اندروید (حجم 80.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش C# .Net 2010 (حجم 132.74MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visual Basic .Net 2010 (حجم 130.31MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش کتیا Catia (حجم 80.78MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visio 2010 (حجم 64MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش MS Project 2010 (حجم 72.73MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Outlook 2010 (حجم 36.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Windows XP - ویندوز اکس پی (حجم 100.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Access 2010 (حجم 88.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش PowerPoint 2010 (حجم 70.27MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Excel 2010 (حجم 96.92MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Word 2010 (حجم 105.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي (حجم 54.41MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي (حجم 74.98MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي (حجم 83.63MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي (حجم 54.61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش فيزيك 1 سال اول – تجربي و رياضي (حجم 88.11MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي (حجم 86.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش شيمي 1 سال اول- تجربي و رياضي (حجم 94.33MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش علوم سوم راهنمایی (حجم 244.22MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش علوم دوم راهنمایی (حجم 102.66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش علوم اول راهنمایی (حجم 84.87MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ریاضی سوم راهنمایی (حجم 53.23MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ریاضی دوم راهنمایی (حجم 55.39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ریاضی اول راهنمایی (حجم 50.17MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visio 2007 (حجم 79.25MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ویندوز 7 ( Windows 7 ) (حجم 95.3MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Photoshop CS4 - آموزش فتوشاپ CS4 (حجم 163MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Matlab 2009 (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SQL Server 2008 (حجم 82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SPSS 17 (حجم 99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش AutoCAD 2009 - سه بعدی (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش AutoCAD 2009 - دو بعدی (حجم 47MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش C# .Net 2008 (حجم 129MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 127MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 53MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش CorelDRAW X4 (کورل دراو) (حجم 109MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش مهارت اول ICDL (حجم 26MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش مهارت اول ICDL تحت اندروید (حجم 36.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازی کامپیوتر (حجم 285MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش پیشرفته Visual Basic 6.0 (حجم 67MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Primavera Project Planner ( پریماورا ) (حجم 107MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش 3D Studio MAX 9 پیشرفته (حجم 137MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش ساخت برنامه های چندرسانه ای (حجم 105MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آشنایی با کامپیوتر و برنامه های متداول (حجم 138MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Windows Vista (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Adobe Premiere Pro 2 (حجم 61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش AutoCAD 2007 سه بعدی (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش AutoCAD 2007 دو بعدی (حجم 47MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش 3D Studio MAX 9 مقدماتی (حجم 95MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش MS Project 2007 (حجم 39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Outlook 2007 (حجم 36MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش PowerPoint 2007 (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Excel 2007 (حجم 62MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Access 2007 (حجم 54MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Word 2007 (حجم 62MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش CorelDRAW X3 (کورل درا) (حجم 109MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش مقدماتی Visual Basic 6.0 (ویژوال بیسیک) (حجم 142MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SQL Server 2000 (حجم 63MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Matlab 7 (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) تحت اندروید (حجم 39.3MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Director MX 2004 (حجم 66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش زبان برنامه نویسی C (حجم 86MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش UML Rational Rose (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش UML Rational Rose تحت اندروید (حجم 51.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش XML (حجم 54MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visual FoxPro 8 (حجم 77MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SPSS 15 (حجم 0MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Dreamweaver 8 (حجم 53MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visual C++ 6 (حجم 50MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Photoshop CS3 ( آموزش فتوشاپ ) (حجم 163MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش CSS و HTML , JavaScript (حجم 91MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Visual C# .Net 2005 (حجم 129MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش شبکه (حجم 136MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش PhpMyAdmin - MySQL - PHP (حجم 67MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • آموزش Visual Basic .Net 2005 (حجم 127MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش SQL Server 2005 (حجم 95MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Linux RedHat 9 (حجم 92MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش FreeHand MX (حجم 168MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش اینترنت - IE 7 (حجم 52MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش MS Project 2003 (حجم 39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش FrontPage (حجم 93MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش PowerPoint 2003 (حجم 66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Excel 2003 (حجم 101MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Access 2003 (حجم 90MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • آموزش Word 2003 (حجم 99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) • ایست تمامی نرم افزارهای آموزشی انیاک بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی میباشد
  نرم افزارهای آموزش کامپیوتر و آموزش درسی انیاک به نام انتشارات پیروز الوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.
  تمامی حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای آموزشی موجود در این سایت که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است متعلق به انتشارات پیروز الوان میباشد. هر گونه دخل و تصرف در محتوا و مضمون این محصولات ممنوع بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
  با معرفی کرک یا کپی کنندگان محصولات انتشارات پیروز الوان ( نرم افزارهای آموزشی انیاک) از ما دو نرم افزار به انتخاب خود بصورت رایگان دریافت کنید.

  عضویت در خبرنامه انیاک


  
     آخرین خرید در 2 ساعت 53 دقیقه 56 ثانیه پیش
  از درگاه پاسارگاد
  کدهای خریداری شده : illustratorcc
  res :