آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي

آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي

آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي (آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي
دانلود کامل دوره
آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش رياضيات 3 سال سوم- رياضي رایگان میباشد

در آموزش رياضيات سال سوم دبيرستان رشته رياضي مباحث زير تدريس ميشوند

مقدمه
يادآوري
بازه
تمرين
تابع
تمرين
دامنه توابع حقيقي
تمرين
عمليات روي توابع
تمرين
تستهاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

مقدمه
حد
تمرين
تمرين
حد راست و حد چپ يک تابع
قضيه هاي حد
حد تابع هاي ساده مثلثاتي
تمرين
تمرين
چند نکته
تمرين
تعميم حد
تمرين
تمرين
پيوستگي
قضاياي پيوستگي
تمرين
تستهاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

مقدمه
آهنگ تغيير
تمرين
تعريف مشتق
دستورها و قضيه هاي مشتق گيري
تمرين
مشتق تابع مرکب
مشتق تابع هاي مثلثاتي
تمرين
تستهاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

مقدمه
تابع صعودي، تابع نزولي
علامت مشتق
ماکسيمم، مينيمم
تمرين
جهت تقعر يک منحني
تمرين
نمودار تابع
معادله خط مماس، خط قائم
تمرين
تستهاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

توجه کنيد که محتواي آموزشي نرم افزار آموزش رياضي دوم دبيرستان بر اساس کتاب وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 توليد شده است


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ