آموزش PageMaker 7

پیچ میکر - PageMaker

آموزش PageMaker 7 (پیچ میکر - PageMaker) به روشهای زیر قابل استفاده است :


پیچ میکر - PageMaker
دانلود کامل دوره
پیچ میکر - PageMaker

از نرم افزار PageMaker برای طراحی و نشر صفحات استفاده میشود. در نرم افزار آموزشی PageMaker با مباحث زیر آشنا میشوید:

کاربرد PageMaker
نحوه اجراي PageMaker
آشنايي با محيط PageMaker
نحوه باز کردن يک فايل
منوهاي PageMaker
نحوه ساخت يک سند جديد
نحوه شماره گذاري صفحات سند
تغيير تنظيمات سند
ذخيره کردن سند ايجاد شده
تغيير نام سند
بستن فايل
باز کردن فايل ذخيره شده
نحوه خارج شدن از PageMaker

تغيير نحوه نمايش صفحه کاري
آشنايي با نام ابزارهاي PageMaker
کاربرد خط کشهادر PageMaker
سيستم هاي اندازه گيري و نحوه تغيير آنها
نمايش انواع سيستمهاي اندازه گيري
جدا کردن برگه ها
ترکيب برگه ها
تنظيم اندازه مشاهده صفحه
آشنايي با پنجره Preferences

مقدمه
ايجاد بلوک متن در PageMaker
ايجاد بلوک هاي مرتبط به صورت دستي
ايجاد بلوک هاي مرتبط به صورت خودکار
وارد نمودن متن از برنامه هاي ديگر به سند
روش پاک کردن يک بلوک متن
نگهداري متن در قاب ها
ايجاد چندين قاب مرتبط
انتقال متن از يک بلوک به يک قاب
جدا کردن متن از قاب
کاربرد Hyphenation
شمارش کلمات يک بلوک
کنترل املاي يک متن
پنجره ويرايشگر بخش

مقدمه
تنظيم خصوصيات کاراکترها در PageMaker
تنظيم خصوصيات کاراکترها با پنجره Character Specifications
تنظيم خصوصيات کاراکترها با Control Palette
تغيير رنگ متن در PageMaker
تنظيم خصوصيات پاراگراف ها
تراز کردن پاراگراف
تنظيم خصوصيات پاراگراف ها با پنجره Character Specifications
تنظيم خصوصيات پاراگراف ها با Control Palette
تعيين فضاهاي خالي دور متن
رسم خط قبل يا بعد از پاراگراف
تنظيم فضاي بين حروف و کلمات
تعيين ميزان اندازه Tab

مقدمه
پنجره حالت (Styles)
ايجاد يک حالت جديد
ايجاد يک حالت جديد با جعبه کنترل
تغيير تنظيمات يک حالت
تهيه کپي از حالت
حذف يک حالت
پايه گذاري يک حالت روي حالت ديگر
افزودن حالت هاي اسناد ديگر

ابزارهاي رسم
قاب ها در Page Maker
تغيير اندازه شکل رسم شده
تبديل شيء به قاب در PageMaker
تغيير خصوصيات يک شيء
تغيير خصوصيات يک شيء با پنجره Fill and Strock

فرمت هاي قابل قبول توسط Page Maker
روش وارد کردن يک تصوير
تنظيم تصوير و متون دور آن
تغيير اندازه تصوير با جعبه کنترل
ابزار Crop در PageMaker
قطع ارتباط عکس موجود در سند
تنظيم نور تصوير
وارد کردن تصوير در بلوک متن
اعمال فيلتر بر روي تصوير

مقدمه
انتقال تصوير به Page Maker
وارد کردن فايل هاي PDF به Page Maker
تبديل فايل هاي QuarkXpress و Publisher به فرمت فايل هاي Page Maker
تبديل نسخه هاي قديم Page Maker به نسخه هاي جديد

مدل هاي رنگ Page Maker
رنگ کردن سطح اشکال
تغيير رنگ خطوط مرزي اشکال
تغيير رنگ کاغذ در PageMaker
تعيين شدت رنگ
تعيين مدل رنگي مناسب
ايجاد رنگ جديد در PageMaker
حذف يک رنگ در PageMaker
جايگزين کردن يک رنگ به جاي رنگ ديگر
وارد کردن يک فايل EPS به سند

مقدمه
ايجاد ستون هاي تقسيم بندي متن
پنجره Column Guides
تغيير اندازه بلوک متن
حرکت دادن بلوک متن
تنظيم متن ستون ها
ايجاد خطوط دنباله
کاربرد ويرايشگر بخش
مشاهده خصوصيات بلوک متن در Story Editor

مقدمه
مکان يابي عددي شيء
خط کش و خطوط راهنما
کنترل گر شبکه در PageMaker
ترازبندي اشياء در PageMaker
تغيير ترتيب اشياء در سند
گروه بندي اشياء
قفل کردن اشياء سند
تهيه چندين کپي از يک شيء
برش از تصوير با شکل هندسي دلخواه
ايجاد متون و اشکال راهنما

مقدمه
مشاهده پنجره Layers
ساخت يک لايه جديد
انتقال شيء به لايه ديگر
رسم شکل در لايه مورد نظر
قفل کردن يک لايه
نامريي کردن يک لايه
حذف يک لايه در PageMaker

مقدمه
بررسي روش هاي حرکت بين صفحات سند
افزودن صفحات جديد
حذف صفحات در PageMaker
مرتب کردن صفحات سند
تعيين شماره صفحه شروع

تعريف صفحه اصلي (Master Page) و کاربرد آن
ايجاد يک صفحه اصلي در PageMaker
نحوه اعمال صفحه اصلي
اعمال صفحه اصلي به چندين صفحه
تهيه کپي از صفحه اصلي ايجاد شده
مخفي کردن صفحه اصلي در صفحه هاي خاص
روش حذف صفحه اصلي

مقدمه
تعاريف اوليه
فايل منبع داده
تعيين مکان فيلدها
مشاهده رکوردهاي فايل منبع داده
ادغام منبع داده و سند نهايي
مشاهده سند ادغامي

مقدمه
تبدبل متن به پيوند
ايجاد يک URL جديد در PageMaker
اعمال پيوند به متن انتخاب شده
تبديل سند به يک صفحه HTML
اجراي فايل HTML

مقدمه
مراحل تبديل يک سند به فرمت PDF
مشاهده فايل PDF در Acrobat Reader

مقدمه
چک کردن پيوندهاي يک سند
مراحل چاپ يک سند در PageMaker
تعريف يک حالت براي چاپ
استفاده از حالت چاپ تعريف شده

و چندین نکته آموزشی دیگر در PageMaker 7


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ