آموزش ریاضی سوم راهنمایی

دانلود ریاضی سوم راهنمایی

آموزش ریاضی سوم راهنمایی (دانلود ریاضی سوم راهنمایی) به روشهای زیر قابل استفاده است :


دانلود ریاضی سوم راهنمایی
دانلود کامل دوره
دانلود ریاضی سوم راهنمایی

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش ریاضی سوم راهنمایی رایگان میباشد

براي استفاده از نرم افزار آموزشي ریاضی سوم راهنمايي از لينک بالا اين نرم افزار آموزشي را دانلود کنيد
استفاده از بخش اول رايگان است.
فهرست دروس درس داده شده در نرم افزار آموزش ریاضی سوم راهنمایی :

اعداد طبيعي
تعيين اعداد اول
حل مساله
توان
جذر
جذر اعداد اعشاري
امتحان جذر
آزمون ها و تمرينها

مجموعه اعداد طبيعي
مجموعه اعداد صحيح
قرينه
جمع اعداد صحيح
تفريق اعداد صحيح
مجموعه اعداد گويا
تساوي کسرها
جمع و تفريق اعداد گويا
ضرب و تقسيم
آزمون ها و تمرينها

بردار
تساوي بردارها
جمع بردارها
ضرب يک عدد در يک بردار
بردارهاي واحد مختصات
آزمون ها و تمرينها

دايره
وضع خط و دايره نسبت به هم
زاويه مرکزي
زاويه محاطي
تفسيم دايره به کمانهاي مساوي
چند ضلعي هاي منتظم
رابطه فيثاغورس
استفاده از رابطه فيثاغورس
آزمون ها و تمرينها

عبارتهاي جبري
توزيع پذيري ضرب
معادله
آزمون ها و تمرينها

معادله خط
رسم خط از روي معادله آن
نمودار مجموعه اي از نقاط صفحه
آزمون ها و تمرينها

معادله خط
شيب خط
صورت ديگر معادله خط
خط هاي موازي با محورها
آزمون ها و تمرينها

دستگاه معادله
حل مساله توسط دستگاه معادلات
آزمون ها و تمرينها

خط هاي متوازي با فواصل متساوي
تقسيم پاره خط به قطعات مساوي
قضيه تالس
شکلهاي متشابه
تشابه دو مثلث
حالات تشابه دو مثلث
آزمون ها و تمرينها

هرم
حجم هرم
مخروط
کره
آزمون ها و تمرينها


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ