آموزش علوم اول راهنمایی

دانلود علوم اول راهنمایی

آموزش علوم اول راهنمایی (دانلود علوم اول راهنمایی) به روشهای زیر قابل استفاده است :


دانلود علوم اول راهنمایی
دانلود کامل دوره
دانلود علوم اول راهنمایی

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش علوم اول راهنمایی رایگان میباشد

براي استفاده از نرم افزار آموزشي علوم اول راهنمايي از لينک بالا اين نرم افزار آموزشي را دانلود کنيد
استفاده از بخش اول رايگان است.
فهرست دروس درس داده شده در نرم افزار آموزش علوم اول راهنمایی :

فصل 1 : ماده و ويژگيهاي آن
فصل 2 : اثر گرما بر حجم مواد
فصل 3 : اثر گرما بر حالت مواد
فصل 4 : دسته بندي مواد
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل

فصل 5: انرژي
فصل 6: نيرو
فصل 7: حرکت
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل

فصل 8 : آب در هوا
فصل 9 : آب در روي خشکي
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل

فصل 10 : زندگي جانوران
فصل 11 : گوناگوني جانوران
فصل 12 : گياهان
فصل 13 : اندام هاي گياهان
فصل 14 : ميکروب ها
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ