آموزش SQL Server 2000

اس کیو ال سرور 2000

آموزش SQL Server 2000 (اس کیو ال سرور 2000) به روشهای زیر قابل استفاده است :


اس کیو ال سرور 2000
دانلود کامل دوره
اس کیو ال سرور 2000

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2000 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.


نسخه جدید : برای مشاهده نرم افزار آموزش SQL Server 2008 بر روی این لینک کلیک کنید.

نرم افزار SQL Server 2000 یک پایگاه داده از نوع رابطه ای است که نسخه جدید آن SQL Server 2005 است. آموزش SQL Server 2005 نیز در این سایت موجود است. در نرم افزار آموزشی SQL Server 2000 با مفاهیم زیر آشنا میشوید:

مقدمه
معرفي SQL Server
نحوه کار با Books Online
آشنايي با محيط Enterprise Manager
تنظيم خصوصيات Server
نحوه ثبت Server در SQL Server 2000
SQL Server Group
نحوه کار با Enterprise Manager

مقدمه
نحوه ايجاد Job در SQL Server 2000
نحوه تعريف Step
Job زمانبندي شده
نحوه تعريف يک اپراتور
آشنايي با تاريخچه Job
ايجاد Job با استفاده از Wizard
ايجاد Alert با استفاده از Wizard
ايجاد Alert با استفاده از Enterprise Manager

مقدمه
ساخت پايگاه داده با استفاده از Wizard در SQL Server 2000
ساخت پايگاه داده با استفاده از Enterprise Manager
حذف پايگاه داده در SQL Server 2000
خصوصيات پايگاه داده
ايجاد جدول با استفاده از Enterprise Manager
ايجاد کليد اصلي (PK)
خصوصيات جدول
ساخت پايگاه داده با استفاده از زبان Transct-SQL
آشنايي با SQL Query Analyzer

مقدمه
ايجاد پايگاه داده در SQL Server 2000
ايجاد پايگاه داده با تنظيم خصوصيات
ايجاد جدول با دستورات Transact-SQL
ايجاد کليد اصلي با دستورات Transact-SQL
تعريف کليد خارجي (FK)
کار با Index
استفاده از Rule
تعريف و ايجاد Default
نحوه استفاده از Alter
Drop و نحوه استفاده آن

مقدمه
آشنايي با دستور SELECT در SQL Server 2000
جستجو بين داده ها با شرط WHERE
عملگرهاي IS NULL ، OR ، AND و Like
روش استفاده از Distinet
عملگرهاي ANY و Group BY
تابع Count در SQL Server 2000
کار با Having و Order By
خاصيت Identity
دستورات اجتماع، اشتراک، تفاضل و Case
تابع Compute
انواع جدولهاي موقتي
پرس و جوهاي پيشرفته
عملگرهاي Join

مقدمه
دستور Delete، Update، Insert و Truncate
تفاوت Delete و Drop
توسعه SQL
دستور IF در SQL Server 2000
متغيرهاي محلي
روالهاي ذخيره شده
نحوه اجراي روالهاي ذخيره شده
ايجاد روالهاي ذخيره شده با استفاده از Wizard
نحوه حذف و تغيير يک روال ذخيره شده

مقدمه
انواع زير برنامه
ايجاد يک تابع جديد
حذف تابع در SQL Server 2000
Index و نحوه ايجاد آن
Index چندگانه
ايجاد Index با استفاده از Wizard
حذف Index
جدول سيستمي Sysindex
کليدها در SQL Server 2000
بهينه سازي پرس و جوها

مقدمه
روش ايجاد Viewها
ايجاد View با استفاده از Wizard
تغيير خصوصيات View
حذف View در SQL Server 2000
نحوه ورود تغيير و حذف اطلاعات در View
جداول سيستمي
روالهاي سيستمي

مقدمه
تعريف يک کاربر جديد
حذف کاربر در SQL Server 2000
تغيير رمز عبور
مجوزهاي دتسترسي به پايگاه داده
تعيين سطح دسترسي
تغيير مالک پايگاه داده
تعريف نقش و انواع آن
انواع نقش ثابت سرويس دهنده
مالک پايگاه داده
نقش پايگاه داده اي ثابت
نقش عمومي
نقش کاربردي
نقش پايگاه داده اي تعريف شده توسط کاربر

مقدمه
دسترسي به دستورات
دستور Grant در SQL Server 2000
دسترسي به اشياء
دستور Deny
دستور Revoke
مديريت امنيت با استفاده از Enterprise Manager
اضافه کردن کاربر با استفاده از Enterprise Manager
تعيين سطح دسترسي کاربر
متصل سازي کاربر به يک نقش سرويس دهنده ثابت
متصل سازي کاربر به يک نقش پايگاه داده اي ثابت
مديريت دسترسي اشياء

مقدمه
عملکرد Trigger در SQL Server 2000
تغيير ساختار Trigger
تنظيم ترتيب Triggerها
حذف Trigger
ايجاد و تغيير Triggerها در Enterprise Manager
ايجاد Alert در SQL Server 2000
آشنايي با Error Log
کار با Database Maintenance Plans


و چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2000


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ