آموزش علوم سوم راهنمایی

دانلود علوم سوم راهنمایی

آموزش علوم سوم راهنمایی (دانلود علوم سوم راهنمایی) به روشهای زیر قابل استفاده است :


دانلود علوم سوم راهنمایی
دانلود کامل دوره
دانلود علوم سوم راهنمایی

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش علوم سوم راهنمایی رایگان میباشد

برای استفاده از نرم افزار آموزشی علوم سوم راهنمایی از لینک بالا این نرم افزار آموزشی را دانلود کنید
استفاده از بخش اول رایگان است.
فهرست دروس درس داده شده در نرم افزار آموزش علوم سوم راهنمایی :

فصل 1 : درون اتم
فصل 2 : اتم ها و ترکيب هاي شيميايي
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل

فصل 3 : سرگذشت زمين
فصل 4 : زمين ساخت ورقه اي
فصل 5 : فراتر از زمين
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل

فصل 6 : کار، انرژي و توان
فصل 7 : فشار
فصل 8 : بار الکتريکي
فصل 9 : جريان الکتريکي
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل

فصل 10 : انسان و حرکت
فصل 11 : هماهنگي و حرکت
فصل 12 : نوجواني و بلوغ
فصل 13 : توليد مثل
فصل 14 : آدمي و محيط زيست
آزمون ها و تمرين ها
امتحان پايان فصل


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ