آموزش SQL Server 2005

اموزش اس کیو ال سرور 2005

آموزش SQL Server 2005 (اموزش اس کیو ال سرور 2005) به روشهای زیر قابل استفاده است :


اموزش اس کیو ال سرور 2005
دانلود کامل دوره
اموزش اس کیو ال سرور 2005

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2005 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.

برای مشاهده نرم افزار آموزش SQL Server 2008 بر روی این لینک کلیک کنید.

دانلود کنین :
فهرست کتاب SQL Server 2005
بخش اول کتاب SQL Server 2005
بخش دوم کتاب SQL Server 2005
بخش سوم کتاب SQL Server 2005

SQL Server 2005 یک پایگاه داده قدرت مند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2005 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :

مقدمه
روش نصب SQL Server 2005
حذف SQL Server 2005

آشنايي با SQL Server Management Studio
تعيين سرويس دهنده
ثبت يک نمونه از SQL Server
کار با اشياء يک نمونه از SQL Server
تعيين دسترسي کاربر به SQL Server
مشاهده وضعيت SQL Server
پرس و جوها
تغيير محيط SQL Server Management Studio
کار با SQL Server Configuration Manager

مقدمه
بررسي فعال بودن سرويس دهنده SQL Server
مفهوم پايگاه داده، جدول و رکورد
روش ايجاد پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
تغيير فيلدهاي جدول
کليدهاي اصلي و خارجي
تعيين رابطه بين جدولها
قواعد جامعيت داده‌ها
نمودار رابطه پايگاه داده

روش ايجاد پرس و جو
آشنايي با دستور Select
جدول موقت
ويرايشگر طراحي پرس و جو
نکات ديگري در دستور Select
شناسائي و اداره خطا در T-SQL

مقدمه
روش تعريف متغير
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop و ساختار شرطي If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهاي آماده

مفهوم روال ذخيره شده
روالهاي ذخيره شده سيستمي
ايجاد روال ذخيره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخيره شده توسط T-SQL
تعيين پارامتر براي روال ذخيره شده
حمله SQL Injection
ايجاد روال ذخيره شده توسط CLR

روش تهيه پشتيبان
تعيين زمان تهيه پشتيبان
آشنايي با SQL Server Agent
روش ايجاد Job
تنظيم زمان اجراي Job
مشاهده نتيجه اجراي Job
مشاهده خطاهاي اجراي Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profiler


مفهوم امنيت در SQL Server
تعيين سياست رمزگذاري در ويندوز
تعريف کاربر در Windows
امکان تعريف کاربر در SQL Server
تعريف کاربر ويندوز در SQL Server
تعريف کاربر در SQL Server
تعيين دسترسي کاربر
دستورات T-SQL تعريف کاربر
تغيير دسترسي کاربر
مشاهده کاربران موجود در پايگاه داده
Schema پايگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جديد
بررسي Schema
بررسي دسترسي کاربر
مشاهده و تعريف Role
دستورات T-SQL

تعريف جامعيت داده
تعريف قيد با استفاده از T-SQL
مشاهده قيد ايجاد شده در جدول
ايجاد Trigger نوع DDL
ايجاد Trigger نوع DML

انواع ديد
ايجاد ديد توسط Management Studio
ايجاد ديد توسط T-SQL
ويرايش رکوردهاي ديد
حذف، تغيير و تعريف ديد
روش استفاده از ديد
تعيين دسترسي يک کاربر به ديد
بررسي دسترسي يک کاربر

و چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2005 - اس کیو ال سرور 2005


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ