آموزش پیشرفته Visual Basic 6

ویژوال بیسیک

آموزش پیشرفته Visual Basic 6 (ویژوال بیسیک) به روشهای زیر قابل استفاده است :


ویژوال بیسیک
دانلود
ویژوال بیسیک

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش پیشرفته Visual Basic 6 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش ویژوال بیسیک کلیک کنید.

در نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6.0 به بررسي مطالب زير ميپردازيم. پيش از اين نرم افزار آموزشي ميتوانيد از نرم افزار آموزشي مقدماتي Visual Basic 6 استفاده کنيد.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 مقدماتی و Visual C#.Net و Visual Basic .Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!


مقدمه
کنترل Frame
افزودن کنترل به کنترل Frame
اجراي برنامه
روش استفاده از کنترل Tab
تعيين مشخصات Tabها در کنترل Tab
کار با کنترل ميله پيشرفت (ProgressBar)
سه خصوصيات اصلي مسله پيشرفت
اجراي برنامه نمونه
بررسي کنترل Slider
بررسي خصوصيات Slider
اجراي برنامه نمونه


کنترل TreeView
کدنويسي کنترل TreeView
افزودن کنترل ImageList به فرم
اجراي برنامه
کنترل ListView
کدنويسي کنترل ListView
اجراي برنامه
کنترل ToolBar
افزودن دکمه به کنترل ToolBar
کدنويسي کنترل ToolBar


کنترل StatusBar
بررسي خصوصيات کنترل
نمايش حالات سيستم در Panel
کنترل RichTextBox
نمايش يک فايل متني در کنترل
بررسي ويژگي RTF
اجراي برنامه


کنترل هاي Image ، PictureBox
تابع LoadPicture
روش رسم خط
کنترل Shape
برنامه رسم اشکال هندسي
روش رسم نقطه
کنترل مالتي مديا
پخش صدا با کنترل مالتي مديا
پخش فيلم با کنترل مالتي مديا
ليست دستورات کنترل مالتي مديا
خروجي خصوصيت Mode


کنترل MSChart
تعيين اطلاعات داخل جدول
رسم نموداري جبري
کدنويسي رسم نمودارهاي جبري


آشنايي با SQL
آشنايي با دستور select
دستور Insert Into
دستور Update
دستور Delete


ايجاد يک پروژه
ارتباط با پايگاه داده (ADO)
ايجاد يک ADO) RecordSet )
کار با روال هاي ذخيره شده
اتصال به روال ذخيره شده
اجراي برنامه


مقدمه
افزودن Data Report به پروژه
افزودن Data Enviroment به پروژه
اتصال Command به يک جدول
اجراي برنامه
اتصال Command به دستور select
نمايش تاريخ و زمان سيستم در گزارش
ورود دستور Select از طريق کد
يک روش ساده جهت ساخت گزارش


مقدمه
افزودن شيء OLE به فرم
ذخيره سازي محتويات شيء OLE
بازخواني محتويات شيء OLE
اجراي برنامه


ActiveX DLL چيست؟
ايجاد يک پروژه ActiveX DLL
خاصيت Instancing
فراخواني DLL ايجاد شده
فراخواني تابع ايجاد شده
ثبت DLL در ويندوز


مقدمه
اجراي DataForm Wizard
ايجاد يک مثال
ارسال دستور Select به پايگاه داده
حذف از پايگاه داده


مقدمه
افزودن کنترل هاي فايل به فرم
کدنويسي کنترل هاي فايل
اجراي برنامه

و چندين نکته ديگر در نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6.0