آموزش Director MX 2004

دایرکتور - Lingo - Director

آموزش Director MX 2004 (دایرکتور - Lingo - Director) به روشهای زیر قابل استفاده است :


دایرکتور - Lingo - Director
دانلود کامل دوره
دایرکتور - Lingo - Director

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Director MX 2004 رایگان میباشد

با استفاده از نرم افزار Director (دایرکتور) ميتوانيد نرم افزارهاي چندرسانه اي تحت وب و تحت ويندوز ايجاد نمائيد. در نرم افزار آموزش Director (دایرکتور) که توسط Director MX 2004 نيز توليد شده است مطالب زير آموزش داده ميشود :

مقدمه
اجراي برنامه Director
پنجره Stage
پنجره Cast
اعضاي Cast
تغيير خصوصيات نمايش
خصوصيات اعضاي Cast
پنجره Score
ساخت Sprite
ويرايش فايلهاي تصويري
ويرايش فايلهاي متني

باز کردن يک نمايش
تعريف رفتار در دایرکتور
تعريف رفتار جديد
مشاهده انواع رويدادها
تعيين عمل يک رويداد
مشاهده رفتار در پنجره Cast
مشاهده کد يک رفتار در دایرکتور
مشاهده رفتارهاي يک Sprite
مشاهده خصوصيات يک Sprite
مشاهده کانال هاي ديگر
تعيين صداي نمايش

مقدمه
ايجاد يک Cast جديد
Castهاي خارجي و داخلي
درج فريم در وسط نمايش
حذف يک فريم
افزودن صدا به Cast
مشاهده خصوصيات صدا
مشاهده نمايش

مقدمه
انتخاب انتقال
اجراي نمايش
تغيير خصوصيات يک انتقال
حرکت Sprite ها
تعيين محل مقصد يک Sprite
فريم کليدي
تغيير محل Sprite
دوران دادن Sprite

مقدمه
درج اعضاي Cast
حرکت دادن به Spriteها
ايجاد Marker
روش استفاده از کتابخانه
نوشتن کد به زبان Lingo

مقدمه
تغيير کرسر ماوس به دست
اجراي نمايش
کرسر ماوس متحرک
درج تصاوير کرسر در Cast
روش ايجاد کرسر متحرک
مشاهده کرسر ساخته شده در دایرکتور
تنظيم محل حساس کرسر ماوس
ايجاد رفتار جهت استفاده از کرسر ماوس
مشاهده دستورات Lingo بر حسب کاربرد
مشاهده دستورات Lingo به ترتيب حروف

تعريف مسأله
ورود تصاوير GIF متحرک
ورود فيلم AVI
تغيير پشت زمينه تصاوير
روش ساخت یبک نوع منو در دایرکتور
ساخت رفتار عدم نمايش کانالها
ايجاد رفتار توقف نمايش ایجاد شده در دایرکتور
ساخت رفتار مربوط به منو
اجراي نمايش

تعريف مسأله
نمايش تصاوير مختلف
رفتار حرکت به ابتداي نمايش
ساخت رفتار کليک بر روي منو
اجراي نمايش

ثبت زنده
تغيير سرعت حرکت Sprite
شناسايي رويداد دابل کليک توسط lingo در دایرکتور
شناسايي رويداد فشردن کليد Control
تعريف متغير در Lingo
شناسايي فشردن کليد در دایرکتور توسط Lingo

و همراه با چندين نکته ديگر در آموزش Director MX 2004 (دایرکتور)
و چندین نکته در آموزش زبان Lingo


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ