آموزش Windows Vista

اموزش ویندوز ویستا

آموزش Windows Vista (اموزش ویندوز ویستا) به روشهای زیر قابل استفاده است :


اموزش ویندوز ویستا
دانلود کامل دوره
اموزش ویندوز ویستا

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Windows Vista رایگان میباشد


Windows چيست؟
آشنايي با Desktop و Taskbar
آشنايي با پنجره ها
روش استفاده از منوها
کار با پنجره هاي گفتگو (Dialog Box)
اجراي برنامه با کمک منوي Start
تغيير اندازه و حرکت دادن پنجره ها


آشنايي با منوي Start
کار با نوار کاري (Taskbar)
منوي ميانبر در Taskbar
قابليتهاي ويژه Taskbar
آشنايي با Task Manager
خصوصي سازي Taskbar و منوي Start
حذف و نصب برنامه ها
خصوصي سازي محيط نمايش


افزودن آيکون هاي مهم به Desktop
آشنايي با فايلها و شاخه ها
نمايش تصاوير و فايلهاي گرافيکي
روشهاي ايجاد و کار با شاخه ها
نحوه جستجوي فايلها و شاخه ها


روشهاي انتخاب فايلها و شاخه ها
عمليات انتقال، کپي و حذف
کار با سطل بازيافت (Recycle Bin)
ايجاد و استفاده از فايلهاي ميانبر
نمايش و مرور فايلها و شاخه ها
مخفي کردن فايلها و شاخه ها


قلم (Font) چيست؟
نصب چاپگر (Printer)
مديريت عمليات چاپ


ابزارهاي لازم براي امکانات چند رسانه اي
افزودن صوت به رويدادها
تنظيم بلندي صدا (Volume Control)
کار با Sound Recorder
آشنايي با Media Player
ايجاد يک CD صوتي
کار با Movie Maker


افزودن زبان جديد به صفحه کليد
تنظيمات ماوس و صفحه کليد
کار با پنجره Folder Options
دريافت مشخصات کامپيوتر
فشرده سازي فايلها و پوشه ها
ايجاد CD حاوي فايلهاي پشتيبان
پاکسازي ديسک (Disk Cleanup)


ايجاد يک ارتباط (Connection)
شروع کار با Internet Explorer
آشنايي با محيط Internet Explorer
اتصال (Link) توسط صفحه اصلي
حرکت بين صفحات
آشنايي با سايت Yahoo
استفاده از ابزار Yahoo Messenger


ویندوز ویستا چیست؟
آشنایی با Desktop و Taskbar‌
آشنایی با پنجره ها
روش استفاده از منوها
کار با پنجره های گفتگو (Dialog Box)
اجرای برنامه با کمک منوی Start
تغییر اندازه و حرکت دادن پنجره ها
خاموش کردن کامپیوتر
آشنایی با منوی Start
کار با نوار کاری (Taskbar)
منوی میانبر در Taskbar
قابلیتهای ویژه Taskbar
آشنایی با Task Manager
خصوصی سازی Taskbar و منوی Start
حذف و نصب برنامه‌ها
خصوصی سازی محیط نمایش
آشنایی با Gadget

افزودن آیکونهای مهم به Desktop
آشنایی با فایلها و شاخه‌ها
نمایش تصاویر و فایلهای گرافیکی
روشهای ایجاد و کار با شاخه‌ها
نحوه جستجوی فایلها و شاخه‌ها

روشهای انتخاب فایلها و شاخه ها
عملیات انتقال، کپی و حذف
کار با سطل بازیافت (Recycle Bin)
ایجاد و استفاده از فایلهای میانبر
نمایش و مرور فایلها و شاخه ها
مخفی کردن فایلها و شاخه ها

قلم (FONT) چیست؟
نصب چاپگر (Printer)
مدیریت عملیات چاپ

ابزارهای لازم برای امکانات چندرسانه ای
افزودن صوت به رویدادها
تنظیم بلندی صدا (Volume Control)
کار با Sound Recorder
آشنایی با Media Player
ایجاد یک CD صوتی
کار با Movie Maker

افزودن زبان جدید به صفحه کلید
تنظیمات ماوس و صفحه کلید
کار با پنجره Folder Options
دریافت مشخصات کامپیوتر
فشرده سازی فایلها و پوشهها
ایجاد CD حاوی فایلهای پشتیبان
پاکسازی دیسک (Disk Cleanup)
ابزار Disk Defragmenter

ایجاد ارتباط با اینترنت
آشنایی با Internet Explorer
حرکت بین صفحات وب
آشنایی با سایت Yahoo!
استفاده از ابزار Yahoo Messenger

و...


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ