آموزش علوم دوم راهنمایی

دانلود علوم دوم راهنمایی

آموزش علوم دوم راهنمایی (دانلود علوم دوم راهنمایی) به روشهای زیر قابل استفاده است :


دانلود علوم دوم راهنمایی
دانلود کامل دوره
دانلود علوم دوم راهنمایی

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش علوم دوم راهنمایی رایگان میباشد

برای استفاده از نرم افزار آموزشی علوم دوم راهنمایی از لینک بالا این نرم افزار آموزشی را دانلود کنید
استفاده از بخش اول رایگان است.
فهرست دروس درس داده شده در نرم افزار آموزش علوم دوم راهنمایی :

فصل 1 : مواد در حال تغییر
آزمون ها و تمرین ها
امتحان پایان فصل

فصل 2 : نور، رنگ، بینایی
فصل 3 : موج
فصل 4 : گرما چیست؟
آزمون ها و تمرین ها
امتحان پایان فصل

فصل 5 : ساختار زمین
فصل 6 : مواد سازنده سنگ کره
فصل 7 : کاربرد سنگ ها و کانی ها
فصل 8 : هوازدگی
آزمون ها و تمرین ها
امتحان پایان فصل

فصل 9 : بدن موجود زنده
فصل 10 : غذا و سلامتی
فصل 11 : دستگاه گوارش
فصل 12 : خون
فصل 13 : دستگاه گردش خون
فصل 14 : دستگاه تنفس
فصل 15 : دستگاه دفع ادرار
آزمون ها و تمرین ها
امتحان پایان فصل


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ