آموزش ریاضی دوم راهنمایی

دانلود ریاضی دوم راهنمایی


دانلود ریاضی دوم راهنمایی
دانلود
دانلود ریاضی دوم راهنمایی

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش ریاضی دوم راهنمایی رایگان میباشد

براي استفاده از نرم افزار آموزشي ریاضی دوم راهنمايي از لينک بالا اين نرم افزار آموزشي را دانلود کنيد
استفاده از بخش اول رايگان است.
فهرست دروس درس داده شده در نرم افزار آموزش ریاضی دوم راهنمایی :

مجموعه
عدد صحيح
آزمون ها و تمرين ها

توان
دستگاه هاي شمار
جذر
آزمون ها و تمرين ها

مثلث قائم الزاويه
توازي
زاويه و مثلث
چهارضلعي
آزمون ها و تمرين ها

معرفي عدد گويا
جمع عددهاي گويا
تفريق عددهاي گويا
ضرب و تقسيم عددهاي گويا
آزمون ها و تمرين ها

عبارتهاي جبري
معادله
مختصات
آزمون ها و تمرين ها

مساحت تقارن
حجم
آزمون ها و تمرين ها