آموزش Access 2003

2003 , اکسس , اکسز

آموزش Access 2003 (2003 , اکسس , اکسز) به روشهای زیر قابل استفاده است :


2003 , اکسس , اکسز
دانلود کامل دوره
2003 , اکسس , اکسز

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Access 2003 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش Access کلیک کنید.

برای مشاهده نرم افزار آموزش Access 2010 بر روی این لینک کلیک کنید.
برای مشاهده نرم افزار آموزش Access 2007 بر روی این لینک کلیک کنید.
اکسس نرم افزار ساده و كارآمدي براي ساخت پايگاههاي داده (Database) و ايجاد برنامه هاي كوچك كاربردي جهت دسترسي به اطلاعات و محاسبات لازم بر روي آنها ميباشد. فايلهاي پايگاه داده Access كه با پسوند MDB ايجاد ميشوند، در اغلب زبانهاي برنامه نويسي قابل استفاده هستند. به همين دليل، بيشتر نرم افزارهاي كاربردي كه به پايگاههاي داده با حجم و پيچيدگي زياد نياز ندارند، از اکسز استفاده مي كنند.


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2003
انتخاب اجزاي قابل نصب Ms Office 2003
شروع عمليات نصب
استفاده از Ms Office Language Settings
استفاده از Ms Office Application Recovery


Access چيست؟
شروع کار با Access
آشنايي با قاب کاري
باز کردن يک بانک اطلاعاتي
آشنايي با پنجره Database
آشنايي با محيط Access
ذخيره کردن و بستن بانک اطلاعاتي
استفاده از بانکهاي اطلاعاتي که قبلا استفاده شده است
کمک گرفتن از دستيار Office
استفاده از Help در Access


استفاده از ویزارد (Wizard) در بانکهاي اطلاعاتي
داده (Data) چيست؟
استفاده از کاربرگها
حرکت بين رکوردها
کار با دستور GoTo
بهنگام سازي رکوردها
انتخاب سطرها و ستونها
جستجوي رکوردها
تغيير دادن عرض ستونها
ذخيره و بستن کاربرگها
نگهداري از بانک اطلاعاتي


ايجاد يک بانک اطلاعاتي جديد
اضافه کردن يک جدول(Table) جديد به پایگاه داده
اضافه کردن يک فيلد به جدول
تغيير خصوصيات فيلدهاي جدول
فهرست يا Index چيست؟
تععين کليد اصلي يا Primery Key براي يک جدول
وارد کردن و اضافه کردن رکوردهاي جديد به جدول
مرتب سازي و قرار دادن فيلتر براي رکوردهاي يک جدول
وارد کردن اطلاعات از ساير برنامه هاي Office
استفاده از تخته برش Office
خروج اطلاعات در قالب صفحات Web
استفاده از ويزاردها


پرس و جو (Query) چيست؟
ايجاد يک پرس و جو
کار با پرس و جوها
ذخيره و اجراي يک پرس و جو
توليد فيلدهاي محاسباتي
تغيير خصوصيات يک پرس و جو
ايجاد پرس و جوهاي مشترک
اتصال جداول
قابليت جامعيت مرجع (Refrential integrity)
چاپ ارتباطات جداول
زير جدولها (SubDataSheet)


فرم (Form) چيست؟
استفاده از فرم هاي خودکار (AutoForm)
ايجاد فرم با استفاده از ويزارد فرم (Form Wizard)
کار با فرمها در محيط طراحي (DesignView)
استفاده از AutoFormat
استفاده از کنترلهاي محاسباتي
کار با رکوردها در يک فرم
ايجاد يک صفحه دسترسي داده


گزارش (Report) چيست؟
ايجاد يک گزارش خودکار (AutoReport)
پيش نمايش و چاپ يک گزارش
ذخيره کردن يک گزارش
طراحي يک گزارش
ايجاد تغييرات در شمايل خروجي (Layout) يک گزارش
مفهوم کنترل ها
استفاده از کنترل هاي محاسباتي
ايجاد برچسبهاي پستي
آشنايي با ابزار جانبي Snapshot Viewer


آشنايي با ماکروها
استفاده از Action براي ايجاد ماکرو
اجراي ماکرو (Macro)
ذخيره کردن ماکرو
نسبت دادن ماکرو به يک کليد در فرم
آشنايي با زبان پرس و جوي ساخت يافته (SQL)
آشنايي با دستور SELECT
اچراي يک عبارت SQL
امنيت در Access 2003
تعيين رمز عبور براي database

-آشنايي با محيط كاري Access
- كار با پنجره Database
- استفاده از دستيار Office
- ايجاد و كار با كاربرگها (Data Sheet)
- نحوه كاربا جداول (Table)
- استفاده از كليد اصلي (Primey Key)
- استفاده از ويزاردهاي Table, Input Mask , Lookup
- روش ايجاد و كار با پرس و جوها (Query)
- كاردر محيط طراحي(Desing View)
- روش ايجاد وكاربا فرمها
- نحوه توليد و كار با گزارش (Report)
- استفاده از كنترلها ي محاسباتي (Macro)
- آشنايي با جداول فرعي (Sub Datasheet)
- ايجاد گزارشهاي خودكار (Auto Report)
- ايجاد فرمهاي خودكار (Auto Form)
- روش استفاده از فهرستها (Index)
- نحوه اتصال بين جداول (Relationship)
- كاربا فيلترها (Filter)
- ايجاد ماكروهاي حرفه اي در Access
- كاربا Action ها
- استفاده از زبان SQL در محيط Access
- قابليتهاي امنيتي در Access
- و ...


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ