آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي

آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي

آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي (آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي
دانلود کامل دوره
آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش رياضيات 1 سال اول- تجربي و رياضي رایگان میباشد

در آموزش ریاضیات سال اول دبیرستان رشته ریاضی و تجربی مباحث زیر تدریس میشوند

مجموعه ها
مجموعه اعداد
توان
مجموعه اعداد گويا
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

چند جمله ايها
اتحادهاي جبري
تجزيه چند جمله ايها
عبارات گويا
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

دستگاه محورهاي مختصات
ادامه خط
راديکال ها
نسبت هاي مثلثاتي
نمودار y=x2
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

معادله درجه اول
معادله درجه دوم
نامعادله
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

توجه کنيد که محتواي آموزشي نرم افزار آموزش رياضي اول دبيرستان بر اساس سرفصلهای کتاب وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 توليد شده است


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ