آموزش Visual C# .Net 2005

آموزش ویژوال سی شارپ دات نت

آموزش Visual C# .Net 2005 (آموزش ویژوال سی شارپ دات نت ) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش ویژوال سی شارپ دات نت
دانلود کامل دوره
آموزش ویژوال سی شارپ دات نت

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2005 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش C# کلیک کنید.

Visual C# .Net 2005 يک نرم افزار از سري Visual Studio .Net است که در نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2005 به بررسي روش توليد نرم افزارهاي تحت سیستم عامل ويندوز ميپردازيم. براي توليد نرم افزارهاي تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP .Net مراجعه نمائيد.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی آموزش Visual C# .Net 2008 و آموزش Visual C++ 6 و آموزش C هم در سایت موجود است!

آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي #Visual C
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم

مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل

رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد در Visual C# .Net 2005
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد

آشنايي با فرمها در Visual C# .Net 2005
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI

آشنايي با کنترل های Visual C# .Net 2005
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex

مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View

آشنايي با متغير
انواع داده در Visual C# .Net 2005
تعريف متغير در Visual C# .Net 2005
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها در Visual C# .Net 2005
مثال

دستور If در Visual C# .Net 2005
دستور Switch در Visual C# .Net 2005
بررسي يک برنامه

دستور for در Visual C# .Net 2005
دستور foreach و دستور do…while در Visual C# .Net 2005
دستور while در Visual C# .Net 2005
مثال

ماژول و روش ايجاد آن
زيربرنامه چيست؟
ايجاد روال
تعريف تابع
فراخواني زيربرنامه
نکات پيشرفته در تعريف زيربرنامه

و چندين نکته آموزشي ديگر در Visual C# .Net 2005


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ