آموزش ریاضی اول راهنمایی

دانلود ریاضی اول راهنمایی

آموزش ریاضی اول راهنمایی (دانلود ریاضی اول راهنمایی) به روشهای زیر قابل استفاده است :


دانلود ریاضی اول راهنمایی
دانلود کامل دوره
دانلود ریاضی اول راهنمایی

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش ریاضی اول راهنمایی رایگان میباشد

براي استفاده از نرم افزار آموزشي ریاضی اول راهنمايي از لينک بالا اين نرم افزار آموزشي را دانلود کنيد
استفاده از بخش اول رايگان است.
فهرست دروس درس داده شده در نرم افزار آموزش ریاضی اول راهنمایی :

يادآوري
مقسوم عليه
مضرب
توان
آزمون ها و تمرين ها

کسر متعارفي
نسبت و تناسب
يادآوري
آزمون ها و تمرين ها

خط و نقطه
زاويه
دايره
رسم مثلث
آزمون ها و تمرين ها

مفاهيم اعداد صحيح
جمع عددهاي صحيح
تفريق عددهاي صحيح
آزمون ها و تمرين ها

تساوي مثلث ها
آمار
آزمون ها و تمرين ها

تساوي مثلث ها
عمود و همود منصف
ترسيم هاي هندسي
آزمون ها و تمرين ها


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ