آموزش C# .Net 2010

آموزش سی شارپ دات نت 2010

آموزش C# .Net 2010 (آموزش سی شارپ دات نت 2010) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش سی شارپ دات نت  2010
دانلود کامل دوره
آموزش سی شارپ دات نت 2010
شماره شناسنامه اثر
8-00630-015471

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش C# .Net 2010 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش C# کلیک کنید.

Visual C# .Net 2010 يک نرم افزار از سري Visual Studio .Net است که در نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2010 به بررسي روش توليد نرم افزارهاي تحت سیستم عامل ويندوز ميپردازيم. براي توليد نرم افزارهاي تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP.Net 2010 مراجعه نمائيد.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 و Visual Basic .Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!

آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي #Visual C
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم

مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل

رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد در Visual C# .Net 2010
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد

آشنايي با فرمها در Visual C# .Net 2010
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI

آشنايي با کنترل های Visual C# .Net 2010
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex

مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View

آشنايي با متغير
انواع داده در Visual C# .Net 2010
تعريف متغير در Visual C# .Net 2010
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها در Visual C# .Net 2010
مثال

دستور If در Visual C# .Net 2010
دستور Switch در Visual C# .Net 2010
بررسي يک برنامه

دستور for در Visual C# .Net 2010
دستور foreach
دستور do…while در Visual C# .Net 2010
دستور while در Visual C# .Net 2010
مثال

مقدمه
روش ايجاد متد در Visual C# .Net 2010
فراخواني متد
تعريف پارامتر متد
تعيين خروجي متد در Visual C# .Net 2010
تعيين دسترسي متد به متغيرها در Visual C# .Net 2010
اجراي برنامه


روش ساخت منو در Visual C# .Net 2010
منوهاي Pop-Up
روش تعيين کليد ميانبر
کنترل نوار ابزار در Visual C# .Net 2010
ايجاد نوار وضعيت در Visual C# .Net 2010

مقدمه
افزودن توضيحات به برنامه
خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
نقاط توقف
پنجره Immediate
ساختار try… catch … finally
دستور Checked

مقدمه
روش ايجاد کلاس در Visual C# .Net 2010
تعريف خصوصيات در کلاس
تعريف متد در کلاس
نمونهسازي از کلاس
کلمه کليدي static

مقدمه
کار با کلاس MessageBox در Visual C# .Net 2010
ايجاد کادر پيام
خصوصيت DialogResult
روش استفاده از کادر پيام در Visual C# .Net 2010
ارتباط با صفحه کليد در Visual C# .Net 2010
ارتباط با ماوس در Visual C# .Net 2010

مقدمه
کنترل OpenFileDialog
کنترل SaveFileDialog
ويرايش فايلها توسط System.IO.File
ويرايش شاخهها توسط System.IO.Directory

ايجاد پروژه برنامه نصب در Visual C# .Net 2010
افزودن پروژه به برنامه نصب
افزودن فايل به برنامه نصب
ساخت برنامه نصب
اجراي برنامه نصب
حذف برنامه نصب


و چندين نکته آموزشي ديگر در Visual C# .Net 2010


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ