آموزش CorelDRAW X3 (کورل درا)

کورل دراو - CorelDRAW X3

آموزش CorelDRAW X3 (کورل درا) (کورل دراو - CorelDRAW X3) به روشهای زیر قابل استفاده است :


کورل دراو - CorelDRAW X3
دانلود کامل دوره
کورل دراو - CorelDRAW X3

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش CorelDRAW X3 (کورل درا) رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش CorelDRAW کلیک کنید.

برای مشاهده نرم افزار آموزشی CorelDRAW X4 بر روی این لینک کلیک کنید.

در نرم افزار آموزش CorelDRAW X3 مباحث زیر آموزش داده میشود:

اجراي CorelDRAW X3
پنجره Welcome to CorelDRAW
آشنايي با اصطلاحات و مفاهيم
محيط نرم افزار CorelDRAW X3
ابزارهاي CorelDRAW X3
نحوه جدا کردن ليست ابزارها از جعبه ابزار

مقدمه
روش ذخيره کردن نقاشي در CorelDRAW X3
برگشت به مراحل قبل (Undo)
مشاهده اطلاعات فايل
ايجاد نسخه پشتيبان يا Backup
نحوه بستن فايل در CorelDRAW X3
باز کردن فايل ذخيره شده
آشنايي با نحوه کار با الگوها
ذخيره فايل با نام دلخواه
ابزار بزرگنمايي يا Zoom
ابزار دست يا Hand
نحوه خارج شدن از محيط نرم افزار

نحوه کار با صفحات CorelDRAW X3
روش حذف چندين صفحه در CorelDRAW X3
روش افزودن چندين صفحه
تعيين پس زمينه (Background) نقاشي
تغيير ترتيب صفحات در CorelDRAW X3
خط کشها و نحوه تغيير تنظيمات آنها

مقدمه
رسم خطوط و منحني با ابزار ترسيم خط آزاد
نحوه رسم خطوط با ابزار بزيه
ابزار Shape در CorelDRAW X3
نحوه افزودن Node به منحني
نحوه حذف Node از منحني
ابزار رسانه هنري
ابزار قلم يا Pen در CorelDRAW X3
ابزار Polyline
ابزار 3Point Curve
ابزار Interactive Connectoer
ابزار Dimension در CorelDRAW X3

مقدمه
تنظيم خصوصيات شيء رسم شده
ابزار Fill در CorelDRAW X3
مشخصات کلي شکل انتخاب شده
ابزار بيضي يا Ellipse
ابزار چند ضلعي يا Polygon
ابزار ستاره يا Star در CorelDRAW X3
ابزار Complex Star
ابزار Spiral در CorelDRAW X3
ابزار Graph Paper در CorelDRAW X3

انواع متن در CorelDRAW X3
متن Artistic در CorelDRAW X3
اعمال طرح ذخيره شده بر روي متن
بررسي يک مثال در CorelDRAW X3
گروه کردن چند شيء (Group)
Ungroup کردن اشياء در CorelDRAW X3
ترکيب اشياء (Combine)
جدا کردن اشياء (Break Apart)
قفل کردن اشياء در CorelDRAW X3
باز کردن قفل اشياء

مقدمه
متن Paragraph
پنجره Bullets در CorelDRAW X3
قرار دادن متن روي منحني يا شکل
قرار دادن متن بر روي منحني باز
تغيير فرم منحني بعد از قرار دادن متن

مقدمه
پنجره Transformation
ابزار برش در CorelDRAW X3
ابزار پاک کن در CorelDRAW X3
تغيير ترتيب قرار گيري اشياء
ترکيب و کم کردن شکلها
پنجره Shaping در CorelDRAW X3
ابزار Virtual Segment Delete
ابزار Corp در CorelDRAW X3

مقدمه
ابزار Blend در CorelDRAW X3
تعيين مسير براي عمل Blend
خصوصيات عمل Blend در CorelDRAW X3
تغيير شکل مبداء يا مقصد عمل Blend

مقدمه
پنجره Object Manager
انتقال يک شيء از يک لايه به لايه ديگر
خاصيت آهن ربايي در CorelDRAW X3

مقدمه
ابزار اشکال مقدماتي
جلوه هاي سه بعدي
ابزار Contour در CorelDRAW X3
ابزار Extrude در CorelDRAW X3
نور دهي شيء در CorelDRAW X3
اعمال پرسپکتيو بر روي شيء
ابزار Smudge Brush
ابزار Roughen Brush
ابزار Smart Drawing در CorelDRAW X3

مقدمه
ابزار Distortion در CorelDRAW X3
ابزار Envelope در CorelDRAW X3
ابزار Drop Shadow در CorelDRAW X3
ابزار Transparency در CorelDRAW X3

تعريف سمبل و کاربرد آن
نحوه تبديل شيء به سمبل
نحوه استفاده از سمبل
ويرايش سمبل ايجاد شده
تبديل سمبل به شيء
حذف يک سمبل در CorelDRAW X3
ابزار قطره چکان در CorelDRAW X3
ابزار سطل رنگ در CorelDRAW X3
تراز کردن در CorelDRAW X3
پنجره Align & Distribute در CorelDRAW X3

مقدمه
روش Import کردن تصوير به نقاشي
تنظيم اندازه هاي تصوير وارد شده
فيلترها در CorelDRAW X3
تبديل تصوير به Bitmap

مقدمه
تنظيم گزينه هاي چاپ
پنجره Print در CorelDRAW X3
چاپ تصوير در يک فايل
Print Style
تنظيم خصوصيات چاپگر
پنجره Print Preview
ابزارهاي محيط Print Preview


و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزش CorelDRAW X3 - کورل درا


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ