آموزش آزمون 70-642

آموزش MCITP - Exam 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring

آموزش آزمون 70-642 (آموزش MCITP - Exam 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش MCITP - Exam 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring
دانلود کامل دوره
آموزش MCITP - Exam 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring
شماره شناسنامه اثر
8-00630-037061

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش آزمون 70-642 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی آزمون های MCITP کلیک کنید.

در نرم افزار آموزش آزمون 70-642 آموزش Exam 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring از سری آموزش MCITP با مباحث زیر آشنا میشوید:

لايه هاي مربوط به شبکه
جزئيات مدل TCP-IP
Encapsulation در لايه 7
کار با ابزار Network and Sharing
پروسه Bridging
مشاهده پيکربندي مربوط به پروتکل IP
پيکربندي IPv4 و IPv6 از طريق محيط cmd
پيکربندي جايگزين يا Alternate
آدرس هاي APIPA
بررسي تنظيمات کامپيوتر DCsrv1
پيکربندي آدرس
بررسي صحت ارتباط دو کامپيوتر
پروتکل IPv4 و ساختار آن
Host ID و Net ID
Subnet Mask
ماسک هايي با طول متفاوت
Routing و Default Gateway
انواع آدرس هاي IPv4
روش محاسبه آدرس هاي موجود در يک رنج
مشخص کردن تعداد آدرس هاي IP واقع در داخل يک بلوک
تعيين تعداد Hostهاي داخل هر بلوک
تععين ملاسک
Subnetting
مزاياي پروسه Subnetting
Subnet ID
مشخص کردن تعداد Subnetها
VLSM
آدرس هاي IPv6 و ساختار آن
نحوه تخصيص آدرس هاي IPv6 بر روي دستگاه ها
انواع آدرس هاي IPv6
انواع حالت هاي مربوط به آدرس هاي IPv6
Transition

مقدمه
انواع مکانيسم هاي Name Resolution
مکانيسم LLMNR
مکانيسم NetBIOS
انواع روش هاي مورد استفاده توسط NetBIOS
فعال و غيرفعال کردن NetBIOS
NetBIOS Node Type
نحوه انجام Name Resolution
مکانيسم DNS
DNS Namespace
Domain Names
Private Domain Namespace
اجزاي مربوط به DNS
سرورهاي DNS
Authorritative Server
DNS Zone
DNS Resolvers
رکوردهاي DNS
مکانيسم کار DNS
بررسي مکانيسم Recursion
مراحل ايجاد و ارسال پيام هاي DNS Query
درک روش استفاده از حافظه کش
ايجاد يک Domain Controller
بررسي تنظيمات مربوط به سرور DNS
ايجاد يک اکانت مديريتي
به عضويت درآوردن يک کامپيوتر در يک Domain
پيکربندي کلاينت هاي DNS
مشخص کردن سرورهاي DNS
DNS Suffix
حافظه کش کلاينت هاي DNS

پيکربندي Zoneها
انواع Zone
نگهداري اطلاعات Zone در داخل ساختار AD
Zoneهاي استاندارد
انتخاب محدوده عمليات Zone Replication
ايجاد Zone
انتخاب نام براي Zone
پيکربندي Dynamic Update
روش ايجاد Zone
رکوردهاي پيش فرض
ايجاد رکوردها
انواع رکوردها
Aging و Scavenging
فعال سازي Aging
Times Tamping
Global Names Zone
پيکربندي Zone Transfer و Zone Replication
Application Directory Partition
انتخاب Replication Scope
روش ايجاد يک Application Directory Partition
قرار دادن يک Zone در داخل يک Directory Partition
ويژگي Zone Transfer
مکانيسم انجام Zone Transfer
فعال سازي ويژگي Zone Transfer
Stub Zone
روش ايجاد Sccondary Zone
انجام پروسه Zone Transfer

مقدمه
آشنايي با نحوه تعامل سرور DHCP با کلاينت ها
آشنايي با نحوه تخصيص آدرس هاي IP
DHCP Scope
DHCP Option
روش نصب DHCP Server
روش شناسايي يک کامپيوتر به عنوان کلاينت DHCP Server
معرفي و روش کار با کنسول مديريتي DHCP
پيکربندي ويژگي Exclusions
پيکربندي ويژگي Reservation
پيکربندي مدت زمان ويژگي Lease
پيکربندي DHCP Option
پيکربندي Option Class
ايجاد يک User Class
پيکربندي Option يک Class
تعيين کلاينت هاي يک Class

مقدمه
اصول و مباني سرويس IP Routing
بررسي روترهاي واقع در مسير(PathPing و TraceRT)
پروتکل هاي Routing
روش نصب Routing and Remote Access
روش پيکربندي پروتکل RIP
Routeهاي استاتيک
دستور Route
مثالي از دستور Route Print
افزودن Routeهاي استاتيک در محيط Command Line (دستور Route Add)
ايجاد Routeهاي استاتيک با کنسول Routing and Remote Access
جدول IP Routing

مقدمه
پروتکل IPSec
سرويس هاي پروتکل IPSec
IPSec Policyها
Connection Security Rule
روش نصب پروتکل Telnet
تعريف Security Associations
مکانيسم برقراري ارتباط IPSec
متدهاي شناسايي هويت در IPSec
IPSec Policyهاي پيش فرض
روش ايجاد يک IPSec Policy
پيکربندي يک IPSec Policy
تعريف يک عکس العمل براي ترافيک Telnet
تست IPSec Policy

مقدمه
اصول مربوط به سرويس NAT
پيکربندي سرويس ICS
فعال سازي NAT
پيکربندي شبکه هاي بيسيم
اصول مربوط به شبکه هاي بيسيم
مشکلات شبکه هاي بيسيم
استانداردهاي شبکه هاي بيسيم
استانداردهاي امنيتي شبکه هاي بيسيم
متدهاي بررسي هويت کلاينت هاي بيسيم
پيکربندي سرورRAFIUS
پيکربندي دستگاه WAP به عنوان کلاينت NAT
برقراري ارتباط با شبکه هاي ديگر
اتصالات Remote Access
اتصالات Dial-Up
اتصالات VPN
پيکربندي سرور VPN
پيکربندي يک کامپيوتر به عنوان VPN

مقدمه
پيکربندي سرويس Firewall
اهميت استفااده از Firewall
پروفايل هاي مربوط به Firewall
اعمال فيلتر روي ترافيک ورودي
اعمال فيلتر بر روي ترافيک خروجي
ريسک هاي مربوط به ترافيک خروجي
پيکربندي Scope مربوط به Firewall
پيکربندي فيلترهاي خروجي
پيکربندي سرويس Network Access Protection
سرويس Network Access Protection
آشنايي با سرويس NAP
روش پياده سازي NAP
پيکربندي متد DHCP NAP Enforcement
پيکربندي NAP بر روي سرور DHCP
پيکربندي کلاينت هاي NAP

مقدمه
اصول و مباني سرويس WSUP
کلاينت Windows Update
مشاهده تنظيمات Windows Update
توضيح تئوري تنظيمات Windows Update
معماري WSUS
سناريوي استفاده از WSUS، سناريو اول
سناريوي استفاده از WSUS، سناريو دوم
سناريوي استفاده از WSUS، سناريو سوم
روش نصب WSUS
پيکربندي WSUS براي Synchronization اوليه
پيکربندي کلاينت ها براي دريافت Update
گزارش عمليات Synchronization
Approve کردن يک Update

مقدمه
بررسي Event Logها
اصول مربوط به Event Forwarding
روش پيکربندي Event Forwarding
پيکربندي دستگاه جمع آوري کننده Eventها
پيکربندي دستگاه ارسال کننده Eventها
روش ايجاد Event Subscription
Preformance و Reliability
ابزار Preformance Monitor
ابزار Reliability Monitor
Data Collector Sets
Data Collector Sets هاي پيش فرض ويندوز

مقدمه
NTFS File Permissions
مجوزهاي پيش فرض NFTS
مجوزهاي دسترسي قابل تخصيص توسط مديرين
Encryption
پيکربندي DRA
روش انجام Encryption
تلاش براي دسترسي به فايل Encrypt شده
حذف Encryption
اشتراک گذاري پوشه ها (Folder Sharing)
روش نصب File Services Role
Quota
روش کار با کنسول Quota Management
ايجاد Threshold
پيکربندي Quota با استفاده از دستورات
DFS
روش اضافه کردن سرور داخل يک DFS Namespace
اشتراک گذاري پوشه ها با استفاده از Provision Shared Folder
پشتيبان گيري و بازگرداندن اطلاعات
ويژگي Shadow Copy
مديريت Shadow Copy از طريق دستورات
برنامه Windows Server Backup
روش نصب نرم افزار Windows Server Backup
روش استفاده از ويژگي Shadow Copy
عمليات Recovery

مقدمه
روش نصب Print Services Role
روش نصب چاپگر
روش نصب چاپگر دوم
پيکربندي Printer Pool
ارسال اسناد به سمت Printer Pool
روش استفاده از Group Policy براي نصب چاپگرها
اولويت هاي چاپگرها
مديريت چاپگرها با استفاده از دستورات


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ