آموزش آزمون 70-643

آموزش MCITP - Exam 70-643 TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring -

آموزش آزمون 70-643 (آموزش MCITP - Exam 70-643 TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring -) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش MCITP -  Exam 70-643 TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring -
دانلود کامل دوره
آموزش MCITP - Exam 70-643 TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring -
شماره شناسنامه اثر
8-00630-037061

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش آزمون 70-643 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی آزمون های MCITP کلیک کنید.

در نرم افزار آموزش آزمون 70-643 آموزش Exam 70-643 TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring - از سری آموزش MCITP با مباحث زیر آشنا میشوید:

مقدمه
مباني توزيع در ويندوز
فايل WIM
مزاياي WIM
تنظيم Windows Deployment Services
آشنايي با WDS
مزاياي WDS
اجراي زيرساخت WDS
مولفه هاي سروري
مولفه هاي کلاينتي
مولفه هاي مديريتي
روش نصب WDS
تنظيمات اوليه سرور
اضافه کردن تصاوير Boot و Install پيش فرض
تعريف حساب کامپيوتر در Domain
روش توزيع ويندوز با استفاده از WDS
ماشين مجازي چيست
دلايل استفاده از ماشين‌هاي مجازي
برنامه Virtual PC
پياده سازي زيرساخت فعالسازي ويندوز
روشهاي فعالسازي محصول
روش فعال‌سازي MAK
مزايا و معايب روش مجوز دهي MAK
روش فعال‌سازي KMS
آستانه فعال‌سازي KMS
کشف ميزبان KMS
مزايا و معايب روش مجوزدهي KMS
نمونه زيرساخت فعال‌سازي

مقدمه
فناوريهاي ذخيره سازي سروري
DAS
NAS
SAN
دسته بندي SAN
ابزار Disk Management
ديسکهاي Basic
ديسکهاي Dynamic
Volumeها
توسعه Volume
ايجاد انواع مختلف Volume
Mount Point
اضافه کردن و از هم باز کردن (Break) يک Mirror
ايجاد Spanned Volume
ايجاد Striped Volume
کوچک کردن و توسعه Volume
تنظيم کلاسترها
مباني کلاستر
موازنه بار
پخش گردش نوبتي
Network Load Balancing
کلاسترهاي Failover

مقدمه
استقرار Terminal Services
آشنايي با Terminal Services
مقايسه Terminal Services و Remote Desktop
مزاياي Terminal Services
مزاياي Remote Desktop
روش نصب Terminal Services
آزمايش Terminal Services Connection
فعالسازي Remote Desktop درون نسخه Core ويندوز
تنظيم Terminal Services
آشنايي با کنسول Terminal Services Configuration
پنجره مشخصات در کنسول TSC
بررسي قسمت Edit Settings در کنسول TSC
روش نصب نقش TS Licensing Server
روش فعالسازي سرور مجوزدهي Terminal Services
مرور فرآيند TS Cal

مقدمه
گزينه‌هاي کلاينت Terminal Services
گزينه‌هاي Remote Desktop Connection
ذخيره فايل RDP
تنظيم کلاينتهاي TS بوسيله Group Policy
ويژگي Single Sign-on
تنظيم پروفايلهاي کاربري Terminal Services
تنظيم پوشه‌هاي خانگي
مديريت ارتباطات کاربري Terminal Services
مشاهده جلسات Terminal Services
مديريت جلسات Terminal Services
Terminal Services Gateway
روش نصب Terminal Services Gateway
روش ايجاد کنسول Certificates براي مديريت گواهينامه ها
روش Export کردن گواهينامه
روش Import کردن گواهينامه
روش اتصال به TS Gateway بوسيله RDC
انتشار برنامه ها با استفاده از TS RemoteApp Manager
روش اضافه کردن نقش TS Web Access
روش انتشار يک برنامه براي TS Web Access
روش اجراي برنامه از راه دور با استفاده از TS Web Access
روش ايجاد يک پوشه توزيع
روش ايجاد فايل RDP براي انتشار برنامه
روش اجراي برنامه از راه دور با استفاده از فايل RDP

مقدمه
امنيت وب سرور
استانداردها و پروتکلهاي وب
سناريو‌هاي استفاده از سرور وب
ويژگي‌هاي جديد در IIS
اجزاي IIS
Application Server Role
سرويسهاي IIS
روش نصب نقش IIS
کار با ابزارهاي مديريتي IIS
استفاده از Features Views
استفاده از Content View
استفاده از قاب Action
آشنايي با سايتها و Binding کردن سايت
Application Pool
روش ايجاد Application Pool
مديريت Application Pool
دايرکتوري‌هاي مجازي
دستورات ابزار AppCmd
اشياء ابزار AppCmd
روش ايجاد وب‌سايت و برنامه‌هاي وبي
پشتيبان گيري و بازيابي پيکربندي IIS

مقدمه
کاربران IIS Manager
تعريف مجوزهاي مديريتي IIS
تنظيم قابليت Delegation
پيکربندي و تنظيم مديريت از راه دور
Handler Mapping
اطلاعات Handler Mapping
سطوح Handler Mapping
حذف Handler Mapping
مديريت ارث‌بري رسيدگي‌کننده ها
اضافه کردن Handler Mapping
مجوزهاي ويژگي
تنظيم و مديريت Handler Mapping
کنترل دسترسي به سرويس‌هاي وب
مديريت تائيد هويت در IIS
تائيد هويت کاربران بي‌نام
تائيد هويت فرمها
تائيد هويت رقابتي
راهکارهاي امنيتي IIS
تائيد هويت گواهينامه کلايت
مديريت قوانين مجوزدهي URL
ايجاد قوانين مجوزدهي URL
مديريت ارث‌بري قانون
مديريت و آزمايش گزينه هاي تائيد هويت
گواهينامه‌هاي سرور
تنظيم گواهينامه هاي سروري

مقدمه
تنظيم FTP
نصب سرويس FTP Publishing
تنظيم سايتهاي FTP با استفاده از IIS Manager
مراحل ايجاد سايت FTP
خصوصيات سايت FTP
اتصال به سايت FTP توسط Command Prompt
FTP
SMTP
روش ايجاد يک سرور مجازي SMTP
خصوصيات سرور SMTP
نظارت بر سرورهاي مجازي SMTP
پوشه هاي موجود در Mailroot

مقدمه
آشنايي با Media Services
مقايسه پخش زنده با محتواي ضبط شده
پروتکلهاي انتقال داده
نصب Windows Media Services
سرويسهاي Streaming Media Services
ابزارهاي مديريتي Windows Media Server
مديريت نقاط انتشار
ايجاد نقطه انتشار جديد
آزمايش نقطه انتشار
وضعيت نقاط انتشار
نظارت بر نقاط انتشار
روشهاي ارائه محتواي تبليغاتي
تنظيم خصوصيات نقاط انتشار
امنيت در Windows Media Services
گزينه هاي تائيد هويت در نقاط انتشار
روشهاي تائيد هويت کاربران (Authentication)
گزينه هاي مجوز دهي (Authorization)
ويژگي Cache / Proxy

مقدمه
تنظيم و مديريت WSS
آشنايي با WSS
روشهاي استقرار WSS
استقرار WSS به روش مستقل (Standalone)
استقرار WSS به روش Server Farm
روش نصب نقش WSS
WSS و ويندوز سرور 2008
Share Point 80
سايت Share Point Central Administration
بررسي بخشهاي سايت Central Administration
بررسي پيکربندي گزينه‌هاي E-mail
بررسي مديريت گزينه‌هاي ثبت وقايع
بررسي پردازش تحليلي مقدار استفاده از WSS
بازيابي WSS
توزيع سايتهاي Share Point
بررسي لينکهاي ايجاد سايت
بررسي الگوهاي سهميه بندي
گزينه‌هاي عمومي برنامه‌هاي وبي
بررسي مسيرهاي مديريت
مجوزهاي برنامه‌هاي وبي


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ