آموزش Excel 2019

آموزش اکسل 2019


آموزش اکسل 2019
دانلود
آموزش اکسل 2019

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2019 رایگان میباشد

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید.

اجرای برنامه نصب
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
روش اجرای Excel 2019
چگونه یک کتاب کاری (Workbook) را باز کنیم
شنایی با محیط Excel
آشنایی با Ribbon
بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه
حرکت در صفحات
ذخیره کردن یک کتاب کاری
بستن یک کتاب کاری
باز کردن یک کتاب کاری اخیراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2019

ایجاد کتابهای کاری
روش وارد کردن داده‌ها
آشنایی با فرمولها
افزودن سطر یا ستون جدید
تابع sum
حذف سطر یا ستون
جابجایی سطر یا ستون
آشنایی با Cut، Copy و Paste
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مدیریت صفحات(Sheetها)
ذخیره سازی فایل در Excel 2019

تنظیم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها
نحوه نمایش اعداد (Number Format)
پیکربندی متن
کار با Style یا فرمتهای آماده
کار با غلط یاب (Spell Checker)
آشنایی با تصحیح کننده خودکار (AutoCorrect)
استفاده از ابزار AutoFill
کار با ابزار فرمتبندی شرطی Conditional formatting
کار با ابزار Quick Analysis

روشهای مشاهده صفحات کاری در اکسل 2019
دستور Split
دستور Freeze
ابزار Auto Filter
افزودن سربرگ و پاورقی
تنظیم صفحه با Page Setup
تنظیم محدوده قابل چاپ
پیش نمایش چاپ و تنظیمات آن
نحوه سورت کردن در اکسل

آشنایی با توابع و فرمولها
کپی کردن فرمول
اتصال به محتوای یک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum
عملگرها در Excel
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و میانگین
ابزار AutoSUM
کار با قابلیت Manual Calculation

تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطی IF
استفاده از تاریخ در توابع
کار با توابع آماری
تابع آزمون T
تصحیح خودکار ورودی تابع
تابع پیرسون

ایجاد یک نمودار
تعیین شکل نمودار
تغییر داده‌های نمودار
تغییر نوع نمودار
تغییر ظاهر نمودار
تیتر نمودار
محل قرارگیری راهنما
ایجاد جلوه ویژه
رسم اشکال آماده
درج تصویر
نمودارهای Sparklines


ایجاد ماکروی جدید در اکسل 2019
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغییر فرمت یک ستون
آشنایی با Visual Basic Editor
طراحی فرم های کاربردی در VBA
آشنایی با دستورات VBA
ذخیره با فرمت PDF


آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل

آموزش VBA در Excel