آموزش توابع اکسل 2016

آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016


آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016
دانلود کامل دوره
آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش توابع اکسل 2016 رایگان میباشد

آموزش توابع اکسل 2016 برای ویندوز و برای اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش توابع اکسل و فرمول نویسی کلیک کنید.

PDF توابع اکسل
در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل به بررسی روش فرمول نویسی و استفاده از توابع در Excel 2016 میپردازیم. در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل 2016 توابع زیر بررسی میشوند :


مقدمه
تابع چیست؟

توابع حذف کاراکتر‌های اضافی
CLEAN : حذف تمام کاراکتر‌های غیر قابل چاپ.
TRIM : حذف فاصله‌های اضافی و فاصله‌ها در آغاز و پایان عبارت.

توابع تبدیل حروف کوچک و بزرگ
LOWER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
PROPER : کاراکتر‌های موجود در یک متن را به حالت استاندارد تبدیل می‌کند.
UPPER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

تبدیل حروف به اعداد به یکدیگر
CHAR و UNICHAR : تبدیل کد ASCII به حروف.
CODE و UNICODE : تبدیل حروف به کد ASCII.

جایگزین کردن قسمتی از یک رشته متن
REPLACE : جای کاراکتر مورد نظر کاراکتر دیگری را قرار می‌دهد.
SUBSTITUTE : جای عبارت درج شده در یک جمله عبارت دیگری را قرار می‌دهد.

توابع دستیابی به قسمتی از یک رشته
CONCATENATE : به هم چسباندن دو یا چند متن.
LEFT : نمایش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID : نمایش بخشی از یک کلمه.
RIGHT : نمایش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT : تکرار عبارتی خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتی
LEN : شمارش تعداد کاراکترهای موجود در یک سلول.
FIND : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت(حساس به کوچکی و بزرگی).
تابع find در اکسل
SEARCH : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت.
EXACT : مقایسه عبارت موجود در دو سلول.
T : تشخیص متن بودن.

توابع تبدیل انواع داده‌ها در اکسل
VALUE :پارامتر وروردی را به عدد تبدیل میکند.
TEXT : ورودی تابع به متن تبدیل میشود.
FIXED : عدد ورودی را گرد کرده و به متن تبدیل میکند.توابع عملگر بولی
AND : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
OR : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن یکی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
NOT : اگر مقدار‌های وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمی‌گرداند.

توابع شرطی
IF : تابع شرطی.
IFERROR : طرح یه معادله و درصورت اشتباه بودن پیغام مورد نظر به نمایش در بیاید.
IFNA : محتوای خروجی خطا را تغییر میدهد.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت منطقی
TRUE : مقدار True را برمی‌گرداند.
FALSE : مقدار False را برمی‌گرداند.توابع اطلاعات خطا
ISERROR : اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمی‌گرداند.
ERROR.TYPE : به جای نمایش error یک عدد نمایش می‌دهد.

توابع اطلاعاتی عددی
ISNUMBER : تشخیص عدد بودن یا متن بودن.
ISEVEN : تشخیص زوج بودن.
ISODD : تشخیص فرد بودن.
N : تبدیل هر عبارتی به عدد.

توابع دیگر انواع داده
ISBLANK : تشخیص خالی بودن یک سلول.
ISLOGICAL : اگر جواب یک معادله درستی یا نادرستی بود عبارت true را نمایش می‌دهد د ر غیر این صورت عبارت false را نشان می‌دهد.
ISTEXT : شناسایی توابعی که دارای متن می‌باشد.
ISNONTEXT : مخالف تابع ISTEXT می‌باشد.
ISREF : مشخص می‌کند که عبارت وارد شده یک محدوده از سلول ها است یا خیر.
ISFORMULA : بررسی میکند داخل یک سلول تابع یا فرمول وجود دارد یا خیر.
TYPE : مشخص میکند در داخل هر سلول چه نوع کاراکتری وجود دارد.

تابع اطلاعات عمومی
CELL : هر نوع اطلاعاتی که در مورد سلول مورد نظر بخواهیم در اختیار ما قرار می‌دهد.
SHEET : شیت مورد نظر چندمین شیت است
SHEETS : تعداد شیتهای موجود در فایل اکسل
INFO : نمایش مشخصات سیستم.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت
NA : نمایش پیغام خطای #N/A .توابع تاریخ و زمان
DATE : تاریخ مورد نظر.
TIME : زمان مورد نظر.

توابع تاریخ و زمان فعلی
NOW : نمایش تاریخ و زمان جاری سیستم.
TODAY : نمایش تاریخ جاری سیستم.

توابع سازنده زمان
HOUR : از زمان فقط ساعت را نمایش می‌دهد.
MINUTE : از زمان فقط دقیقه را نمایش می‌دهد.
SECOND : از زمان فقط ثانیه را نمایش می‌دهد.

توابع سازنده تاریخ
DAY : از تاریخ فقط روز را نمایش می‌دهد.
MONTH : از تاریخ فقط ماه را نمایش می‌دهد.
YEAR : از تاریخ فقط سال را نمایش می‌دهد.
WEEKNUM : مشخص می‌کند که در چندمین هفته از سال قرار داریم.
WEEKDAY : مشخص می‌کند که در چندمین روز از هفته قرار داریم.

توابع محاسباتی تاریخ
EDATE : تاریخ را به عقب یا جلو ببریم.
EOMONTH : مشابه تابع EDATE ولی با این تفاوت که وقتی تاریخ را به جلو می‌بریم آخرین روز آن ماه را به نمایش در می‌آورد.
WORKDAY : شمارش روزهای کاری.
WORKDAY.INTL : کاری مشابه با تابع WORKDAY را انجام می‌دهد، با این تفاوت که روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.
DAYS : تعداد روزهای بین دو تاریخ
DAYS360 : شمارش روز‌های بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS.INTL : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
(روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.)توابع آدرس دهی به سلول
ADDRESS : آدرس دهی در اکسل.
INDEX : برای ارجاع از یک یا چند سلول استفاده می‌شود.
INDIRECT : با وارد کردن یک رشته آن را تبدیل به یک مرجع سلول می‌کند.
OFFSET : تعیین محدوده‌ای از سلول ها می‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW : مشخص می‌کند در چندمین ردیف قرار داریم.
COLUMN : مشخص می‌کند در چندمین ستون قرار داریم.
ROWS : همانند تابع ROW می‌باشد، ولی با این تفاوت که شما می‌توانید مقدار چندین سلول را وارد نمایید.
COLUMNS : همانند تابع ROWS عمل می‌کند ولی با این تفاوت که مجموعه ردیف‌ها را شمارش می‌کند.
AREAS : وظیفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوی داده
HLOOKUP : به صورت افقی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
VLOOKUP : به صورت عمودی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
LOOKUP : در یک مجموعه از داده‌ها به دنبال یک مقدار می‌گردد
CHOOSE : در یک لیست به صورت رشته شما با وارد کردن یک عدد رشته مورد نظر در لیست را به نمایش در می‌آورد.
HYPERLINK : لینک دادن به یک سلول.
FORMULATEXT : فرمول موجود در یک سلول
MATCH : موقعیت نسبی موردی را در یک آرایه مشخص می‌کند.
PIVOT TABLE : روش استفاده از جداول محوری
GETPIVOTDATA: استخراج داده از جدولاطلاعات اولیه اعداد
ABS : محاسبه عملیات قدر مطلق .
SIGN : تشخیص مثبت یا منفی بودن عدد.
GCD : بزرگترین مقسوم علیه دو یا چند عدد را بدست می‌آورید
LCM : کوچکترین مضرب مشترک دو یا چند عدد را نمایش می‌دهد.

عملگرهای ریاضی
SUM : محاسبه عملیات جمع.
POWER : عدد اول را به توان عدد دوم می‌رساند.
SQRT : محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT : استفاده از این تابع می‌توان قسمت صحیح تقسیم دو عدد را بدست آورد.
MOD : محاسبه باقیمانده دو عدد.
AGGREGATE : مجموعه چندین تابع.
SUBTOTAL : مجموعه چندین برنامه کاربردی.

توابع گرد کننده
CEILING : عدد ورودی اول را به ضریب بزرگتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
CELING.MATH : همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN : عدد را به اولین عدد بزرگ و زوج تبدیل می‌کند.
FLOOR : عدد ورودی اول را به ضریب کوچکتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
FLOOR.MATH :همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN: عدد ورودی به اولین عدد بزرگتر از خودش و زوج تبدیل میکند.
INT : عدد مورد نظر را گرد می‌کند و به صورت یک عدد صحیح نمایش می‌دهد.
MROUND : عدد ورودی اول را به ضریب نزدیکترین عدد ورودی دوم در میاورد.
ODD : تبدیل عدد به اولین عدد فرد.
ROUND : گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت پایین را دارد.
ROUNDUP : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت بالا را دارد.
TRUNC : مقدار اعشار یا عدد صحیحی که می‌خواهیم نمایش بدهیم.جمع شرطی
SUMIF : جمع اعداد با شرایط مورد نظر.

عملیات‌های پیشرفته ریاضی
SUMPRODUCT : برای ضرب کردن اعداد استفاده می‌شود.
SUMSQ : به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو از هم کم می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMX2PY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو با هم جمع می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMXMY2 : اعداد مورد نظر را اول از هم کم می‌کند و سپس به توان دو می‌رساند.
SERIESSUM : مجموعه سری توانی.

توابع ماترسی
MDETERM : محاسبه دترمینال ماتریس.
MINVERSE : معکوس یک ماتریس مربعی.
MMULT : محاسبه ضرب دو ماتریس.
MUNIT : تعریف یک ماتریس یکه یا واحد

محاسبه فاکتوریل
FACT : محاسبه فاکتوریل.
FACTDOUBLE : ضرب اعداد بین دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب می‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL : محاسبه فرمول

توابع متفرقه
ROMAN : عدد ورودی را به صورت لاتین نمایش می‌دهد.
COMBIN : محاسبه تعداد جابجایی‌ها بدون توجه به ترتیب قرارگیری.
اعداد تصادفی
RAND : یک عدد تصادفی بین صفر تا یک
RANDBETWEEN : یک عدد تصادفی بین دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI : نمایش عدد پی.
SQRTPI : عدد مورد نظر را در عدد ? ضرب می‌کند و سپس جذر آن عدد را نمایش می‌دهد.
DEGREES : تبدیل زاویه برحسب رادیان به درجه.
RADIANS : تبدیل درجه را به رادیان.
COS : محاسبه مقدار کسینوس یک عدد.
ACOS : محاسبه آرک کسینوس.
COSH : محاسبه کسینوس هیپر‌بلیک.
ACOSH : محاسبه آرک کسینوس هیپر‌بلیک.
SEC : محاسبه مقدار سکانت یک زاویه که بر حسب رادیان است
SECH : محاسبه مقدار سکانت هیپربلویک یک زاویه که بر حسب رادیان است
SIN : محاسبه سینوس یک عدد.
ASIN : محاسبه آرک سینوس.
SINH : محاسبه سینوس هیپر‌بلیک.
ASINH : محاسبه آرک سینوس هیپر‌بلیک.
TAN : محاسبه تانژانت.
ATAN : محاسبه آرک تانژانت.
TANH : محاسبه تانژانت هیپر‌بلیک.
ATANH : محاسبه آرک تانژانت هیپر‌بلیک.توابع پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقدار
MAX : پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند سلول.
MAXA : همانند تابع MAX می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
MIN : پیدا کردن کوچکترین عدد بین چند سلول.
MINA : همانند تابع MIN می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
LARGE : پیدا کردن Nامین عدد بزرگ در یک لیست.
SMALL : پیدا کردن Nامین عدد کوچک در یک لیست.

توابع دیگر
PERMUT : محاسبه جایگشت.
PERMUTATIONA : محاسبه جایگشت که تکرار مجاز است

شمارش سلول
COUNT : مشخص کردن اعداد و تاریخ موجود در یک محدوده.
COUNTA : شمارش سلول‌هایی که پر هستند.
COUNTBLANK : تعداد سلول های خالی را بدست می‌آورد.
COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS : شمارش سلول با شرایط مورد نظرمیانگین، فراوانی و رتبه بندی
AVERAGE : به دست آوردن میانگین.
AVERAGEA : به دست آوردن میانگین. (کاراکترهای متن هم شمارش می‌کند.)
AVERAGEIF : میانگین به صورت شرطی.
AVERAGEIFS : میانگین به صورت دو یا چند شرطی.
MODE : شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.SNGL : شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.MULT : نمایش n عدد پر تکرار
GEOMEAN : محاسبه میانگین هندسی.
HARMEAN : محاسبه میانگین هارمونیک.
RANK : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.EQ : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ می‌باشد، با این تفاوت که اگر در لیست اعداد دو عدد تکراری وجود داشته باشد میانگین دو عدد را نمایش می‌دهد.
KURT : درجه اوج در یک نمودار اماری را نشان می‌دهد.
PERCENTILE : محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
PERCENTRANK : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.INC : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTRANK.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع QUARTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
FREQUENCY : محاسبه فراوانیانحراف و واریانس
AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معیار .
STDEV : محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEV.S : محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEVP : محاسبه انحراف معیار جامعه.
STDEV.P : محاسبه انحراف معیار جامعه.
VAR : واریانس یک مجموعه داده
VAR.S : واریانس یک مجموعه داده
VARP : محاسبه واریانس جامعه.
VAR.P : محاسبه واریانس جامعه.
COVAR : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
COVARIANCE.NORM : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معیارها.

توابع خط روند
INTERCEPT : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
SLOPE : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
GROWTH : محاسبه رشد جمعیت.
STEYX : محاسبه خطای استاندارد Y پیش‌بینی شده.
FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
TREND : Trend یا سیر روند؛ نمایشی گرافیگی از روند سری داده‌هاست.
LOGEST : پارامترهای یک روند نمایی برای عرضه مجموعه ای از x و y را برمی گرداند.
LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماری توصیف روند خط بهترین برازش، از طریق یک سری عرضه شده از X-Yتوابع توزیع و آزمونهای احتمال
BETADIST : محاسبه توزیع بتا
BETA.DIST : محاسبه توزیع بتا
BETAINV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم.
BETA.INV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم. (جدید در Excel 2010)
BINOMDIST : محاسبه توزیع بینم
BINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم.
NEGBINOMDIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
NEGBINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام می‌دهد.
BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌ای را انجام می‌دهد.
CHIDIST : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST : محاسبه توزیع مجذور و مربع( یا همان توزیع تجمعی و چگالی احتمال) استفاده می‌کنیم
CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزیع مجذور کای.
CHITEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square
CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square.
CORREL : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون.
EXPONDIST : محاسبه توزیع نمایی.
EXPON.DIST : محاسبه توزیع نمایی.
FDIST : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
FINV : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV : محاسبه معکوس توزیع تجمعی F.
FISHER : تبدیل فیشر.
FISHERINV : معکوس تبدیل فیشر
FTEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
F.TEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMAINV : معکوس توزیع گاما.
GAMMA.INV : معکوس توزیع گاما.
GAMMALN : محاسبه لگاریتم طبیعی تابع گاما برای مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاریتم طبیعی توزیع گاما را باز می‌گرداند.
HYPGEOMDIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
HYPGEOM.DIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGINV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
NORMDIST : محاسبه توزیع نرمال.
NORM.DIST : محاسبه توزیع نرمال.
NORMINV : معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORMSDIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORMSINV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
NORM.S.INV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
PEARSON : ضریب همبستگی پیرسون را با می‌گرداند با وارد کردن دو سری عدد می‌توان ضریب همبستگی آنها را بدست آورد.
RSQ : مجذور مقدار همبستگی پیرسون را باز می‌گرداند.
POISSON : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
POISSON.DIST : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
PROB : احتمالات متناظر با این محدوده داده شده را محاسبه می‌کند.
SKEW : برای تعیین میزان انحراف حول میانگین بکار می‌رود.
STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد یا اعدادی را با توجه به میانگین و انحراف معیار داده شده بدست می‌آورد‌.
TINV : به ازای مقدار احتمال داده شده و درجه آزادی معین، مقدار X را محاسبه می‌کند.
TTEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
T.TEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
WEIBULL : محاسبه مقدار توزیع ویبوال به کار می‌رود.
WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزیع ویبوال.
ZTEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.
Z.TEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.

توابع پایگاه داده
DAVERAGE : محاسبه میانگین مقادیر یک فیلد از یک لیست یا پایگاه داده.
DCOUNT : شمارش تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند.
DCOUNTA : تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند را باز می‌گرداند.
DGET : نشان دادن محتوای فقط یک سلول.
DMAX : بزرگترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DMIN : کوچکترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DPRODUCT : حاصل ضرب را برای یک مجموعه از سلولها محاسبه می‌کند.
DSTDEV : مقدار انحراف از معیار را بر حسب یک جمعیت نمونه محاسبه می‌کند.
DSTDEVP : این تابع همانند تابع DSTDEV عمل می‌کند و انحراف از معیار را محاسبه می‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلی این است که تابع DSTDEV انحراف از معیار را بر اساس یک جمعیت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه می‌کند اما این تابع انحراف از معیار را بر اساس کل جمعیت آماری محاسبه خواهد کرد.
DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادیر سلول‌های یک ستون.
DVAR : محاسبه واریانس مقادیری از سلول‌ها.
DVARP : این تابع مانند تابع DVAR عمل می‌کند با این تفاوت که واریانس را بر حسب کل جامعه آماری اندازیه گیری می‌کند.

توابع ارزش سرمایه گذاری
FV : محاسبه ارزش آینده سرمایه گذاری با پرداخت ثابت دوره و یک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE : این تابع مانند FV برای محاسبه ارزش سرمایه گذاری در آینده بکار می‌رود با این تفاوت که نرخ سود در زمانهای مختلف متغیر است.
NPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری.
PV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری(اقساط مساوی).
XNPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.

توابع پرداخت
PMT : برای محاسبه اقساط وام.
PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دریافتی بدون سود در هر دوره).
IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در یک دوره زمانی خاص.

توابع طول مدت
NPER : محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری .
PDURATION : مدت زمان لازم جهت دریافت مبلغی با سود مشخص

محاسبه نرخ بازده داخلی
RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری.
XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.
MIRR : محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه.
ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق.
ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ین تفاوت که شما اطلاعی از زمان پرداخت بهره ندارید و یا اینکه تاریخ پرداخت بهره همزمان با تاریخ سررسید اوراق قرضه بطور یکجا می‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN : محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم.
SYD : محاسب هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB : محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.
DDB : محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین.
VDB : محاسبه دوره خاص هزینه استهلاك به روش نزولی.


توابع اعداد مختلط
COMPLEX : تبدیل قسمت حقیقی و موهومی ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY : نمایش ضریب قسمت موهومی عدد مختلط.
IMARGUMENT : نمایش آرگومان ? (زاویه بر حسب رادیان).
IMCONJUGATE : محاسبه قرینه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقیقی.
IMCOS : محاسبه کسینوس یک عدد مختلط.
IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسیم دو عدد مختلط.
IMEXP : محاسبه مقدار نمایی یک عدد مختلط.
IMLN : محاسبه لگاریتم طبیعی عدد مختلط.
IMLOG10 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 10.
IMLOG2 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 2.
IMPOWER : محاسبه توان خاصی از یک عدد مختلط.
IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL : نمایش ضریب قسمت حقیقی عدد مختلط.
IMSIN : محاسبه سینوس یک عدد مختلط.
IMSQRT : محاسبه ریشه دوم (جذر) یک عدد حقیقی.
IMSUB : محاسبه تفریق دو عدد مختلط.
IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری
CONVERT : تبدیل یک عدد از یک سیستم اندازه گیری به سیستم دیگر.

توابع تبدیل مبنا
BIN2DEC : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی ده
BIN2HEX : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی شانزده
BIN2OCT : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی هشت
DEC2BIN : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی دو
DEC2HEX : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی شانزده
DEC2OCT : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی هشت
HEX2BIN : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی دو
HEX2DEC : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی ده
HEX2OCT : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی هشت
OCT2BIN : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی دو
OCT2DEC : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی ده
OCT2HEX : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی شانزده

توابع خطا
ERF : محاسبه تابع خطا میان دو حد یکپارچه.
ERF.PRECISE : محاسبه تابع خطا بین عدد 0 و یک حد پیوسته.
ERFC : محاسبه تابع خطای متمم پیوسته میان یک حد پائین و مقدار بی نهایت.

تست مقادیر عددی
DELTA : مقایسه دو عدد با هم.


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ