آموزش توابع اکسل

فرمول نویسی در اکسل شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش فرمول نویسی در اکسل 2019
دانلود
آموزش فرمول نویسی در اکسل 2019

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش توابع اکسل 2019 رایگان میباشد

آموزش توابع اکسل 2019 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش توابع اکسل و فرمول نویسی کلیک کنید.
PDF توابع اکسل

در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل به بررسی روش فرمول نویسی و استفاده از توابع در Excel 2019 میپردازیم. در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل 2019 توابع زیر بررسی میشوند :مقدمه
تابع چیست؟

توابع حذف کاراکتر‌های اضافی
CLEAN : حذف تمام کاراکتر‌های غیر قابل چاپ.
TRIM : حذف فاصله‌های اضافی و فاصله‌ها در آغاز و پایان عبارت.

توابع تبدیل حروف کوچک و بزرگ
LOWER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
PROPER : کاراکتر‌های موجود در یک متن را به حالت استاندارد تبدیل می‌کند.
UPPER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

تبدیل حروف به اعداد به یکدیگر
CHAR و UNICHAR : تبدیل کد ASCII به حروف.
CODE و UNICODE : تبدیل حروف به کد ASCII.

جایگزین کردن قسمتی از یک رشته متن
REPLACE : جای کاراکتر مورد نظر کاراکتر دیگری را قرار می‌دهد.
SUBSTITUTE : جای عبارت درج شده در یک جمله عبارت دیگری را قرار می‌دهد.

توابع دستیابی به قسمتی از یک رشته
CONCATENATE : به هم چسباندن دو یا چند متن.
LEFT : نمایش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID : نمایش بخشی از یک کلمه.
RIGHT : نمایش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT : تکرار عبارتی خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتی
LEN : شمارش تعداد کاراکترهای موجود در یک سلول.
FIND : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت(حساس به کوچکی و بزرگی).
تابع find در اکسل
SEARCH : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت.
EXACT : مقایسه عبارت موجود در دو سلول.
T : تشخیص متن بودن.

توابع تبدیل انواع داده‌ها در اکسل
VALUE :پارامتر وروردی را به عدد تبدیل میکند.
TEXT : ورودی تابع به متن تبدیل میشود.
FIXED : عدد ورودی را گرد کرده و به متن تبدیل میکند.
توابع عملگر بولی
AND : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
OR : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن یکی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
NOT : اگر مقدار‌های وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمی‌گرداند.

توابع شرطی
IF : تابع شرطی.
IFERROR : طرح یه معادله و درصورت اشتباه بودن پیغام مورد نظر به نمایش در بیاید.
IFNA : محتوای خروجی خطا را تغییر میدهد.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت منطقی
TRUE : مقدار True را برمی‌گرداند.
FALSE : مقدار False را برمی‌گرداند.
توابع اطلاعات خطا
ISERROR : اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمی‌گرداند.
ERROR.TYPE : به جای نمایش error یک عدد نمایش می‌دهد.

توابع اطلاعاتی عددی
ISNUMBER : تشخیص عدد بودن یا متن بودن.
ISEVEN : تشخیص زوج بودن.
ISODD : تشخیص فرد بودن.
N : تبدیل هر عبارتی به عدد.

توابع دیگر انواع داده
ISBLANK : تشخیص خالی بودن یک سلول.
ISLOGICAL : اگر جواب یک معادله درستی یا نادرستی بود عبارت true را نمایش می‌دهد د ر غیر این صورت عبارت false را نشان می‌دهد.
ISTEXT : شناسایی توابعی که دارای متن می‌باشد.
ISNONTEXT : مخالف تابع ISTEXT می‌باشد.
ISREF : مشخص می‌کند که عبارت وارد شده یک محدوده از سلول ها است یا خیر.
ISFORMULA : بررسی میکند داخل یک سلول تابع یا فرمول وجود دارد یا خیر.
TYPE : مشخص میکند در داخل هر سلول چه نوع کاراکتری وجود دارد.

تابع اطلاعات عمومی
CELL : هر نوع اطلاعاتی که در مورد سلول مورد نظر بخواهیم در اختیار ما قرار می‌دهد.
SHEET : شیت مورد نظر چندمین شیت است
SHEETS : تعداد شیتهای موجود در فایل اکسل
INFO : نمایش مشخصات سیستم.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت
NA : نمایش پیغام خطای #N/A .
توابع تاریخ و زمان
DATE : تاریخ مورد نظر.
TIME : زمان مورد نظر.

توابع تاریخ و زمان فعلی
NOW : نمایش تاریخ و زمان جاری سیستم.
TODAY : نمایش تاریخ جاری سیستم.

توابع سازنده زمان
HOUR : از زمان فقط ساعت را نمایش می‌دهد.
MINUTE : از زمان فقط دقیقه را نمایش می‌دهد.
SECOND : از زمان فقط ثانیه را نمایش می‌دهد.

توابع سازنده تاریخ
DAY : از تاریخ فقط روز را نمایش می‌دهد.
MONTH : از تاریخ فقط ماه را نمایش می‌دهد.
YEAR : از تاریخ فقط سال را نمایش می‌دهد.
WEEKNUM : مشخص می‌کند که در چندمین هفته از سال قرار داریم.
WEEKDAY : مشخص می‌کند که در چندمین روز از هفته قرار داریم.

توابع محاسباتی تاریخ
EDATE : تاریخ را به عقب یا جلو ببریم.
EOMONTH : مشابه تابع EDATE ولی با این تفاوت که وقتی تاریخ را به جلو می‌بریم آخرین روز آن ماه را به نمایش در می‌آورد.
WORKDAY : شمارش روزهای کاری.
WORKDAY.INTL : کاری مشابه با تابع WORKDAY را انجام می‌دهد، با این تفاوت که روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.
DAYS : تعداد روزهای بین دو تاریخ
DAYS360 : شمارش روز‌های بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS.INTL : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
(روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.)
توابع آدرس دهی به سلول
ADDRESS : آدرس دهی در اکسل.
INDEX : برای ارجاع از یک یا چند سلول استفاده می‌شود.
INDIRECT : با وارد کردن یک رشته آن را تبدیل به یک مرجع سلول می‌کند.
OFFSET : تعیین محدوده‌ای از سلول ها می‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW : مشخص می‌کند در چندمین ردیف قرار داریم.
COLUMN : مشخص می‌کند در چندمین ستون قرار داریم.
ROWS : همانند تابع ROW می‌باشد، ولی با این تفاوت که شما می‌توانید مقدار چندین سلول را وارد نمایید.
COLUMNS : همانند تابع ROWS عمل می‌کند ولی با این تفاوت که مجموعه ردیف‌ها را شمارش می‌کند.
AREAS : وظیفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوی داده
HLOOKUP : به صورت افقی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
VLOOKUP : به صورت عمودی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
LOOKUP : در یک مجموعه از داده‌ها به دنبال یک مقدار می‌گردد
CHOOSE : در یک لیست به صورت رشته شما با وارد کردن یک عدد رشته مورد نظر در لیست را به نمایش در می‌آورد.
HYPERLINK : لینک دادن به یک سلول.
FORMULATEXT : فرمول موجود در یک سلول
MATCH : موقعیت نسبی موردی را در یک آرایه مشخص می‌کند.
PIVOT TABLE : روش استفاده از جداول محوری
GETPIVOTDATA: استخراج داده از جدول
اطلاعات اولیه اعداد
ABS : محاسبه عملیات قدر مطلق .
SIGN : تشخیص مثبت یا منفی بودن عدد.
GCD : بزرگترین مقسوم علیه دو یا چند عدد را بدست می‌آورید
LCM : کوچکترین مضرب مشترک دو یا چند عدد را نمایش می‌دهد.

عملگرهای ریاضی
SUM : محاسبه عملیات جمع.
POWER : عدد اول را به توان عدد دوم می‌رساند.
SQRT : محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT : استفاده از این تابع می‌توان قسمت صحیح تقسیم دو عدد را بدست آورد.
MOD : محاسبه باقیمانده دو عدد.
AGGREGATE : مجموعه چندین تابع.
SUBTOTAL : مجموعه چندین برنامه کاربردی.

توابع گرد کننده
CEILING : عدد ورودی اول را به ضریب بزرگتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
CELING.MATH : همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN : عدد را به اولین عدد بزرگ و زوج تبدیل می‌کند.
FLOOR : عدد ورودی اول را به ضریب کوچکتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
FLOOR.MATH :همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN: عدد ورودی به اولین عدد بزرگتر از خودش و زوج تبدیل میکند.
INT : عدد مورد نظر را گرد می‌کند و به صورت یک عدد صحیح نمایش می‌دهد.
MROUND : عدد ورودی اول را به ضریب نزدیکترین عدد ورودی دوم در میاورد.
ODD : تبدیل عدد به اولین عدد فرد.
ROUND : گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت پایین را دارد.
ROUNDUP : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت بالا را دارد.
TRUNC : مقدار اعشار یا عدد صحیحی که می‌خواهیم نمایش بدهیم.
جمع شرطی
SUMIF : جمع اعداد با شرایط مورد نظر.

عملیات‌های پیشرفته ریاضی
SUMPRODUCT : برای ضرب کردن اعداد استفاده می‌شود.
SUMSQ : به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو از هم کم می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMX2PY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو با هم جمع می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMXMY2 : اعداد مورد نظر را اول از هم کم می‌کند و سپس به توان دو می‌رساند.
SERIESSUM : مجموعه سری توانی.

توابع ماترسی
MDETERM : محاسبه دترمینال ماتریس.
MINVERSE : معکوس یک ماتریس مربعی.
MMULT : محاسبه ضرب دو ماتریس.
MUNIT : تعریف یک ماتریس یکه یا واحد

محاسبه فاکتوریل
FACT : محاسبه فاکتوریل.
FACTDOUBLE : ضرب اعداد بین دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب می‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL : محاسبه فرمول

توابع متفرقه
ROMAN : عدد ورودی را به صورت لاتین نمایش می‌دهد.
COMBIN : محاسبه تعداد جابجایی‌ها بدون توجه به ترتیب قرارگیری.

اعداد تصادفی
RAND : یک عدد تصادفی بین صفر تا یک
RANDBETWEEN : یک عدد تصادفی بین دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI : نمایش عدد پی.
SQRTPI : عدد مورد نظر را در عدد ? ضرب می‌کند و سپس جذر آن عدد را نمایش می‌دهد.
DEGREES : تبدیل زاویه برحسب رادیان به درجه.
RADIANS : تبدیل درجه را به رادیان.
COS : محاسبه مقدار کسینوس یک عدد.
ACOS : محاسبه آرک کسینوس.
COSH : محاسبه کسینوس هیپر‌بلیک.
ACOSH : محاسبه آرک کسینوس هیپر‌بلیک.
SEC : محاسبه مقدار سکانت یک زاویه که بر حسب رادیان است
SECH : محاسبه مقدار سکانت هیپربلویک یک زاویه که بر حسب رادیان است
SIN : محاسبه سینوس یک عدد.
ASIN : محاسبه آرک سینوس.
SINH : محاسبه سینوس هیپر‌بلیک.
ASINH : محاسبه آرک سینوس هیپر‌بلیک.
TAN : محاسبه تانژانت.
ATAN : محاسبه آرک تانژانت.
TANH : محاسبه تانژانت هیپر‌بلیک.
ATANH : محاسبه آرک تانژانت هیپر‌بلیک.
توابع پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقدار
MAX : پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند سلول.
MAXA : همانند تابع MAX می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
MIN : پیدا کردن کوچکترین عدد بین چند سلول.
MINA : همانند تابع MIN می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
LARGE : پیدا کردن Nامین عدد بزرگ در یک لیست.
SMALL : پیدا کردن Nامین عدد کوچک در یک لیست.

توابع دیگر
PERMUT : محاسبه جایگشت.
PERMUTATIONA : محاسبه جایگشت که تکرار مجاز است

شمارش سلول
COUNT : مشخص کردن اعداد و تاریخ موجود در یک محدوده.
COUNTA : شمارش سلول‌هایی که پر هستند.
COUNTBLANK : تعداد سلول های خالی را بدست می‌آورد.
COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS : شمارش سلول با شرایط مورد نظر
میانگین، فراوانی و رتبه بندی
AVERAGE : به دست آوردن میانگین.
AVERAGEA : به دست آوردن میانگین. (کاراکترهای متن هم شمارش می‌کند.)
AVERAGEIF : میانگین به صورت شرطی.
AVERAGEIFS : میانگین به صورت دو یا چند شرطی.
MODE : شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.SNGL : شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.MULT : نمایش n عدد پر تکرار
GEOMEAN : محاسبه میانگین هندسی.
HARMEAN : محاسبه میانگین هارمونیک.
RANK : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.EQ : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ می‌باشد، با این تفاوت که اگر در لیست اعداد دو عدد تکراری وجود داشته باشد میانگین دو عدد را نمایش می‌دهد.
KURT : درجه اوج در یک نمودار اماری را نشان می‌دهد.
PERCENTILE : محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
PERCENTRANK : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.INC : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTRANK.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع QUARTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
FREQUENCY : محاسبه فراوانی
انحراف و واریانس
AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معیار .
STDEV : محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEV.S : محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEVP : محاسبه انحراف معیار جامعه.
STDEV.P : محاسبه انحراف معیار جامعه.
VAR : واریانس یک مجموعه داده
VAR.S : واریانس یک مجموعه داده
VARP : محاسبه واریانس جامعه.
VAR.P : محاسبه واریانس جامعه.
COVAR : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
COVARIANCE.NORM : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معیارها.

توابع خط روند
INTERCEPT : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
SLOPE : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
GROWTH : محاسبه رشد جمعیت.
STEYX : محاسبه خطای استاندارد Y پیش‌بینی شده.
FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
TREND : Trend یا سیر روند؛ نمایشی گرافیگی از روند سری داده‌هاست.
LOGEST : پارامترهای یک روند نمایی برای عرضه مجموعه ای از x و y را برمی گرداند.
LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماری توصیف روند خط بهترین برازش، از طریق یک سری عرضه شده از X-Y
توابع توزیع و آزمونهای احتمال
BETADIST : محاسبه توزیع بتا
BETA.DIST : محاسبه توزیع بتا
BETAINV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم.
BETA.INV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم. (جدید در Excel 2010)
BINOMDIST : محاسبه توزیع بینم
BINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم.
NEGBINOMDIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
NEGBINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام می‌دهد.
BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌ای را انجام می‌دهد.
CHIDIST : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST : محاسبه توزیع مجذور و مربع( یا همان توزیع تجمعی و چگالی احتمال) استفاده می‌کنیم
CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزیع مجذور کای.
CHITEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square
CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square.
CORREL : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون.
EXPONDIST : محاسبه توزیع نمایی.
EXPON.DIST : محاسبه توزیع نمایی.
FDIST : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
FINV : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV : محاسبه معکوس توزیع تجمعی F.
FISHER : تبدیل فیشر.
FISHERINV : معکوس تبدیل فیشر
FTEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
F.TEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMAINV : معکوس توزیع گاما.
GAMMA.INV : معکوس توزیع گاما.
GAMMALN : محاسبه لگاریتم طبیعی تابع گاما برای مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاریتم طبیعی توزیع گاما را باز می‌گرداند.
HYPGEOMDIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
HYPGEOM.DIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGINV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
NORMDIST : محاسبه توزیع نرمال.
NORM.DIST : محاسبه توزیع نرمال.
NORMINV : معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORMSDIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORMSINV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
NORM.S.INV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
PEARSON : ضریب همبستگی پیرسون را با می‌گرداند با وارد کردن دو سری عدد می‌توان ضریب همبستگی آنها را بدست آورد.
RSQ : مجذور مقدار همبستگی پیرسون را باز می‌گرداند.
POISSON : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
POISSON.DIST : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
PROB : احتمالات متناظر با این محدوده داده شده را محاسبه می‌کند.
SKEW : برای تعیین میزان انحراف حول میانگین بکار می‌رود.
STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد یا اعدادی را با توجه به میانگین و انحراف معیار داده شده بدست می‌آورد‌.
TINV : به ازای مقدار احتمال داده شده و درجه آزادی معین، مقدار X را محاسبه می‌کند.
TTEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
T.TEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
WEIBULL : محاسبه مقدار توزیع ویبوال به کار می‌رود.
WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزیع ویبوال.
ZTEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.
Z.TEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.


توابع پایگاه داده
DAVERAGE : محاسبه میانگین مقادیر یک فیلد از یک لیست یا پایگاه داده.
DCOUNT : شمارش تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند.
DCOUNTA : تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند را باز می‌گرداند.
DGET : نشان دادن محتوای فقط یک سلول.
DMAX : بزرگترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DMIN : کوچکترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DPRODUCT : حاصل ضرب را برای یک مجموعه از سلولها محاسبه می‌کند.
DSTDEV : مقدار انحراف از معیار را بر حسب یک جمعیت نمونه محاسبه می‌کند.
DSTDEVP : این تابع همانند تابع DSTDEV عمل می‌کند و انحراف از معیار را محاسبه می‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلی این است که تابع DSTDEV انحراف از معیار را بر اساس یک جمعیت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه می‌کند اما این تابع انحراف از معیار را بر اساس کل جمعیت آماری محاسبه خواهد کرد.
DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادیر سلول‌های یک ستون.
DVAR : محاسبه واریانس مقادیری از سلول‌ها.
DVARP : این تابع مانند تابع DVAR عمل می‌کند با این تفاوت که واریانس را بر حسب کل جامعه آماری اندازیه گیری می‌کند.


توابع ارزش سرمایه گذاری
FV : محاسبه ارزش آینده سرمایه گذاری با پرداخت ثابت دوره و یک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE : این تابع مانند FV برای محاسبه ارزش سرمایه گذاری در آینده بکار می‌رود با این تفاوت که نرخ سود در زمانهای مختلف متغیر است.
NPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری.
PV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری(اقساط مساوی).
XNPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.

توابع پرداخت
PMT : برای محاسبه اقساط وام.
PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دریافتی بدون سود در هر دوره).
IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در یک دوره زمانی خاص.

توابع طول مدت
NPER : محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری .
PDURATION : مدت زمان لازم جهت دریافت مبلغی با سود مشخص

محاسبه نرخ بازده داخلی
RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری.
XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.
MIRR : محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه.
ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق.
ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ین تفاوت که شما اطلاعی از زمان پرداخت بهره ندارید و یا اینکه تاریخ پرداخت بهره همزمان با تاریخ سررسید اوراق قرضه بطور یکجا می‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN : محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم.
SYD : محاسب هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB : محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.
DDB : محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین.
VDB : محاسبه دوره خاص هزینه استهلاك به روش نزولی.توابع اعداد مختلط
COMPLEX : تبدیل قسمت حقیقی و موهومی ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY : نمایش ضریب قسمت موهومی عدد مختلط.
IMARGUMENT : نمایش آرگومان ? (زاویه بر حسب رادیان).
IMCONJUGATE : محاسبه قرینه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقیقی.
IMCOS : محاسبه کسینوس یک عدد مختلط.
IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسیم دو عدد مختلط.
IMEXP : محاسبه مقدار نمایی یک عدد مختلط.
IMLN : محاسبه لگاریتم طبیعی عدد مختلط.
IMLOG10 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 10.
IMLOG2 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 2.
IMPOWER : محاسبه توان خاصی از یک عدد مختلط.
IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL : نمایش ضریب قسمت حقیقی عدد مختلط.
IMSIN : محاسبه سینوس یک عدد مختلط.
IMSQRT : محاسبه ریشه دوم (جذر) یک عدد حقیقی.
IMSUB : محاسبه تفریق دو عدد مختلط.
IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری
CONVERT : تبدیل یک عدد از یک سیستم اندازه گیری به سیستم دیگر.

توابع تبدیل مبنا
BIN2DEC : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی ده
BIN2HEX : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی شانزده
BIN2OCT : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی هشت
DEC2BIN : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی دو
DEC2HEX : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی شانزده
DEC2OCT : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی هشت
HEX2BIN : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی دو
HEX2DEC : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی ده
HEX2OCT : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی هشت
OCT2BIN : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی دو
OCT2DEC : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی ده
OCT2HEX : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی شانزده

توابع خطا
ERF : محاسبه تابع خطا میان دو حد یکپارچه.
ERF.PRECISE : محاسبه تابع خطا بین عدد 0 و یک حد پیوسته.
ERFC : محاسبه تابع خطای متمم پیوسته میان یک حد پائین و مقدار بی نهایت.

تست مقادیر عددی
DELTA : مقایسه دو عدد با هم.


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016
دانلود
آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش توابع اکسل 2016 رایگان میباشد

آموزش توابع اکسل 2016 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش توابع اکسل و فرمول نویسی کلیک کنید.

PDF توابع اکسل
در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل به بررسی روش فرمول نویسی و استفاده از توابع در Excel 2016 میپردازیم. در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل 2016 توابع زیر بررسی میشوند :مقدمه
تابع چیست؟

توابع حذف کاراکتر‌های اضافی
CLEAN : حذف تمام کاراکتر‌های غیر قابل چاپ.
TRIM : حذف فاصله‌های اضافی و فاصله‌ها در آغاز و پایان عبارت.

توابع تبدیل حروف کوچک و بزرگ
LOWER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
PROPER : کاراکتر‌های موجود در یک متن را به حالت استاندارد تبدیل می‌کند.
UPPER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

تبدیل حروف به اعداد به یکدیگر
CHAR و UNICHAR : تبدیل کد ASCII به حروف.
CODE و UNICODE : تبدیل حروف به کد ASCII.

جایگزین کردن قسمتی از یک رشته متن
REPLACE : جای کاراکتر مورد نظر کاراکتر دیگری را قرار می‌دهد.
SUBSTITUTE : جای عبارت درج شده در یک جمله عبارت دیگری را قرار می‌دهد.

توابع دستیابی به قسمتی از یک رشته
CONCATENATE : به هم چسباندن دو یا چند متن.
LEFT : نمایش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID : نمایش بخشی از یک کلمه.
RIGHT : نمایش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT : تکرار عبارتی خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتی
LEN : شمارش تعداد کاراکترهای موجود در یک سلول.
FIND : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت(حساس به کوچکی و بزرگی).
تابع find در اکسل
SEARCH : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت.
EXACT : مقایسه عبارت موجود در دو سلول.
T : تشخیص متن بودن.

توابع تبدیل انواع داده‌ها در اکسل
VALUE :پارامتر وروردی را به عدد تبدیل میکند.
TEXT : ورودی تابع به متن تبدیل میشود.
FIXED : عدد ورودی را گرد کرده و به متن تبدیل میکند.
توابع عملگر بولی
AND : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
OR : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن یکی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
NOT : اگر مقدار‌های وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمی‌گرداند.

توابع شرطی
IF : تابع شرطی.
IFERROR : طرح یه معادله و درصورت اشتباه بودن پیغام مورد نظر به نمایش در بیاید.
IFNA : محتوای خروجی خطا را تغییر میدهد.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت منطقی
TRUE : مقدار True را برمی‌گرداند.
FALSE : مقدار False را برمی‌گرداند.
توابع اطلاعات خطا
ISERROR : اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمی‌گرداند.
ERROR.TYPE : به جای نمایش error یک عدد نمایش می‌دهد.

توابع اطلاعاتی عددی
ISNUMBER : تشخیص عدد بودن یا متن بودن.
ISEVEN : تشخیص زوج بودن.
ISODD : تشخیص فرد بودن.
N : تبدیل هر عبارتی به عدد.

توابع دیگر انواع داده
ISBLANK : تشخیص خالی بودن یک سلول.
ISLOGICAL : اگر جواب یک معادله درستی یا نادرستی بود عبارت true را نمایش می‌دهد د ر غیر این صورت عبارت false را نشان می‌دهد.
ISTEXT : شناسایی توابعی که دارای متن می‌باشد.
ISNONTEXT : مخالف تابع ISTEXT می‌باشد.
ISREF : مشخص می‌کند که عبارت وارد شده یک محدوده از سلول ها است یا خیر.
ISFORMULA : بررسی میکند داخل یک سلول تابع یا فرمول وجود دارد یا خیر.
TYPE : مشخص میکند در داخل هر سلول چه نوع کاراکتری وجود دارد.

تابع اطلاعات عمومی
CELL : هر نوع اطلاعاتی که در مورد سلول مورد نظر بخواهیم در اختیار ما قرار می‌دهد.
SHEET : شیت مورد نظر چندمین شیت است
SHEETS : تعداد شیتهای موجود در فایل اکسل
INFO : نمایش مشخصات سیستم.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت
NA : نمایش پیغام خطای #N/A .
توابع تاریخ و زمان
DATE : تاریخ مورد نظر.
TIME : زمان مورد نظر.

توابع تاریخ و زمان فعلی
NOW : نمایش تاریخ و زمان جاری سیستم.
TODAY : نمایش تاریخ جاری سیستم.

توابع سازنده زمان
HOUR : از زمان فقط ساعت را نمایش می‌دهد.
MINUTE : از زمان فقط دقیقه را نمایش می‌دهد.
SECOND : از زمان فقط ثانیه را نمایش می‌دهد.

توابع سازنده تاریخ
DAY : از تاریخ فقط روز را نمایش می‌دهد.
MONTH : از تاریخ فقط ماه را نمایش می‌دهد.
YEAR : از تاریخ فقط سال را نمایش می‌دهد.
WEEKNUM : مشخص می‌کند که در چندمین هفته از سال قرار داریم.
WEEKDAY : مشخص می‌کند که در چندمین روز از هفته قرار داریم.

توابع محاسباتی تاریخ
EDATE : تاریخ را به عقب یا جلو ببریم.
EOMONTH : مشابه تابع EDATE ولی با این تفاوت که وقتی تاریخ را به جلو می‌بریم آخرین روز آن ماه را به نمایش در می‌آورد.
WORKDAY : شمارش روزهای کاری.
WORKDAY.INTL : کاری مشابه با تابع WORKDAY را انجام می‌دهد، با این تفاوت که روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.
DAYS : تعداد روزهای بین دو تاریخ
DAYS360 : شمارش روز‌های بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS.INTL : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
(روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.)
توابع آدرس دهی به سلول
ADDRESS : آدرس دهی در اکسل.
INDEX : برای ارجاع از یک یا چند سلول استفاده می‌شود.
INDIRECT : با وارد کردن یک رشته آن را تبدیل به یک مرجع سلول می‌کند.
OFFSET : تعیین محدوده‌ای از سلول ها می‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW : مشخص می‌کند در چندمین ردیف قرار داریم.
COLUMN : مشخص می‌کند در چندمین ستون قرار داریم.
ROWS : همانند تابع ROW می‌باشد، ولی با این تفاوت که شما می‌توانید مقدار چندین سلول را وارد نمایید.
COLUMNS : همانند تابع ROWS عمل می‌کند ولی با این تفاوت که مجموعه ردیف‌ها را شمارش می‌کند.
AREAS : وظیفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوی داده
HLOOKUP : به صورت افقی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
VLOOKUP : به صورت عمودی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
LOOKUP : در یک مجموعه از داده‌ها به دنبال یک مقدار می‌گردد
CHOOSE : در یک لیست به صورت رشته شما با وارد کردن یک عدد رشته مورد نظر در لیست را به نمایش در می‌آورد.
HYPERLINK : لینک دادن به یک سلول.
FORMULATEXT : فرمول موجود در یک سلول
MATCH : موقعیت نسبی موردی را در یک آرایه مشخص می‌کند.
PIVOT TABLE : روش استفاده از جداول محوری
GETPIVOTDATA: استخراج داده از جدول
اطلاعات اولیه اعداد
ABS : محاسبه عملیات قدر مطلق .
SIGN : تشخیص مثبت یا منفی بودن عدد.
GCD : بزرگترین مقسوم علیه دو یا چند عدد را بدست می‌آورید
LCM : کوچکترین مضرب مشترک دو یا چند عدد را نمایش می‌دهد.

عملگرهای ریاضی
SUM : محاسبه عملیات جمع.
POWER : عدد اول را به توان عدد دوم می‌رساند.
SQRT : محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT : استفاده از این تابع می‌توان قسمت صحیح تقسیم دو عدد را بدست آورد.
MOD : محاسبه باقیمانده دو عدد.
AGGREGATE : مجموعه چندین تابع.
SUBTOTAL : مجموعه چندین برنامه کاربردی.

توابع گرد کننده
CEILING : عدد ورودی اول را به ضریب بزرگتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
CELING.MATH : همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN : عدد را به اولین عدد بزرگ و زوج تبدیل می‌کند.
FLOOR : عدد ورودی اول را به ضریب کوچکتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
FLOOR.MATH :همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN: عدد ورودی به اولین عدد بزرگتر از خودش و زوج تبدیل میکند.
INT : عدد مورد نظر را گرد می‌کند و به صورت یک عدد صحیح نمایش می‌دهد.
MROUND : عدد ورودی اول را به ضریب نزدیکترین عدد ورودی دوم در میاورد.
ODD : تبدیل عدد به اولین عدد فرد.
ROUND : گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت پایین را دارد.
ROUNDUP : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت بالا را دارد.
TRUNC : مقدار اعشار یا عدد صحیحی که می‌خواهیم نمایش بدهیم.
جمع شرطی
SUMIF : جمع اعداد با شرایط مورد نظر.

عملیات‌های پیشرفته ریاضی
SUMPRODUCT : برای ضرب کردن اعداد استفاده می‌شود.
SUMSQ : به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو از هم کم می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMX2PY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو با هم جمع می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMXMY2 : اعداد مورد نظر را اول از هم کم می‌کند و سپس به توان دو می‌رساند.
SERIESSUM : مجموعه سری توانی.

توابع ماترسی
MDETERM : محاسبه دترمینال ماتریس.
MINVERSE : معکوس یک ماتریس مربعی.
MMULT : محاسبه ضرب دو ماتریس.
MUNIT : تعریف یک ماتریس یکه یا واحد

محاسبه فاکتوریل
FACT : محاسبه فاکتوریل.
FACTDOUBLE : ضرب اعداد بین دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب می‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL : محاسبه فرمول

توابع متفرقه
ROMAN : عدد ورودی را به صورت لاتین نمایش می‌دهد.
COMBIN : محاسبه تعداد جابجایی‌ها بدون توجه به ترتیب قرارگیری.

اعداد تصادفی
RAND : یک عدد تصادفی بین صفر تا یک
RANDBETWEEN : یک عدد تصادفی بین دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI : نمایش عدد پی.
SQRTPI : عدد مورد نظر را در عدد ? ضرب می‌کند و سپس جذر آن عدد را نمایش می‌دهد.
DEGREES : تبدیل زاویه برحسب رادیان به درجه.
RADIANS : تبدیل درجه را به رادیان.
COS : محاسبه مقدار کسینوس یک عدد.
ACOS : محاسبه آرک کسینوس.
COSH : محاسبه کسینوس هیپر‌بلیک.
ACOSH : محاسبه آرک کسینوس هیپر‌بلیک.
SEC : محاسبه مقدار سکانت یک زاویه که بر حسب رادیان است
SECH : محاسبه مقدار سکانت هیپربلویک یک زاویه که بر حسب رادیان است
SIN : محاسبه سینوس یک عدد.
ASIN : محاسبه آرک سینوس.
SINH : محاسبه سینوس هیپر‌بلیک.
ASINH : محاسبه آرک سینوس هیپر‌بلیک.
TAN : محاسبه تانژانت.
ATAN : محاسبه آرک تانژانت.
TANH : محاسبه تانژانت هیپر‌بلیک.
ATANH : محاسبه آرک تانژانت هیپر‌بلیک.
توابع پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقدار
MAX : پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند سلول.
MAXA : همانند تابع MAX می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
MIN : پیدا کردن کوچکترین عدد بین چند سلول.
MINA : همانند تابع MIN می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
LARGE : پیدا کردن Nامین عدد بزرگ در یک لیست.
SMALL : پیدا کردن Nامین عدد کوچک در یک لیست.

توابع دیگر
PERMUT : محاسبه جایگشت.
PERMUTATIONA : محاسبه جایگشت که تکرار مجاز است

شمارش سلول
COUNT : مشخص کردن اعداد و تاریخ موجود در یک محدوده.
COUNTA : شمارش سلول‌هایی که پر هستند.
COUNTBLANK : تعداد سلول های خالی را بدست می‌آورد.
COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS : شمارش سلول با شرایط مورد نظر
میانگین، فراوانی و رتبه بندی
AVERAGE : به دست آوردن میانگین.
AVERAGEA : به دست آوردن میانگین. (کاراکترهای متن هم شمارش می‌کند.)
AVERAGEIF : میانگین به صورت شرطی.
AVERAGEIFS : میانگین به صورت دو یا چند شرطی.
MODE : شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.SNGL : شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.MULT : نمایش n عدد پر تکرار
GEOMEAN : محاسبه میانگین هندسی.
HARMEAN : محاسبه میانگین هارمونیک.
RANK : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.EQ : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ می‌باشد، با این تفاوت که اگر در لیست اعداد دو عدد تکراری وجود داشته باشد میانگین دو عدد را نمایش می‌دهد.
KURT : درجه اوج در یک نمودار اماری را نشان می‌دهد.
PERCENTILE : محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
PERCENTRANK : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.INC : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTRANK.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع QUARTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
FREQUENCY : محاسبه فراوانی
انحراف و واریانس
AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معیار .
STDEV : محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEV.S : محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEVP : محاسبه انحراف معیار جامعه.
STDEV.P : محاسبه انحراف معیار جامعه.
VAR : واریانس یک مجموعه داده
VAR.S : واریانس یک مجموعه داده
VARP : محاسبه واریانس جامعه.
VAR.P : محاسبه واریانس جامعه.
COVAR : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
COVARIANCE.NORM : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معیارها.

توابع خط روند
INTERCEPT : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
SLOPE : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
GROWTH : محاسبه رشد جمعیت.
STEYX : محاسبه خطای استاندارد Y پیش‌بینی شده.
FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
TREND : Trend یا سیر روند؛ نمایشی گرافیگی از روند سری داده‌هاست.
LOGEST : پارامترهای یک روند نمایی برای عرضه مجموعه ای از x و y را برمی گرداند.
LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماری توصیف روند خط بهترین برازش، از طریق یک سری عرضه شده از X-Y
توابع توزیع و آزمونهای احتمال
BETADIST : محاسبه توزیع بتا
BETA.DIST : محاسبه توزیع بتا
BETAINV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم.
BETA.INV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم. (جدید در Excel 2010)
BINOMDIST : محاسبه توزیع بینم
BINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم.
NEGBINOMDIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
NEGBINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام می‌دهد.
BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌ای را انجام می‌دهد.
CHIDIST : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST : محاسبه توزیع مجذور و مربع( یا همان توزیع تجمعی و چگالی احتمال) استفاده می‌کنیم
CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزیع مجذور کای.
CHITEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square
CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square.
CORREL : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون.
EXPONDIST : محاسبه توزیع نمایی.
EXPON.DIST : محاسبه توزیع نمایی.
FDIST : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
FINV : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV : محاسبه معکوس توزیع تجمعی F.
FISHER : تبدیل فیشر.
FISHERINV : معکوس تبدیل فیشر
FTEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
F.TEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMAINV : معکوس توزیع گاما.
GAMMA.INV : معکوس توزیع گاما.
GAMMALN : محاسبه لگاریتم طبیعی تابع گاما برای مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاریتم طبیعی توزیع گاما را باز می‌گرداند.
HYPGEOMDIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
HYPGEOM.DIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGINV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
NORMDIST : محاسبه توزیع نرمال.
NORM.DIST : محاسبه توزیع نرمال.
NORMINV : معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORMSDIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORMSINV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
NORM.S.INV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
PEARSON : ضریب همبستگی پیرسون را با می‌گرداند با وارد کردن دو سری عدد می‌توان ضریب همبستگی آنها را بدست آورد.
RSQ : مجذور مقدار همبستگی پیرسون را باز می‌گرداند.
POISSON : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
POISSON.DIST : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
PROB : احتمالات متناظر با این محدوده داده شده را محاسبه می‌کند.
SKEW : برای تعیین میزان انحراف حول میانگین بکار می‌رود.
STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد یا اعدادی را با توجه به میانگین و انحراف معیار داده شده بدست می‌آورد‌.
TINV : به ازای مقدار احتمال داده شده و درجه آزادی معین، مقدار X را محاسبه می‌کند.
TTEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
T.TEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
WEIBULL : محاسبه مقدار توزیع ویبوال به کار می‌رود.
WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزیع ویبوال.
ZTEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.
Z.TEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.


توابع پایگاه داده
DAVERAGE : محاسبه میانگین مقادیر یک فیلد از یک لیست یا پایگاه داده.
DCOUNT : شمارش تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند.
DCOUNTA : تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند را باز می‌گرداند.
DGET : نشان دادن محتوای فقط یک سلول.
DMAX : بزرگترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DMIN : کوچکترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DPRODUCT : حاصل ضرب را برای یک مجموعه از سلولها محاسبه می‌کند.
DSTDEV : مقدار انحراف از معیار را بر حسب یک جمعیت نمونه محاسبه می‌کند.
DSTDEVP : این تابع همانند تابع DSTDEV عمل می‌کند و انحراف از معیار را محاسبه می‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلی این است که تابع DSTDEV انحراف از معیار را بر اساس یک جمعیت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه می‌کند اما این تابع انحراف از معیار را بر اساس کل جمعیت آماری محاسبه خواهد کرد.
DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادیر سلول‌های یک ستون.
DVAR : محاسبه واریانس مقادیری از سلول‌ها.
DVARP : این تابع مانند تابع DVAR عمل می‌کند با این تفاوت که واریانس را بر حسب کل جامعه آماری اندازیه گیری می‌کند.


توابع ارزش سرمایه گذاری
FV : محاسبه ارزش آینده سرمایه گذاری با پرداخت ثابت دوره و یک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE : این تابع مانند FV برای محاسبه ارزش سرمایه گذاری در آینده بکار می‌رود با این تفاوت که نرخ سود در زمانهای مختلف متغیر است.
NPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری.
PV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری(اقساط مساوی).
XNPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.

توابع پرداخت
PMT : برای محاسبه اقساط وام.
PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دریافتی بدون سود در هر دوره).
IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در یک دوره زمانی خاص.

توابع طول مدت
NPER : محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری .
PDURATION : مدت زمان لازم جهت دریافت مبلغی با سود مشخص

محاسبه نرخ بازده داخلی
RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری.
XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.
MIRR : محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه.
ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق.
ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ین تفاوت که شما اطلاعی از زمان پرداخت بهره ندارید و یا اینکه تاریخ پرداخت بهره همزمان با تاریخ سررسید اوراق قرضه بطور یکجا می‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN : محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم.
SYD : محاسب هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB : محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.
DDB : محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین.
VDB : محاسبه دوره خاص هزینه استهلاك به روش نزولی.توابع اعداد مختلط
COMPLEX : تبدیل قسمت حقیقی و موهومی ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY : نمایش ضریب قسمت موهومی عدد مختلط.
IMARGUMENT : نمایش آرگومان ? (زاویه بر حسب رادیان).
IMCONJUGATE : محاسبه قرینه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقیقی.
IMCOS : محاسبه کسینوس یک عدد مختلط.
IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسیم دو عدد مختلط.
IMEXP : محاسبه مقدار نمایی یک عدد مختلط.
IMLN : محاسبه لگاریتم طبیعی عدد مختلط.
IMLOG10 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 10.
IMLOG2 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 2.
IMPOWER : محاسبه توان خاصی از یک عدد مختلط.
IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL : نمایش ضریب قسمت حقیقی عدد مختلط.
IMSIN : محاسبه سینوس یک عدد مختلط.
IMSQRT : محاسبه ریشه دوم (جذر) یک عدد حقیقی.
IMSUB : محاسبه تفریق دو عدد مختلط.
IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری
CONVERT : تبدیل یک عدد از یک سیستم اندازه گیری به سیستم دیگر.

توابع تبدیل مبنا
BIN2DEC : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی ده
BIN2HEX : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی شانزده
BIN2OCT : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی هشت
DEC2BIN : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی دو
DEC2HEX : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی شانزده
DEC2OCT : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی هشت
HEX2BIN : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی دو
HEX2DEC : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی ده
HEX2OCT : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی هشت
OCT2BIN : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی دو
OCT2DEC : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی ده
OCT2HEX : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی شانزده

توابع خطا
ERF : محاسبه تابع خطا میان دو حد یکپارچه.
ERF.PRECISE : محاسبه تابع خطا بین عدد 0 و یک حد پیوسته.
ERFC : محاسبه تابع خطای متمم پیوسته میان یک حد پائین و مقدار بی نهایت.

تست مقادیر عددی
DELTA : مقایسه دو عدد با هم.


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فرمول نویسی در اکسل 2013
دانلود
آموزش فرمول نویسی در اکسل 2013
شماره شناسنامه اثر
8-00630-046632

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش توابع اکسل 2013 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش توابع اکسل و فرمول نویسی کلیک کنید.

PDF توابع اکسل
در نرم افزار راهنماي توابع و فرمول نويسي در اکسل به بررسي روش فرمول نويسي و استفاده از توابع در Excel 2013 ميپردازيم. در نرم افزار راهنماي توابع و فرمول نويسي در اکسل 2013 توابع زير بررسي ميشوند :مقدمه
تابع چيست؟

توابع حذف کاراکتر‌هاي اضافي
CLEAN : حذف تمام کاراکتر‌هاي غير قابل چاپ.
TRIM : حذف فاصله‌هاي اضافي و فاصله‌ها در آغاز و پايان عبارت.

توابع تبديل حروف کوچک و بزرگ
LOWER : تمامي کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبديل مي‌کند.
PROPER : کاراکتر‌هاي موجود در يک متن را به حالت استاندارد تبديل مي‌کند.
UPPER : تمامي کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبديل مي‌کند.

تبديل حروف به اعداد به يکديگر
CHAR و UNICHAR : تبديل کد ASCII به حروف.
CODE و UNICODE : تبديل حروف به کد ASCII.

جايگزين کردن قسمتي از يک رشته متن
REPLACE : جاي کاراکتر مورد نظر کاراکتر ديگري را قرار مي‌دهد.
SUBSTITUTE : جاي عبارت درج شده در يک جمله عبارت ديگري را قرار مي‌دهد.

توابع دستيابي به قسمتي از يک رشته
CONCATENATE : به هم چسباندن دو يا چند متن.
LEFT : نمايش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID : نمايش بخشي از يک کلمه.
RIGHT : نمايش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT : تکرار عبارتي خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتي
LEN : شمارش تعداد کاراکترهاي موجود در يک سلول.
FIND : پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت(حساس به کوچکي و بزرگي).
تابع find در اکسل
SEARCH : پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت.
EXACT : مقايسه عبارت موجود در دو سلول.
T : تشخيص متن بودن.

توابع تبديل انواع داده‌ها در اکسل
VALUE :پارامتر وروردي را به عدد تبديل ميکند.
TEXT : ورودي تابع به متن تبديل ميشود.
FIXED : عدد ورودي را گرد کرده و به متن تبديل ميکند.
توابع عملگر بولي
AND : گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
OR : گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن يکي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
NOT : اگر مقدار‌هاي وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمي‌گرداند.

توابع شرطي
IF : تابع شرطي.
IFERROR : طرح يه معادله و درصورت اشتباه بودن پيغام مورد نظر به نمايش در بيايد.
IFNA : محتوای خروجی خطا را تغییر میدهد.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت منطقي
TRUE : مقدار True را برمي‌گرداند.
FALSE : مقدار False را برمي‌گرداند.
توابع اطلاعات خطا
ISERROR : اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمي‌گرداند.
ERROR.TYPE : به جاي نمايش error يک عدد نمايش مي‌دهد.

توابع اطلاعاتي عددي
ISNUMBER : تشخيص عدد بودن يا متن بودن.
ISEVEN : تشخيص زوج بودن.
ISODD : تشخيص فرد بودن.
N : تبديل هر عبارتي به عدد.

توابع ديگر انواع داده
ISBLANK : تشخيص خالي بودن يک سلول.
ISLOGICAL : اگر جواب يک معادله درستي يا نادرستي بود عبارت true را نمايش مي‌دهد د ر غير اين صورت عبارت false را نشان مي‌دهد.
ISTEXT : شناسايي توابعي که داراي متن مي‌باشد.
ISNONTEXT : مخالف تابع ISTEXT مي‌باشد.
ISREF : مشخص مي‌کند که عبارت وارد شده يک محدوده از سلول ها است يا خير.
ISFORMULA : بررسی میکند داخل یک سلول تابع یا فرمول وجود دارد یا خیر.
TYPE : مشخص میکند در داخل هر سلول چه نوع کاراکتري وجود دارد.

تابع اطلاعات عمومي
CELL : هر نوع اطلاعاتي که در مورد سلول مورد نظر بخواهيم در اختيار ما قرار مي‌دهد.
SHEET : شیت مورد نظر چندمین شیت است
SHEETS : تعداد شیتهای موجود در فایل اکسل
INFO : نمايش مشخصات سيستم.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت
NA : نمايش پيغام خطاي #N/A .
توابع تاريخ و زمان
DATE : تاريخ مورد نظر.
TIME : زمان مورد نظر.

توابع تاريخ و زمان فعلي
NOW : نمايش تاريخ و زمان جاري سيستم.
TODAY : نمايش تاريخ جاري سيستم.

توابع سازنده زمان
HOUR : از زمان فقط ساعت را نمايش مي‌دهد.
MINUTE : از زمان فقط دقيقه را نمايش مي‌دهد.
SECOND : از زمان فقط ثانيه را نمايش مي‌دهد.

توابع سازنده تاريخ
DAY : از تاريخ فقط روز را نمايش مي‌دهد.
MONTH : از تاريخ فقط ماه را نمايش مي‌دهد.
YEAR : از تاريخ فقط سال را نمايش مي‌دهد.
WEEKNUM : مشخص مي‌کند که در چندمين هفته از سال قرار داريم.
WEEKDAY : مشخص مي‌کند که در چندمين روز از هفته قرار داريم.

توابع محاسباتي تاريخ
EDATE : تاريخ را به عقب يا جلو ببريم.
EOMONTH : مشابه تابع EDATE ولي با اين تفاوت که وقتي تاريخ را به جلو مي‌بريم آخرين روز آن ماه را به نمايش در مي‌آورد.
WORKDAY : شمارش روزهاي کاري.
WORKDAY.INTL : کاري مشابه با تابع WORKDAY را انجام مي‌دهد، با اين تفاوت که روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.
DAYS : تعداد روزهای بین دو تاریخ
DAYS360 : شمارش روز‌هاي بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS : شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS.INTL : شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
(روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.)
توابع آدرس دهي به سلول
ADDRESS : آدرس دهي در اکسل.
INDEX : براي ارجاع از يک يا چند سلول استفاده مي‌شود.
INDIRECT : با وارد کردن يک رشته آن را تبديل به يک مرجع سلول مي‌کند.
OFFSET : تعيين محدوده‌اي از سلول ها مي‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW : مشخص مي‌کند در چندمين رديف قرار داريم.
COLUMN : مشخص مي‌کند در چندمين ستون قرار داريم.
ROWS : همانند تابع ROW مي‌باشد، ولي با اين تفاوت که شما مي‌توانيد مقدار چندين سلول را وارد نماييد.
COLUMNS : همانند تابع ROWS عمل مي‌کند ولي با اين تفاوت که مجموعه رديف‌ها را شمارش مي‌کند.
AREAS : وظيفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوي داده
HLOOKUP : به صورت افقي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
VLOOKUP : به صورت عمودي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
LOOKUP : در يک مجموعه از داده‌ها به دنبال يک مقدار مي‌گردد
CHOOSE : در يک ليست به صورت رشته شما با وارد کردن يک عدد رشته مورد نظر در ليست را به نمايش در مي‌آورد.
HYPERLINK : لينک دادن به يک سلول.
FORMULATEXT : فرمول موجود در یک سلول
MATCH : موقعيت نسبي موردي را در يک آرايه مشخص مي‌کند.
PIVOT TABLE : روش استفاده از جداول محوری
GETPIVOTDATA: استخراج داده از جدول
اطلاعات اوليه اعداد
ABS : محاسبه عمليات قدر مطلق .
SIGN : تشخيص مثبت يا منفي بودن عدد.
GCD : بزرگترين مقسوم عليه دو يا چند عدد را بدست مي‌آوريد
LCM : کوچکترين مضرب مشترک دو يا چند عدد را نمايش مي‌دهد.

عملگرهاي رياضي
SUM : محاسبه عمليات جمع.
POWER : عدد اول را به توان عدد دوم مي‌رساند.
SQRT : محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT : استفاده از اين تابع مي‌توان قسمت صحيح تقسيم دو عدد را بدست آورد.
MOD : محاسبه باقيمانده دو عدد.
AGGREGATE : مجموعه چندين تابع.
SUBTOTAL : مجموعه چندين برنامه کاربردي.

توابع گرد کننده
CEILING : عدد ورودي اول را به ضريب بزرگتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
CELING.MATH : همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN : عدد را به اولين عدد بزرگ و زوج تبديل مي‌کند.
FLOOR : عدد ورودي اول را به ضريب کوچکتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
FLOOR.MATH :همانند تابع فوق است با یک پارامتر بیشتر
EVEN: عدد ورودی به اولین عدد بزرگتر از خودش و زوج تبدیل میکند.
INT : عدد مورد نظر را گرد مي‌کند و به صورت يک عدد صحيح نمايش مي‌دهد.
MROUND : عدد ورودي اول را به ضريب نزديکترين عدد ورودي دوم در مياورد.
ODD : تبديل عدد به اولين عدد فرد.
ROUND : گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN : وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت پايين را دارد.
ROUNDUP : وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت بالا را دارد.
TRUNC : مقدار اعشار يا عدد صحيحي که مي‌خواهيم نمايش بدهيم.
جمع شرطي
SUMIF : جمع اعداد با شرايط مورد نظر.

عمليات‌هاي پيشرفته رياضي
SUMPRODUCT : براي ضرب کردن اعداد استفاده مي‌شود.
SUMSQ : به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2 : اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو از هم کم مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMX2PY2 : اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو با هم جمع مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMXMY2 : اعداد مورد نظر را اول از هم کم مي‌کند و سپس به توان دو مي‌رساند.
SERIESSUM : مجموعه سري تواني.

توابع ماترسي
MDETERM : محاسبه دترمينال ماتريس.
MINVERSE : معکوس يک ماتريس مربعي.
MMULT : محاسبه ضرب دو ماتريس.
MUNIT : تعریف یک ماتریس یکه یا واحد

محاسبه فاکتوريل
FACT : محاسبه فاکتوريل.
FACTDOUBLE : ضرب اعداد بين دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب مي‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL : محاسبه فرمول

توابع متفرقه
ROMAN : عدد ورودي را به صورت لاتين نمايش مي‌دهد.
COMBIN : محاسبه تعداد جابجايي‌ها بدون توجه به ترتيب قرارگيري.

اعداد تصادفي
RAND : يک عدد تصادفي بين صفر تا يک
RANDBETWEEN : يک عدد تصادفي بين دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI : نمايش عدد پي.
SQRTPI : عدد مورد نظر را در عدد ? ضرب مي‌کند و سپس جذر آن عدد را نمايش مي‌دهد.
DEGREES : تبديل زاويه برحسب راديان به درجه.
RADIANS : تبديل درجه را به راديان.
COS : محاسبه مقدار کسينوس يک عدد.
ACOS : محاسبه آرک کسينوس.
COSH : محاسبه کسينوس هيپر‌بليک.
ACOSH : محاسبه آرک کسينوس هيپر‌بليک.
SEC : محاسبه مقدار سکانت یک زاویه که بر حسب رادیان است
SECH : محاسبه مقدار سکانت هیپربلویک یک زاویه که بر حسب رادیان است
SIN : محاسبه سينوس يک عدد.
ASIN : محاسبه آرک سينوس.
SINH : محاسبه سينوس هيپر‌بليک.
ASINH : محاسبه آرک سينوس هيپر‌بليک.
TAN : محاسبه تانژانت.
ATAN : محاسبه آرک تانژانت.
TANH : محاسبه تانژانت هيپر‌بليک.
ATANH : محاسبه آرک تانژانت هيپر‌بليک.
توابع پيدا کردن بزرگترين و کوچکترين مقدار
MAX : پيدا کردن بزرگترين عدد بين چند سلول.
MAXA : همانند تابع MAX مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
MIN : پيدا کردن کوچکترين عدد بين چند سلول.
MINA : همانند تابع MIN مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
LARGE : پيدا کردن Nامين عدد بزرگ در يک ليست.
SMALL : پيدا کردن Nامين عدد کوچک در يک ليست.

توابع ديگر
PERMUT : محاسبه جايگشت.
PERMUTATIONA : محاسبه جایگشت که تکرار مجاز است

شمارش سلول
COUNT : مشخص کردن اعداد و تاريخ موجود در يک محدوده.
COUNTA : شمارش سلول‌هايي که پر هستند.
COUNTBLANK : تعداد سلول هاي خالي را بدست مي‌آورد.
COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS : شمارش سلول با شرايط مورد نظر
ميانگين، فراواني و رتبه بندی
AVERAGE : به دست آوردن ميانگين.
AVERAGEA : به دست آوردن ميانگين. (کاراکترهاي متن هم شمارش مي‌کند.)
AVERAGEIF : ميانگين به صورت شرطي.
AVERAGEIFS : ميانگين به صورت دو يا چند شرطي.
MODE : شناسايي عدد تکرار شده.
MODE.SNGL : شناسايي عدد تکرار شده.
MODE.MULT : نمايش n عدد پر تکرار
GEOMEAN : محاسبه ميانگين هندسي.
HARMEAN : محاسبه ميانگين هارمونيک.
RANK : رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست.
RANK.EQ : رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست.
RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ مي‌باشد، با اين تفاوت که اگر در ليست اعداد دو عدد تکراري وجود داشته باشد ميانگين دو عدد را نمايش مي‌دهد.
KURT : درجه اوج در يک نمودار اماري را نشان مي‌دهد.
PERCENTILE : محاسبه K‌امين صدک.
PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امين صدک.
PERCENTILE.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
PERCENTRANK : براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است.
PERCENTRANK.INC : براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است.
PERCENTRANK.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTRANK.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
QUARTILE.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع QUARTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
FREQUENCY : محاسبه فراوانی
انحراف و واريانس
AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معيار .
STDEV : محاسبه انحراف معيار نمونه.
STDEV.S : محاسبه انحراف معيار نمونه.
STDEVP : محاسبه انحراف معيار جامعه.
STDEV.P : محاسبه انحراف معيار جامعه.
VAR : واريانس يک مجموعه داده
VAR.S : واريانس يک مجموعه داده
VARP : محاسبه واريانس جامعه.
VAR.P : محاسبه واريانس جامعه.
COVAR : محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند.
COVARIANCE.NORM : محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند.
CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه.
CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه.
DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معيارها.

توابع خط روند
INTERCEPT : محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
SLOPE : محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
GROWTH : محاسبه رشد جمعيت.
STEYX : محاسبه خطاي استاندارد Y پيش‌بيني شده.
FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
TREND : Trend يا سير روند؛ نمايشي گرافيگي از روند سري داده‌هاست.
LOGEST : پارامترهاي يک روند نمايي براي عرضه مجموعه اي از x و y را برمي گرداند.
LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماري توصيف روند خط بهترين برازش، از طريق يک سري عرضه شده از X-Y
توابع توزيع و آزمونهاي احتمال
BETADIST : محاسبه توزيع بتا
BETA.DIST : محاسبه توزيع بتا
BETAINV : محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم.
BETA.INV : محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم. (جديد در Excel 2010)
BINOMDIST : محاسبه توزيع بينم
BINOM.DIST : محاسبه توزيع بينم.
NEGBINOMDIST : محاسبه توزيع بينم منفي.
NEGBINOM.DIST : محاسبه توزيع بينم منفي.
CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام مي‌دهد.
BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌اي را انجام مي‌دهد.
CHIDIST : احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT : احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
CHISQ.DIST : محاسبه توزيع مجذور و مربع( يا همان توزيع تجمعي و چگالي احتمال) استفاده مي‌کنيم
CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي.
CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي.
CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزيع مجذور کاي.
CHITEST : محاسبه آزمون چي يا Chi-Square
CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چي يا Chi-Square.
CORREL : محاسبه ضريب همبستگي پيرسون.
EXPONDIST : محاسبه توزيع نمايي.
EXPON.DIST : محاسبه توزيع نمايي.
FDIST : محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F .
F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F .
FINV : محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F.
F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F.
F.INV : محاسبه معکوس توزيع تجمعي F.
FISHER : تبديل فيشر.
FISHERINV : معکوس تبديل فيشر
FTEST : انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها.
F.TEST : انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها.
GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين.
GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين.
GAMMAINV : معکوس توزيع گاما.
GAMMA.INV : معکوس توزيع گاما.
GAMMALN : محاسبه لگاريتم طبيعي تابع گاما براي مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاريتم طبيعي توزيع گاما را باز مي‌گرداند.
HYPGEOMDIST : توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند.
HYPGEOM.DIST : توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند.
LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند.
LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند.
LOGINV : مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند.
LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند.
NORMDIST : محاسبه توزيع نرمال.
NORM.DIST : محاسبه توزيع نرمال.
NORMINV : معکوس تابع تجمعي نرمال.
NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعي نرمال.
NORMSDIST : محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST : محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد.
NORMSINV : مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
NORM.S.INV : مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
PEARSON : ضريب همبستگي پيرسون را با مي‌گرداند با وارد کردن دو سري عدد مي‌توان ضريب همبستگي آنها را بدست آورد.
RSQ : مجذور مقدار همبستگي پيرسون را باز مي‌گرداند.
POISSON : توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند.
POISSON.DIST : توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند.
PROB : احتمالات متناظر با اين محدوده داده شده را محاسبه مي‌کند.
SKEW : براي تعيين ميزان انحراف حول ميانگين بکار مي‌رود.
STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد يا اعدادي را با توجه به ميانگين و انحراف معيار داده شده بدست مي‌آورد‌.
TINV : به ازاي مقدار احتمال داده شده و درجه آزادي معين، مقدار X را محاسبه مي‌کند.
TTEST : آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند.
T.TEST : آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند.
WEIBULL : محاسبه مقدار توزيع ويبوال به کار مي‌رود.
WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزيع ويبوال.
ZTEST : محاسبه آزمون z يک طرفه.
Z.TEST : محاسبه آزمون z يک طرفه.


توابع پايگاه داده
DAVERAGE : محاسبه ميانگين مقادير يک فيلد از يک ليست يا پايگاه داده.
DCOUNT : شمارش تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند.
DCOUNTA : تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند را باز مي‌گرداند.
DGET : نشان دادن محتواي فقط يک سلول.
DMAX : بزرگترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DMIN : کوچکترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DPRODUCT : حاصل ضرب را براي يک مجموعه از سلولها محاسبه مي‌کند.
DSTDEV : مقدار انحراف از معيار را بر حسب يک جمعيت نمونه محاسبه مي‌کند.
DSTDEVP : اين تابع همانند تابع DSTDEV عمل مي‌کند و انحراف از معيار را محاسبه مي‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلي اين است که تابع DSTDEV انحراف از معيار را بر اساس يک جمعيت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه مي‌کند اما اين تابع انحراف از معيار را بر اساس کل جمعيت آماري محاسبه خواهد کرد.
DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادير سلول‌هاي يک ستون.
DVAR : محاسبه واريانس مقاديري از سلول‌ها.
DVARP : اين تابع مانند تابع DVAR عمل مي‌کند با اين تفاوت که واريانس را بر حسب کل جامعه آماري اندازيه گيري مي‌کند.


توابع ارزش سرمايه گذاري
FV : محاسبه ارزش آينده سرمايه گذاري با پرداخت ثابت دوره و يک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE : اين تابع مانند FV براي محاسبه ارزش سرمايه گذاري در آينده بکار مي‌رود با اين تفاوت که نرخ سود در زمانهاي مختلف متغير است.
NPV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري.
PV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري(اقساط مساوي).
XNPV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.

توابع پرداخت
PMT : براي محاسبه اقساط وام.
PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دريافتي بدون سود در هر دوره).
IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در يک دوره زماني خاص.

توابع طول مدت
NPER : محاسبه تعداد دوره هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري .
PDURATION : مدت زمان لازم جهت دریافت مبلغی با سود مشخص

محاسبه نرخ بازده داخلي
RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR : محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري.
XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.
MIRR : محاسبه نرخ داخلي کارکرد سرمايه.
ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخريد اوراق.
ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ين تفاوت که شما اطلاعي از زمان پرداخت بهره نداريد و يا اينکه تاريخ پرداخت بهره همزمان با تاريخ سررسيد اوراق قرضه بطور يکجا مي‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN : محاسبه هزينه استهلاک به روش خط مستقيم.
SYD : محاسب هزينه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB : محاسبه هزينه استهلاک نزولي در مدت معين.
DDB : محاسبه هزينه استهلاک به روش نزولي مضاعف در مدت معين.
VDB : محاسبه دوره خاص هزينه استهلاك به روش نزولي.توابع اعداد مختلط
COMPLEX : تبديل قسمت حقيقي و موهومي ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY : نمايش ضريب قسمت موهومي عدد مختلط.
IMARGUMENT : نمايش آرگومان ? (زاويه بر حسب راديان).
IMCONJUGATE : محاسبه قرينه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقيقي.
IMCOS : محاسبه کسينوس يک عدد مختلط.
IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسيم دو عدد مختلط.
IMEXP : محاسبه مقدار نمايي يک عدد مختلط.
IMLN : محاسبه لگاريتم طبيعي عدد مختلط.
IMLOG10 : محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 10.
IMLOG2 : محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 2.
IMPOWER : محاسبه توان خاصي از يک عدد مختلط.
IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL : نمايش ضريب قسمت حقيقي عدد مختلط.
IMSIN : محاسبه سينوس يک عدد مختلط.
IMSQRT : محاسبه ريشه دوم (جذر) يک عدد حقيقي.
IMSUB : محاسبه تفريق دو عدد مختلط.
IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبديل واحدهاي اندازه گيري
CONVERT : تبديل يک عدد از يک سيستم اندازه گيري به سيستم ديگر.

توابع تبديل مبنا
BIN2DEC : تبديل عدد مبناي دو به مباني ده
BIN2HEX : تبديل عدد مبناي دو به مباني شانزده
BIN2OCT : تبديل عدد مبناي دو به مباني هشت
DEC2BIN : تبديل عدد مبناي ده به مباني دو
DEC2HEX : تبديل عدد مبناي ده به مباني شانزده
DEC2OCT : تبديل عدد مبناي ده به مباني هشت
HEX2BIN : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني دو
HEX2DEC : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني ده
HEX2OCT : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني هشت
OCT2BIN : تبديل عدد مبناي هشت به مباني دو
OCT2DEC : تبديل عدد مبناي هشت به مباني ده
OCT2HEX : تبديل عدد مبناي هشت به مباني شانزده

توابع خطا
ERF : محاسبه تابع خطا ميان دو حد يکپارچه.
ERF.PRECISE : محاسبه تابع خطا بين عدد 0 و يک حد پيوسته.
ERFC : محاسبه تابع خطاي متمم پيوسته ميان يک حد پائين و مقدار بي نهايت.

تست مقادير عددي
DELTA : مقايسه دو عدد با هم.


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فرمول نویسی در اکسل
دانلود
آموزش فرمول نویسی در اکسل
شماره شناسنامه اثر
8-00630-026084

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش توابع اکسل 2010 قسمت اول رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش توابع اکسل و فرمول نویسی کلیک کنید.

PDF توابع اکسل

در این نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل به بررسی روش فرمول نویسی و استفاده از توابع در Excel میپردازیم. توجه کنید که نرم افزار رهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل دارای دو قسمت بوده و در هر قسمت توابعی همراه با مثال تدریس میشود. در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل قسمت اول توابع زیر بررسی میشوند :

قسمت دوم آموزش توابع اکسل
مقدمه
تابع چیست؟

توابع حذف کاراکتر‌هاي اضافي
CLEAN : حذف تمام کاراکتر‌هاي غير قابل چاپ.
TRIM : حذف فاصله‌هاي اضافي و فاصله‌ها در آغاز و پايان عبارت.

توابع تبديل حروف کوچک و بزرگ
LOWER : تمامي کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبديل مي‌کند.
PROPER : کاراکتر‌هاي موجود در يک متن را به حالت استاندارد تبديل مي‌کند.
UPPER : تمامي کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبديل مي‌کند.

تبديل حروف به اعداد به يکديگر
CHAR : تبديل کد ASCII به حروف.
CODE : تبديل حروف به کد ASCII.

جايگزين کردن قسمتي از يک رشته متن
REPLACE : جاي کاراکتر مورد نظر کاراکتر ديگري را قرار مي‌دهد.
SUBSTITUTE : جاي عبارت درج شده در يک جمله عبارت ديگري را قرار مي‌دهد.

توابع دستيابي به قسمتي از يک رشته
CONCATENATE : به هم چسباندن دو يا چند متن.
LEFT : نمايش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID : نمايش بخشي از يک کلمه.
RIGHT : نمايش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT : تکرار عبارتي خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتي
LEN : شمارش تعداد کاراکترهاي موجود در يک سلول.
FIND : پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت(حساس به کوچکي و بزرگي).
SEARCH : پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت.
EXACT : مقايسه عبارت موجود در دو سلول.
T : تشخيص متن بودن.

توابع تبديل انواع داده‌ها در اکسل
VALUE :
TEXT :
FIXED :
توابع عملگر بولي
AND : گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
OR : گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن يکي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
NOT : اگر مقدار‌هاي وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمي‌گرداند.

توابع شرطي
IF : تابع شرطي.
IFERROR : طرح يه معادله و درصورت اشتباه بودن پيغام مورد نظر به نمايش در بيايد.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت منطقي
TRUE : مقدار True را برمي‌گرداند.
FALSE : مقدار False را برمي‌گرداند.
توابع اطلاعات خطا
ISERROR : اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمي‌گرداند.
ERROR.TYPE : به جاي نمايش error يک عدد نمايش مي‌دهد.

توابع اطلاعاتي عددي
ISNUMBER : تشخيص عدد بودن يا متن بودن.
ISEVEN : تشخيص زوج بودن.
ISODD : تشخيص فرد بودن.
N : تبديل هر عبارتي به عدد.

توابع ديگر انواع داده
ISBLANK : تشخيص خالي بودن يک سلول.
ISLOGICAL : اگر جواب يک معادله درستي يا نادرستي بود عبارت true را نمايش مي‌دهد د ر غير اين صورت عبارت false را نشان مي‌دهد.
ISTEXT : شناسايي توابعي که داراي متن مي‌باشد.
ISNONTEXT : مخالف تابع ISTEXT مي‌باشد.
ISREF : مشخص مي‌کند که عبارت وارد شده يک محدوده از سلول ها است يا خير.
TYPE : مشخص کرد در داخل هر سلول چه نوع کاراکتري وجود دارد.
(text، number، error value و ...)

تابع اطلاعات عمومي
CELL : هر نوع اطلاعاتي که در مورد سلول مورد نظر بخواهيم در اختيار ما قرار مي‌دهد.
INFO : نمايش مشخصات سيستم.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت
NA : نمايش پيغام خطاي #N/A .
توابع تاريخ و زمان
DATE : تاريخ مورد نظر.
TIME : زمان مورد نظر.

توابع تاريخ و زمان فعلي
NOW : نمايش تاريخ و زمان جاري سيستم.
TODAY : نمايش تاريخ جاري سيستم.

توابع سازنده زمان
HOUR : از زمان فقط ساعت را نمايش مي‌دهد.
MINUTE : از زمان فقط دقيقه را نمايش مي‌دهد.
SECOND : از زمان فقط ثانيه را نمايش مي‌دهد.

توابع سازنده تاريخ
DAY : از تاريخ فقط روز را نمايش مي‌دهد.
MONTH : از تاريخ فقط ماه را نمايش مي‌دهد.
YEAR : از تاريخ فقط سال را نمايش مي‌دهد.
WEEKNUM : مشخص مي‌کند که در چندمين هفته از سال قرار داريم.
WEEKDAY : مشخص مي‌کند که در چندمين روز از هفته قرار داريم.

توابع محاسباتي تاريخ
EDATE : تاريخ را به عقب يا جلو ببريم.
EOMONTH : مشابه تابع EDATE ولي با اين تفاوت که وقتي تاريخ را به جلو مي‌بريم آخرين روز آن ماه را به نمايش در مي‌آورد.
WORKDAY : شمارش روزهاي کاري.
WORKDAY.INTL : کاري مشابه با تابع WORKDAY را انجام مي‌دهد، با اين تفاوت که روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.
DAYS360 : شمارش روز‌هاي بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS : شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS.INTL : شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
(روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.)توابع آدرس دهي به سلول
ADDRESS : آدرس دهي در اکسل.
INDEX : براي ارجاع از يک يا چند سلول استفاده مي‌شود.
INDIRECT : با وارد کردن يک رشته آن را تبديل به يک مرجع سلول مي‌کند.
OFFSET : تعيين محدوده‌اي از سلول ها مي‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW : مشخص مي‌کند در چندمين رديف قرار داريم.
COLUMN : مشخص مي‌کند در چندمين ستون قرار داريم.
ROWS : همانند تابع ROW مي‌باشد، ولي با اين تفاوت که شما مي‌توانيد مقدار چندين سلول را وارد نماييد.
COLUMNS : همانند تابع ROWS عمل مي‌کند ولي با اين تفاوت که مجموعه رديف‌ها را شمارش مي‌کند.
AREAS : وظيفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوي داده
HLOOKUP : به صورت افقي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
VLOOKUP : به صورت عمودي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
LOOKUP : در يک مجموعه از داده‌ها به دنبال يک مقدار مي‌گردد
CHOOSE : در يک ليست به صورت رشته شما با وارد کردن يک عدد رشته مورد نظر در ليست را به نمايش در مي‌آورد.
MATCH : موقعيت نسبي موردي را در يک آرايه مشخص مي‌کند.

ساير توابع مربوط به اين بخش
HYPERLINK : لينک دادن به يک سلول.
اطلاعات اوليه اعداد
ABS : محاسبه عمليات قدر مطلق .
SIGN : تشخيص مثبت يا منفي بودن عدد.
GCD : بزرگترين مقسوم عليه دو يا چند عدد را بدست مي‌آوريد
LCM : کوچکترين مضرب مشترک دو يا چند عدد را نمايش مي‌دهد.

عملگرهاي رياضي
SUM : محاسبه عمليات جمع.
POWER : عدد اول را به توان عدد دوم مي‌رساند.
SQRT : محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT : استفاده از اين تابع مي‌توان قسمت صحيح تقسيم دو عدد را بدست آورد.
MOD : محاسبه باقيمانده دو عدد.
AGGREGATE : مجموعه چندين تابع.
SUBTOTAL : مجموعه چندين برنامه کاربردي.

توابع گرد کننده
CEILING : عدد ورودي اول را به ضريب بزرگتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
EVEN : عدد را به اولين عدد بزرگ و زوج تبديل مي‌کند.
FLOOR : عدد ورودي اول را به ضريب کوچکتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
INT : عدد مورد نظر را گرد مي‌کند و به صورت يک عدد صحيح نمايش مي‌دهد.
MROUND : عدد ورودي اول را به ضريب نزديکترين عدد ورودي دوم در مياورد.
ODD : تبديل عدد به اولين عدد فرد.
ROUND : گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN : وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت پايين را دارد.
ROUNDUP : وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت بالا را دارد.
TRUNC : مقدار اعشار يا عدد صحيحي که مي‌خواهيم نمايش بدهيم.
جمع شرطي
SUMIF : جمع اعداد با شرايط مورد نظر.

عمليات‌هاي پيشرفته رياضي
SUMPRODUCT : براي ضرب کردن اعداد استفاده مي‌شود.
SUMSQ : به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2 : اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو از هم کم مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMX2PY2 : اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو با هم جمع مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMXMY2 : اعداد مورد نظر را اول از هم کم مي‌کند و سپس به توان دو مي‌رساند.
SERIESSUM : مجموعه سري تواني.

توابع ماترسي
MDETERM : محاسبه دترمينال ماتريس.
MINVERSE : معکوس يک ماتريس مربعي.
MMULT : محاسبه ضرب دو ماتريس.

محاسبه فاکتوريل
FACT : محاسبه فاکتوريل.
FACTDOUBLE : ضرب اعداد بين دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب مي‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL : محاسبه فرمول

توابع متفرقه
COMBIN : محاسبه تعداد جابجايي‌ها بدون توجه به ترتيب قرارگيري.
ROMAN : عدد ورودي را به صورت لاتين نمايش مي‌دهد.
اعداد تصادفي
RAND : يک عدد تصادفي بين صفر تا يک
RANDBETWEEN : يک عدد تصادفي بين دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI : نمايش عدد پي.
SQRTPI : عدد مورد نظر را در عدد π ضرب مي‌کند و سپس جذر آن عدد را نمايش مي‌دهد.
DEGREES : تبديل زاويه برحسب راديان به درجه.
RADIANS : تبديل درجه را به راديان.
COS : محاسبه مقدار کسينوس يک عدد.
ACOS : محاسبه آرک کسينوس.
COSH : محاسبه کسينوس هيپر‌بليک.
ACOSH : محاسبه آرک کسينوس هيپر‌بليک.
SIN : محاسبه سينوس يک عدد.
ASIN : محاسبه آرک سينوس.
SINH : محاسبه سينوس هيپر‌بليک.
ASINH : محاسبه آرک سينوس هيپر‌بليک.
TAN : محاسبه تانژانت.
ATAN : محاسبه آرک تانژانت.
TANH : محاسبه تانژانت هيپر‌بليک.
ATANH : محاسبه آرک تانژانت هيپر‌بليک.

توابع فوق در اکسل 2003، اکسل 2007 و اکسل 2010 بررسی شده است.


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فرمول نویسی در اکسل
دانلود
آموزش فرمول نویسی در اکسل
شماره شناسنامه اثر
8-00630-026085

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش توابع اکسل 2010 قسمت دوم رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش توابع اکسل و فرمول نویسی کلیک کنید.

PDF توابع اکسل

در این نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل به بررسی روش فرمول نویسی و استفاده از توابع در Excel میپردازیم. توجه کنید که نرم افزار رهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل دارای دو قسمت بوده و در هر قسمت توابعی همراه با مثال تدریس میشود. در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل قسمت دوم توابع زیر بررسی میشوند :

قسمت اول آموزش توابع اکسلتوابع پيدا کردن بزرگترين و کوچکترين مقدار
MAX : پيدا کردن بزرگترين عدد بين چند سلول.
MAXA : همانند تابع MAX مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
MIN : پيدا کردن کوچکترين عدد بين چند سلول.
MINA : همانند تابع MIN مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
LARGE : پيدا کردن Nامين عدد بزرگ در يک ليست.
SMALL : پيدا کردن Nامين عدد کوچک در يک ليست.

توابع ديگر
PERMUT : محاسبه جايگشت.

شمارش سلول
COUNT : مشخص کردن اعداد و تاريخ موجود در يک محدوده.
COUNTA : شمارش سلول‌هايي که پر هستند.
COUNTBLANK : تعداد سلول هاي خالي را بدست مي‌آورد.
COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS : شمارش سلول با شرايط مورد نظر
ميانگين، فراواني و رتبه
AVERAGE : به دست آوردن ميانگين.
AVERAGEA : به دست آوردن ميانگين. (کاراکترهاي متن هم شمارش مي‌کند.)
AVERAGEIF : ميانگين به صورت شرطي.
AVERAGEIFS : ميانگين به صورت دو يا چند شرطي.
MODE : شناسايي عدد تکرار شده.
MODE.SNGL : شناسايي عدد تکرار شده. (از Excel 2007 به بعد)
MODE.MULT : نمايش n عدد پر تکرار
GEOMEAN : محاسبه ميانگين هندسي.
HARMEAN : محاسبه ميانگين هارمونيک.
RANK : رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست.
RANK.EQ : رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست. (جديد در Excel 2010)
RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ مي‌باشد، با اين تفاوت که اگر در ليست اعداد دو عدد تکراري وجود داشته باشد ميانگين دو عدد را نمايش مي‌دهد.
KURT : درجه اوج در يک نمودار اماري را نشان مي‌دهد.
PERCENTILE : محاسبه K‌امين صدک.
PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امين صدک. (جديد در Excel 2010)
PERCENTILE.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
PERCENTRANK : براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است.
PERCENTRANK.INC : براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است. (جديد در Excel 2010)
PERCENTRANK.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTRANK.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
(جديد در Excel 2010)
QUARTILE.EXC : اين تابع کاملا شبيه تابع QUARTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
انحراف و واريانس
AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معيار .
STDEV : محاسبه انحراف معيار نمونه.
STDEV.S : محاسبه انحراف معيار نمونه. (جديد در Excel 2010)
STDEVP : محاسبه انحراف معيار جامعه.
STDEV.P : محاسبه انحراف معيار جامعه. (جديد در Excel 2010)
VAR : واريانس يک مجموعه داده
VAR.S : واريانس يک مجموعه داده(جديد در Excel 2010)
VARP : محاسبه واريانس جامعه.
VAR.P : محاسبه واريانس جامعه. (جديد در Excel 2010)
COVAR : محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند.
COVARIANCE.P : محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند. (جديد در Excel 2010)
CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه.
CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه. (جديد در Excel 2010)
DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معيارها.

توابع خط روند
FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
INTERCEPT : محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماري توصيف روند خط بهترين برازش، از طريق يک سري عرضه شده از X-Y
SLOPE : محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
TREND : Trend يا سير روند؛ نمايشي گرافيگي از روند سري داده‌هاست.
GROWTH : محاسبه رشد جمعيت.
LOGEST : پارامترهاي يک روند نمايي براي عرضه مجموعه اي از x و y را برمي گرداند.
STEYX : محاسبه خطاي استاندارد Y پيش‌بيني شده.
توابع توزيع و آزمونهاي احتمال
BETADIST : محاسبه توزيع بتا
BETA.DIST : محاسبه توزيع بتا (جديد در Excel 2010)
BETAINV : محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم.
BETA.INV : محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم. (جديد در Excel 2010)
BINOMDIST : محاسبه توزيع بينم
BINOM.DIST : محاسبه توزيع بينم. (جديد در Excel 2010)
NEGBINOMDIST : محاسبه توزيع بينم منفي.
NEGBINOM.DIST : محاسبه توزيع بينم منفي. (جديد در Excel 2010)
CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام مي‌دهد.
BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌اي را انجام مي‌دهد. (جديد در Excel 2010)
CHIDIST : احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT : احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
(جديد در Excel 2010)
CHISQ.DIST : محاسبه توزيع مجذور و مربع( يا همان توزيع تجمعي و چگالي احتمال) استفاده مي‌کنيم
CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي.
CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي. (جديد در Excel 2010)
CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزيع مجذور کاي.
CHITEST : محاسبه آزمون چي يا Chi-Square
CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چي يا Chi-Square. (جديد در Excel 2010)
CORREL : محاسبه ضريب همبستگي پيرسون.
EXPONDIST : محاسبه توزيع نمايي.
EXPON.DIST : محاسبه توزيع نمايي. (جديد در Excel 2010)
FDIST : محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F .
F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F . (جديد در Excel 2010)
FINV : محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F.
F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F. (جديد در Excel 2010)
F.INV : محاسبه معکوس توزيع تجمعي F.
FISHER : تبديل فيشر.
FISHERINV : معکوس تبديل فيشر
FTEST : انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها.
F.TEST : انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها. (جديد در Excel 2010)
GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين. (جديد در Excel 2010)
GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين.
GAMMAINV : معکوس توزيع گاما.
GAMMA.INV : معکوس توزيع گاما.
(جديد در Excel 2010)
GAMMALN : محاسبه لگاريتم طبيعي تابع گاما براي مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاريتم طبيعي توزيع گاما را باز مي‌گرداند.
HYPGEOMDIST : توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند.
HYPGEOM.DIST : توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند.
LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
LOGINV : مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند.
LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
NORMDIST : محاسبه توزيع نرمال.
NORM.DIST : محاسبه توزيع نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMINV : معکوس تابع تجمعي نرمال.
NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعي نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMSDIST : محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST : محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد. (جديد در Excel 2010)
NORMSINV : مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
NORM.S.INV : مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
PEARSON : ضريب همبستگي پيرسون را با مي‌گرداند با وارد کردن دو سري عدد مي‌توان ضريب همبستگي آنها را بدست آورد.
RSQ : مجذور مقدار همبستگي پيرسون را باز مي‌گرداند.
POISSON : توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند.
POISSON.DIST : توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
PROB : احتمالات متناظر با اين محدوده داده شده را محاسبه مي‌کند.
SKEW : براي تعيين ميزان انحراف حول ميانگين بکار مي‌رود.
STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد يا اعدادي را با توجه به ميانگين و انحراف معيار داده شده بدست مي‌آورد‌.
TINV : به ازاي مقدار احتمال داده شده و درجه آزادي معين، مقدار X را محاسبه مي‌کند.
TTEST : آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند.
T.TEST : آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
WEIBULL : محاسبه مقدار توزيع ويبوال به کار مي‌رود.
WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزيع ويبوال. (جديد در Excel 2010)
ZTEST : محاسبه آزمون z يک طرفه.
Z.TEST : محاسبه آزمون z يک طرفه. (جديد در Excel 2010)


توابع پايگاه داده
DAVERAGE : محاسبه ميانگين مقادير يک فيلد از يک ليست يا پايگاه داده.
DCOUNT : شمارش تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند.
DCOUNTA : تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند را باز مي‌گرداند.
DGET : نشان دادن محتواي فقط يک سلول.
DMAX : بزرگترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DMIN : کوچکترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DPRODUCT : حاصل ضرب را براي يک مجموعه از سلولها محاسبه مي‌کند.
DSTDEV : مقدار انحراف از معيار را بر حسب يک جمعيت نمونه محاسبه مي‌کند.
DSTDEVP : اين تابع همانند تابع DSTDEV عمل مي‌کند و انحراف از معيار را محاسبه مي‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلي اين است که تابع DSTDEV انحراف از معيار را بر اساس يک جمعيت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه مي‌کند اما اين تابع انحراف از معيار را بر اساس کل جمعيت آماري محاسبه خواهد کرد.
DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادير سلول‌هاي يک ستون.
DVAR : محاسبه واريانس مقاديري از سلول‌ها.
DVARP : اين تابع مانند تابع DVAR عمل مي‌کند با اين تفاوت که واريانس را بر حسب کل جامعه آماري اندازيه گيري مي‌کند.


توابع ارزش سرمايه گذاري
FV : محاسبه ارزش آينده سرمايه گذاري با پرداخت ثابت دوره و يک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE : اين تابع مانند FV براي محاسبه ارزش سرمايه گذاري در آينده بکار مي‌رود با اين تفاوت که نرخ سود در زمانهاي مختلف متغير است.
NPV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري.
PV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري(اقساط مساوي).
XNPV : محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.

توابع پرداخت
PMT : براي محاسبه اقساط وام.
PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دريافتي بدون سود در هر دوره).
IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در يک دوره زماني خاص.

توابع طول مدت
NPER : محاسبه تعداد دوره هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري .

محاسبه نرخ بازده داخلي
RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR : محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري.
XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.
MIRR : محاسبه نرخ داخلي کارکرد سرمايه.
ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخريد اوراق.
ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ين تفاوت که شما اطلاعي از زمان پرداخت بهره نداريد و يا اينکه تاريخ پرداخت بهره همزمان با تاريخ سررسيد اوراق قرضه بطور يکجا مي‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN : محاسبه هزينه استهلاک به روش خط مستقيم.
SYD : محاسب هزينه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB : محاسبه هزينه استهلاک نزولي در مدت معين.
DDB : محاسبه هزينه استهلاک به روش نزولي مضاعف در مدت معين.
VDB : محاسبه دوره خاص هزينه استهلاك به روش نزولي.توابع اعداد مختلط
COMPLEX : تبديل قسمت حقيقي و موهومي ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY : نمايش ضريب قسمت موهومي عدد مختلط.
IMARGUMENT : نمايش آرگومان Θ (زاويه بر حسب راديان).
IMCONJUGATE : محاسبه قرينه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقيقي.
IMCOS : محاسبه کسينوس يک عدد مختلط.
IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسيم دو عدد مختلط.
IMEXP : محاسبه مقدار نمايي يک عدد مختلط.
IMLN : محاسبه لگاريتم طبيعي عدد مختلط.
IMLOG10 : محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 10.
IMLOG2 : محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 2.
IMPOWER : محاسبه توان خاصي از يک عدد مختلط.
IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL : نمايش ضريب قسمت حقيقي عدد مختلط.
IMSIN : محاسبه سينوس يک عدد مختلط.
IMSQRT : محاسبه ريشه دوم (جذر) يک عدد حقيقي.
IMSUB : محاسبه تفريق دو عدد مختلط.
IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبديل واحدهاي اندازه گيري
CONVERT : تبديل يک عدد از يک سيستم اندازه گيري به سيستم ديگر.

توابع تبديل مبنا
BIN2DEC : تبديل عدد مبناي دو به مباني ده
BIN2HEX : تبديل عدد مبناي دو به مباني شانزده
BIN2OCT : تبديل عدد مبناي دو به مباني هشت
DEC2BIN : تبديل عدد مبناي ده به مباني دو
DEC2HEX : تبديل عدد مبناي ده به مباني شانزده
DEC2OCT : تبديل عدد مبناي ده به مباني هشت
HEX2BIN : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني دو
HEX2DEC : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني ده
HEX2OCT : تبديل عدد مبناي شانزده به مباني هشت
OCT2BIN : تبديل عدد مبناي هشت به مباني دو
OCT2DEC : تبديل عدد مبناي هشت به مباني ده
OCT2HEX : تبديل عدد مبناي هشت به مباني شانزده

توابع خطا
ERF : محاسبه تابع خطا ميان دو حد يکپارچه.
ERF.PRECISE : محاسبه تابع خطا بين عدد 0 و يک حد پيوسته.
ERFC : محاسبه تابع خطاي متمم پيوسته ميان يک حد پائين و مقدار بي نهايت.

تست مقادير عددي
DELTA : مقايسه دو عدد با هم.

توابع فوق در Excel 2007, Excel 2003 و Excel 2010 بررسی شده است.


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ