آموزش C++

آموزش سی پلاس پلاس ++C و CPP


آموزش سی پلاس پلاس ++C و CPP
دانلود کامل دوره
آموزش سی پلاس پلاس ++C و CPP
شماره شناسنامه اثر
8-00630-047870

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش C++ رایگان میباشد

آموزش C++ برای ویندوز و برای اندروید قابل دانلود است

آموزش سی پلاس پلاس - آموزش c++
در آموزش c++ به بررسی موارد زیر میپردازیم:

مقدمه
کلمات کلیدی
متغیر و انواع آن
ثابتها
عملگرها
عملگرهای رابطه ای
عملگرهای ترکیبی
عملگرهای منطقی
اولویت عملگرها
ساختاربرنامه ها در C++
توضیحات
مثال - دریافت از ورودی
مثال - دریافت دو عدد و نمایش مجموع آنها
مثال - محاسبه مساحت و محیط مستطیل
مثال - نمایش عدد بزرگتر

مقدمه
ساختار while
مثال -
مثال - محاسبه مجموع چند عدد
مثال - نمایش بزرگترین رقم یک عدد
ساختار do...while
استفاده از while(1) در حلقه
مثال - نمایش اعداد یک تا ده
مثال - دریافت از کاربر تا برقراری شرط
ساختار for
مثال - نمایش اعداد یک تا ده و مکعبشان
حلقه های for تو در تو
مثال - رسم جدول ضرب
مثال - جدول اعداد
مثال - رسم یک طرح

ساختار if
ساختار if...else
مثال - شمارش کاراکترها و کلمات
مثال - تشخیص زوج و فرد
مثال - تعیین محدوده برای اعداد
دستور goto
مثال استفاده از goto
مثال - دریافت کاراکترها
مثال - دریافت سه عدد و تشخیص مثلث
مثال - کار با else if
ساختار switch
مثال - ساختار switch
تفاوت های if و switch

تابع چیست؟
مثال - استفاده از تابع با ورودی و بدون خروجی
مثال - استفاده از تابع دارای ورودی و خروجی
ارسال آدرس متغیر به تابع
متغیرهای محلی و عمومی
نتیجه هم نامی متغیر محلی و عمومی
توابع بازگشتی
مثال - محاسبه فاکتوریل
کلاس حافظه متغیرها
مثال - محاسبه حساب بانکی

آرایه چیست؟
مثال - یافتن بیشترین معدل
مثال - دریافت اعداد و نمایش معکوس آنها
ارسال آرایه به تابع
مرتب سازی
مثال مرتب سازی عناصر آرایه
جستجوی دودویی
آرایه های دو بعدی
مثال - جدول ضرب اعداد
آرایه های عمومی و محلی
مثال - محاسبه حاصلضرب دو ماتریس
مثال - جستجوی کمترین مقدار در آرایه

رشته چیست؟
متدهای getline و get
مثال - تعویض یک عبارت درون یک رشته
مثال - جابجایی محتوای دو رشته
مثال - نوشتن معکوس رشته
توابع از پیش تعریف شده کار با رشته
مثال - کار با strcpy
مثال - کار با strcat
بررسی چند تابع دیگر
آرایه ها و رشته ها
جستجوی ترتیبی

اشاره گر چیست؟
مقداردهی ارجاعی
مثال - توابع و اشارگرها
انتساب اشاره گرها
عملگرهای منطقی بر روی اشاره گرها
مثال - مقدار دهی ارجاعی
مثال
مثال - چاپ معکوس چند عدد
مثال - بررسی رشته
مثال - محل اختلاف دو رشته
مقدارهی به اشاره گرها
آرایه ها و اشاره گرها

ساختارهای داده ای چیست؟
روش تعریف ساختار داده ای
مثال - مجموع دو عدد موهومی
مثال - ساختار دانشجویان
استفاده از typedef
مثال - روش استفاده از typedef
ارسال ساختار به تابع
مثال - ساختار در آرگومان تابع
مثال
کار با آدرس ساختار در حافظه

تعریف کلاس
شکل کلی کلاس
سطوح دسترسی
مثال - کلاس مربع
تعریف تابع به پارامترها متفاوت
تابع سازنده
مخربها
ارثبری
کلمه کلیدی virtual
توابع دوست یا friend
ساخت عملگر جدید


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ