آموزش Photoshop

آموزش فتوشاپ شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش فتوشاپ سی سی 2020
دانلود
آموزش فتوشاپ سی سی 2020

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Photoshop CC 2020 رایگان میباشد

آموزش Photoshop CC 2020 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش فتوشاپ کلیک کنید.

نرم افزار Photoshop CC 2020 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2020 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.


اجرای Photoshop CC 2020
آشنایی با محیط Photoshop CC 2020
باز کردن یک فایل
نحوه تغییر نمایش فایلها
روش ذخیره محیط کاری
آشنایی با Panelها
پنجره Color Picker


مقدمه
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهای تعیین رنگ
آشنایی با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گیری از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمایی
تغییر نحوه نمایش صفحه کاری
روش ذخیره یک فایل


مقدمه
آشنایی با ابزار انتخاب چند ضلعی
آشنایی با ابزار Channels
روش کار با Quick Mask
ابزار Lasso
نحوه ایجاد و تنظیم یک فایل جدید
آشنایی با مسیر (Path) و کاربرد آن


مقدمه
تغییر اندازه تصویر
تغییر اندازه Canvas
تغییر اندازه و شکل محدوده انتخاب شده
انصراف از عمل انجام شده توسط پنجره History


مقدمه
ابزار Brush
نحوه طراحی مدل قلم
تنظیم رنگ قلم
آشنایی با خصوصیات برگه Brushes
آشنایی با چند ابزار طراحی
آشنایی با پنجره Gradient Editor
ابزار Paint Bucket
نحوه ایجاد الگو


مقدمه
ابزار متن و کاربرد آن
نحوه تغییر رنگ متن
اعمال جلوه های ویژه روی متن
تنظیم خصوصیات کاراکتر از طریق برگه Character
تنظیم خصوصیات پاراگراف از طریق برگه Paragraph
آشنایی با جلوه های ویژه و نحوه استفاده از آنها
روش تایپ فارسی در فتوشاپ سی سی 2020


مقدمه
فیلترهای منوی Blur
فیلترهای منوی Distort
فیلترهای منوی Noise
فیلترهای منوی Pixelate
فیلترهای منوی Render
فیلترهای منوی Sharpen
فیلترهای منوی Stylize
فیلترهای منوی Video
فیلترهای منوی Other


مقدمه
اولین قدم در تبدیل عکس سیاه و سفید به رنگی
ابزار Magic Wand (برای انتخاب کت)
ابزارهای انتخاب با محدوده مشخص
ابزارهای انتخاب با محدوده دلخواه
ابزار Quick Selection
رتوش عکس
ابزار Spot Heading Brush
ابزار Heading Brush
ابزار Patch
ابزار Clone Source
بهبود لبه های انتخاب شده


عوض کردن پس زمینه عکس
قرینه کردن تصویر
برگه Clone Source
هماهنگ کردن دو تصویر با کمک فیلتر
ابزار Crop
تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید


مقدمه
مباحث مورد بررسی در این فصل
بررسی گزینه Filter Gallery
بررسی گزینه Liquify
ابزارهای پنجره Liquify
کاربرد Vanishing Point


بررسی برگه Action
کاربرد Action
تعریف مجموعه
ایجاد Action جدید
خاتمه ثبت Action
اعمال Action برروی یک فایل دیگر
اجرای Action
حذف Action
تغییر تنظیمات Action
تنظیم سرعت Action


مقدمه
نحوه عملکرد گزینه Curves
تغییر غلظت رنگ عکس با Vibrance
تنظیم روشنایی و کنتراست عکس
گزینه Hue/Saturation
حذف لایه Adjustments
رفع تاری عکس
رفع Noiseهای عکس


تبدیل عکس افقی به عمودی
تغییر اندازه Canvas
دستور Content-Aware Scale
حذف فضاهای اضافه
حذف قسمت مورد نظر از شکل
تعیین قسمتی که می خواهید حذف شود
حذف فضاهای اضافه


مقدمه
تهیه نسخه کپی از عکس بازشده
نحوه بدست آوردن زاویه دقیق چرخش
حذف قسمتهای زائد عکس


مقدمه
دستور Photomerge
مراحل Photomerge
رفع عیب چشم قرمز در عکس
ابزار Color Replacement
تعریف کلیدهای میانبر در Photoshop CC 2020

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزشی Photoshop CC 2020 - آموزش فتوشاپ سی سی 2020


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فتوشاپ سی سی 2018
دانلود
آموزش فتوشاپ سی سی 2018

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Photoshop CC 2018 رایگان میباشد

آموزش Photoshop CC 2018 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش فتوشاپ کلیک کنید.

نرم افزار Photoshop CC 2018 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2018 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.


اجرای Photoshop CC 2018
آشنایی با محیط Photoshop CC 2018
باز کردن یک فایل
نحوه تغییر نمایش فایلها
روش ذخیره محیط کاری
آشنایی با Panelها
پنجره Color Picker


مقدمه
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهای تعیین رنگ
آشنایی با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گیری از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمایی
تغییر نحوه نمایش صفحه کاری
روش ذخیره یک فایل


مقدمه
آشنایی با ابزار انتخاب چند ضلعی
آشنایی با ابزار Channels
روش کار با Quick Mask
ابزار Lasso
نحوه ایجاد و تنظیم یک فایل جدید
آشنایی با مسیر (Path) و کاربرد آن


مقدمه
تغییر اندازه تصویر
تغییر اندازه Canvas
تغییر اندازه و شکل محدوده انتخاب شده
انصراف از عمل انجام شده توسط پنجره History


مقدمه
ابزار Brush
نحوه طراحی مدل قلم
تنظیم رنگ قلم
آشنایی با خصوصیات برگه Brushes
آشنایی با چند ابزار طراحی
آشنایی با پنجره Gradient Editor
ابزار Paint Bucket
نحوه ایجاد الگو


مقدمه
ابزار متن و کاربرد آن
نحوه تغییر رنگ متن
اعمال جلوه های ویژه روی متن
تنظیم خصوصیات کاراکتر از طریق برگه Character
تنظیم خصوصیات پاراگراف از طریق برگه Paragraph
آشنایی با جلوه های ویژه و نحوه استفاده از آنها
روش تایپ فارسی در فتوشاپ سی سی 2018


مقدمه
فیلترهای منوی Blur
فیلترهای منوی Distort
فیلترهای منوی Noise
فیلترهای منوی Pixelate
فیلترهای منوی Render
فیلترهای منوی Sharpen
فیلترهای منوی Stylize
فیلترهای منوی Video
فیلترهای منوی Other


مقدمه
اولین قدم در تبدیل عکس سیاه و سفید به رنگی
ابزار Magic Wand (برای انتخاب کت)
ابزارهای انتخاب با محدوده مشخص
ابزارهای انتخاب با محدوده دلخواه
ابزار Quick Selection
رتوش عکس
ابزار Spot Heading Brush
ابزار Heading Brush
ابزار Patch
ابزار Clone Source
بهبود لبه های انتخاب شده


عوض کردن پس زمینه عکس
قرینه کردن تصویر
برگه Clone Source
هماهنگ کردن دو تصویر با کمک فیلتر
ابزار Crop
تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید


مقدمه
مباحث مورد بررسی در این فصل
بررسی گزینه Filter Gallery
بررسی گزینه Liquify
ابزارهای پنجره Liquify
کاربرد Vanishing Point


بررسی برگه Action
کاربرد Action
تعریف مجموعه
ایجاد Action جدید
خاتمه ثبت Action
اعمال Action برروی یک فایل دیگر
اجرای Action
حذف Action
تغییر تنظیمات Action
تنظیم سرعت Action


مقدمه
نحوه عملکرد گزینه Curves
تغییر غلظت رنگ عکس با Vibrance
تنظیم روشنایی و کنتراست عکس
گزینه Hue/Saturation
حذف لایه Adjustments
رفع تاری عکس
رفع Noiseهای عکس


تبدیل عکس افقی به عمودی
تغییر اندازه Canvas
دستور Content-Aware Scale
حذف فضاهای اضافه
حذف قسمت مورد نظر از شکل
تعیین قسمتی که می خواهید حذف شود
حذف فضاهای اضافه


مقدمه
تهیه نسخه کپی از عکس بازشده
نحوه بدست آوردن زاویه دقیق چرخش
حذف قسمتهای زائد عکس


مقدمه
دستور Photomerge
مراحل Photomerge
رفع عیب چشم قرمز در عکس
ابزار Color Replacement
تعریف کلیدهای میانبر در Photoshop CC 2018

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزشی Photoshop CC 2018 - آموزش فتوشاپ سی سی 2018


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فتوشاپ سی سی 2017
دانلود
آموزش فتوشاپ سی سی 2017

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Photoshop CC 2017 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش فتوشاپ کلیک کنید.

نرم افزار Photoshop CC 2017 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2017 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.


اجرای Photoshop CC 2017
آشنایی با محیط Photoshop CC 2017
باز کردن یک فایل
نحوه تغییر نمایش فایلها
روش ذخیره محیط کاری
آشنایی با Panelها
پنجره Color Picker


مقدمه
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهای تعیین رنگ
آشنایی با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گیری از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمایی
تغییر نحوه نمایش صفحه کاری
روش ذخیره یک فایل


مقدمه
آشنایی با ابزار انتخاب چند ضلعی
آشنایی با ابزار Channels
روش کار با Quick Mask
ابزار Lasso
نحوه ایجاد و تنظیم یک فایل جدید
آشنایی با مسیر (Path) و کاربرد آن


مقدمه
تغییر اندازه تصویر
تغییر اندازه Canvas
تغییر اندازه و شکل محدوده انتخاب شده
انصراف از عمل انجام شده توسط پنجره History


مقدمه
ابزار Brush
نحوه طراحی مدل قلم
تنظیم رنگ قلم
آشنایی با خصوصیات برگه Brushes
آشنایی با چند ابزار طراحی
آشنایی با پنجره Gradient Editor
ابزار Paint Bucket
نحوه ایجاد الگو


مقدمه
ابزار متن و کاربرد آن
نحوه تغییر رنگ متن
اعمال جلوه های ویژه روی متن
تنظیم خصوصیات کاراکتر از طریق برگه Character
تنظیم خصوصیات پاراگراف از طریق برگه Paragraph
آشنایی با جلوه های ویژه و نحوه استفاده از آنها
روش تایپ فارسی در فتوشاپ سی سی 2017


مقدمه
فیلترهای منوی Blur
فیلترهای منوی Distort
فیلترهای منوی Noise
فیلترهای منوی Pixelate
فیلترهای منوی Render
فیلترهای منوی Sharpen
فیلترهای منوی Stylize
فیلترهای منوی Video
فیلترهای منوی Other


مقدمه
اولین قدم در تبدیل عکس سیاه و سفید به رنگی
ابزار Magic Wand (برای انتخاب کت)
ابزارهای انتخاب با محدوده مشخص
ابزارهای انتخاب با محدوده دلخواه
ابزار Quick Selection
رتوش عکس
ابزار Spot Heading Brush
ابزار Heading Brush
ابزار Patch
ابزار Clone Source
بهبود لبه های انتخاب شده


عوض کردن پس زمینه عکس
قرینه کردن تصویر
برگه Clone Source
هماهنگ کردن دو تصویر با کمک فیلتر
ابزار Crop
تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید


مقدمه
مباحث مورد بررسی در این فصل
بررسی گزینه Filter Gallery
بررسی گزینه Liquify
ابزارهای پنجره Liquify
کاربرد Vanishing Point


بررسی برگه Action
کاربرد Action
تعریف مجموعه
ایجاد Action جدید
خاتمه ثبت Action
اعمال Action برروی یک فایل دیگر
اجرای Action
حذف Action
تغییر تنظیمات Action
تنظیم سرعت Action


مقدمه
نحوه عملکرد گزینه Curves
تغییر غلظت رنگ عکس با Vibrance
تنظیم روشنایی و کنتراست عکس
گزینه Hue/Saturation
حذف لایه Adjustments
رفع تاری عکس
رفع Noiseهای عکس


تبدیل عکس افقی به عمودی
تغییر اندازه Canvas
دستور Content-Aware Scale
حذف فضاهای اضافه
حذف قسمت مورد نظر از شکل
تعیین قسمتی که می خواهید حذف شود
حذف فضاهای اضافه


مقدمه
تهیه نسخه کپی از عکس بازشده
نحوه بدست آوردن زاویه دقیق چرخش
حذف قسمتهای زائد عکس


مقدمه
دستور Photomerge
مراحل Photomerge
رفع عیب چشم قرمز در عکس
ابزار Color Replacement
تعریف کلیدهای میانبر در Photoshop CC 2017

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزشی Photoshop CC 2017 - آموزش فتوشاپ


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ترفندهای فتوشاپ
دانلود
آموزش ترفندهای فتوشاپ

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش تکنیک های فتوشاپ رایگان میباشد

آموزش تکنیک های فتوشاپ تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

در این نرم افزارآموزشی تکنیکهای کار با فتوشاپ را بررسی میکنیم. برای آموزش فتوشاپ به آموزش فتوشاپ مراجعه کنید. در این آموزش ترفندهای فتوشاپ یا تکنیکهای فتوشاپ در سرفصلهای زیر تدریس میشود:مقدمه
ایجاد تصویر جانشین
انحنادار کردن تصویر
Filter Gallery
ایجاد ماسک
کاهش سایه ها


باز کردن فایل
بالانس رنگ پرتره
تصحیح جزئیات عکس
واضح کردن چشم ها
شارپ کردن پرتره


مقدمه
تغییر فرم جمجمه
Liquify
افزایش وضوح تصویر
افزودن سایه


ایجاد تصویر سیاه و سفید
افزایش رنگ منتخب
انتخاب گیلاس ها
افزایش شدت رنگ


مقدمه
اعمال فیلتر
انداختن نقش سنگ روی صورت
ایجاد نقشه یا الگو
محو کردن عکس


باز کردن فایل
تبدیل فریم به لایه
حذف فیلم
تراز لایه ها
برش تصویر
تعیین اندازه صفحه کاری
تصحیح عکس در Camera RAW
اعمال فیلترها برای دستیابی به نتیجه نهایی
تصحیح رنگ دریا به آبی


مقدمه
تبدیل RGB به CMYK از روش اشتباه
تبدیل RGB به CMYK از روش صحیح
دستور Multichannel
روشن تر کردن سایه ها


مقدمه
افزایش کیفیت عکس
Unsharp Mask


باز کردن عکس
نمودار هیستوگرام
کم رنگ کردن نویزها
Sharp کردن تصویر


علت کم رنگ بودن عکس های زیر آب
بررسی امکان برگشت رنگها به تصویر
تنظیم رنگ
کاهش نویز
Sharp کردن


مقدمه
بررسی لایه های مختلف
تغییر سایز تصویر
تصحیح لایه Lines
تصحیح لایه Video Pattern


مقدمه
افزایش کنتراست
حدف نقاط اضافی
افزایش نقاط روشن


جدا کردن شاهین از پشت زمینه
ایجاد ماسک از مسیر
حذف شاهین از پشت زمینه
تصحیح پشت زمینه
دستور Puppet Warp
تعیین حرکت


متحرک سازی لایه ها
کاهش حجم فایل
ایجاد حرکت بالها به سمت بالا
ذخیره انیمیشن بصورت فیلم
ذخیره انیمیشن بصورت Animated GIF


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فتوشاپ سی سی
دانلود
آموزش فتوشاپ سی سی
شماره شناسنامه اثر
8-00630-038737

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Photoshop CC رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش فتوشاپ کلیک کنید.

نرم افزار Photoshop CC ( فوتو شاپ ) برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در نرم افزار آموزش Photoshop CC ( آموزش فتوشاپ ) به بررسی مطالب زیر میپردازیم.


اجراي Photoshop CC
آشنايي با محيط Photoshop CC
باز کردن يک فايل در Photoshop CC
نحوه تغيير نمايش فايلها در فتوشاپ
روش ذخيره سا محيط کاري
آشنايي با Panelها
پنجره Color Picker


مدلهای رنگ در فتوشاپ
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهاي تعيين رنگ در Photoshop CC
آشنايي با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گيري از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمايي
تغيير نحوه نمايش صفحه کاري
روش ذخيره يک فايل


آشنايي با ابزار انتخاب چند ضلعي
آشنايي با ابزار Channels
روش کار با Quick Mask
ابزار Lasso در فتوشاپ
نحوه ايجاد و تنظيم يک فايل جديد
آشنايي با مسير (Path) و کاربرد آن


باز کردن فايل با کمک پنجره Adobe Bridge
آشنايي با خصوصيات پنجره Adobe Bridge
تغيير اندازه تصوير در Photoshop CC
تغيير اندازه Canvas
تغيير اندازه و شکل محدوده انتخاب شده
انصراف از عمل انجام شده توسط پنجره History


ابزار Brush
نحوه طراحي مدل قلم
تنظيم رنگ قلم در فتوشاپ
آشنايي با خصوصيات برگه Brushes
آشنايي با چند ابزار طراحي
آشنايي با پنجره Gradient Editor
ابزار Paint Bucket
نحوه ايجاد الگو


مقدمه
ابزار متن و کاربرد آن
نحوه تغيير رنگ در فتوشاپ
اعمال جلوه هاي ويژه روي متن
تنظيم خصوصيات کاراکتر از طريق برگه Character
تنظيم خصوصيات پاراگراف از طريق برگه Paragraph
آشنايي با جلوه هاي ويژه و نحوه استفاده از آنها


نحوه استفاده از فيلترها در Photoshop CC
فيلترهاي منوي Blur
فيلترهاي منوي Distort
فيلترهاي منوي Noise
فيلترهاي منوي Pixelate
فيلترهاي منوي Render
فيلترهاي منوي Sharpen
فيلترهاي منوي Stylize
فيلترهاي منوي Video
فيلترهاي منوي Other


اولين قدم در تبديل عکس سياه و سفيد به رنگي
ابزار Magic Wand (براي انتخاب کت)
ابزارهاي انتخاب با محدوده مشخص
ابزارهاي انتخاب با محدوده دلخواه
ابزار Quick Selection
رتوش عکس در Photoshop CC
ابزار Spot Heading Brush
ابزار Heading Brush
ابزار Patch در فتوشاپ
ابزار Clone Source
بهبود لبه هاي انتخاب شده
برگه Clone Source
ابزار Crop
تبديل عکس رنگي به سياه و سفيد


مباحث مورد بررسي در اين فصل
بررسي گزينه Filter Gallery
بررسي گزينه Liquify
ابزارهاي پنجره Liquify در فتوشاپ
کاربرد Vanishing Point


بررسي برگه Action
کاربرد Action
تعريف مجموعه در Photoshop CC
ايجاد Action جديد
خاتمه ثبت Action
اعمال Action برروي يک فايل ديگر
اجراي Action در فتوشاپ
حذف Action
تغيير تنظيمات Action
تنظيم سرعت Action


نحوه عملکرد گزينه Curves
تغيير غلظت رنگ عکس با Vibrance
تنظيم روشنايي و کنتراست عکس
گزينه Hue/Saturation
حذف لايه Adjustments
رفع تاري عکس در فتوشاپ
رفع Noiseهاي عکس


تبديل عکس افقي به عمودي
تغيير اندازه Canvas
دستور Content-Aware Scale
حذف فضاهاي اضافه در Photoshop CC
حذف قسمت مورد نظر از شکل در فتوشاپ
تعيين قسمتي که مي خواهيد حذف شود
حذف فضاهاي اضافه


تهيه نسخه کپي از عکس بازشده
نحوه بدست آوردن زاويه دقيق چرخش
حذف قسمتهاي زائد عکس


دستور Photomerge در فتوشاپ
مراحل Photomerge
رفع عيب چشم قرمز در عکس
ابزار Color Replacement
تعريف کليدهاي ميانبر در Photoshop CC

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزشی Photoshop CC - آموزش فتوشاپ


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فتوشاپ CS 6
دانلود
آموزش فتوشاپ CS 6
شماره شناسنامه اثر
8-00630-032745

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Photoshop CS6 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش فتوشاپ کلیک کنید.

نرم افزار Photoshop CS6 ( فوتو شاپ ) برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در نرم افزار آموزش Photoshop CS6 ( آموزش فتوشاپ ) به بررسی مطالب زیر میپردازیم.


اجراي Photoshop CS6
آشنايي با محيط Photoshop CS6
باز کردن يک فايل در Photoshop CS6
نحوه تغيير نمايش فايلها در فتوشاپ
روش ذخيره سا محيط کاري
آشنايي با Panelها
پنجره Color Picker


مدلهای رنگ در فتوشاپ
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهاي تعيين رنگ در Photoshop CS6
آشنايي با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گيري از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمايي
تغيير نحوه نمايش صفحه کاري
روش ذخيره يک فايل


آشنايي با ابزار انتخاب چند ضلعي
آشنايي با ابزار Channels
روش کار با Quick Mask
ابزار Lasso در فتوشاپ
نحوه ايجاد و تنظيم يک فايل جديد
آشنايي با مسير (Path) و کاربرد آن


باز کردن فايل با کمک پنجره Adobe Bridge
آشنايي با خصوصيات پنجره Adobe Bridge
تغيير اندازه تصوير در Photoshop CS6
تغيير اندازه Canvas
تغيير اندازه و شکل محدوده انتخاب شده
انصراف از عمل انجام شده توسط پنجره History


ابزار Brush
نحوه طراحي مدل قلم
تنظيم رنگ قلم در فتوشاپ
آشنايي با خصوصيات برگه Brushes
آشنايي با چند ابزار طراحي
آشنايي با پنجره Gradient Editor
ابزار Paint Bucket
نحوه ايجاد الگو


مقدمه
ابزار متن و کاربرد آن
نحوه تغيير رنگ در فتوشاپ
اعمال جلوه هاي ويژه روي متن
تنظيم خصوصيات کاراکتر از طريق برگه Character
تنظيم خصوصيات پاراگراف از طريق برگه Paragraph
آشنايي با جلوه هاي ويژه و نحوه استفاده از آنها


نحوه استفاده از فيلترها در Photoshop CS6
فيلترهاي منوي Blur
فيلترهاي منوي Distort
فيلترهاي منوي Noise
فيلترهاي منوي Pixelate
فيلترهاي منوي Render
فيلترهاي منوي Sharpen
فيلترهاي منوي Stylize
فيلترهاي منوي Video
فيلترهاي منوي Other


اولين قدم در تبديل عکس سياه و سفيد به رنگي
ابزار Magic Wand (براي انتخاب کت)
ابزارهاي انتخاب با محدوده مشخص
ابزارهاي انتخاب با محدوده دلخواه
ابزار Quick Selection
رتوش عکس در Photoshop CS6
ابزار Spot Heading Brush
ابزار Heading Brush
ابزار Patch در فتوشاپ
ابزار Clone Source
بهبود لبه هاي انتخاب شده
برگه Clone Source
ابزار Crop
تبديل عکس رنگي به سياه و سفيد


مباحث مورد بررسي در اين فصل
بررسي گزينه Filter Gallery
بررسي گزينه Liquify
ابزارهاي پنجره Liquify در فتوشاپ
کاربرد Vanishing Point


بررسي برگه Action
کاربرد Action
تعريف مجموعه در Photoshop CS6
ايجاد Action جديد
خاتمه ثبت Action
اعمال Action برروي يک فايل ديگر
اجراي Action در فتوشاپ
حذف Action
تغيير تنظيمات Action
تنظيم سرعت Action


نحوه عملکرد گزينه Curves
تغيير غلظت رنگ عکس با Vibrance
تنظيم روشنايي و کنتراست عکس
گزينه Hue/Saturation
حذف لايه Adjustments
رفع تاري عکس در فتوشاپ
رفع Noiseهاي عکس


تبديل عکس افقي به عمودي
تغيير اندازه Canvas
دستور Content-Aware Scale
حذف فضاهاي اضافه در Photoshop CS6
حذف قسمت مورد نظر از شکل در فتوشاپ
تعيين قسمتي که مي خواهيد حذف شود
حذف فضاهاي اضافه


تهيه نسخه کپي از عکس بازشده
نحوه بدست آوردن زاويه دقيق چرخش
حذف قسمتهاي زائد عکس


دستور Photomerge در فتوشاپ
مراحل Photomerge
رفع عيب چشم قرمز در عکس
ابزار Color Replacement
تعريف کليدهاي ميانبر در Photoshop CS6

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزشی Photoshop CS6 - آموزش فتوشاپ


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فتوشاپ CS 5
دانلود
آموزش فتوشاپ CS 5
شماره شناسنامه اثر
8-00630-015479

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Photoshop CS5 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش فتوشاپ کلیک کنید.

نرم افزار Photoshop CS5 ( فوتو شاپ ) برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در نرم افزار آموزش Photoshop CS5 ( آموزش فتوشاپ ) به بررسی مطالب زیر میپردازیم.


اجراي Photoshop CS5
آشنايي با محيط Photoshop CS5
رنگ Foreground و Background
باز کردن يک فايل در فتوشاپ
آشنايي با پنجره هاي Photoshop CS5
روش نمايش يک پنجره در فتوشاپ
روش ذخيره و حذف محيط کاري در فتوشاپ
تغيير محيط کاري به حالت پيش فرض در فتوشاپ


مقدمه رنگها در فتوشاپ
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهاي تعيين رنگ در فتوشاپ
آشنايي با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گيري از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمايي در فتوشاپ
تغيير نحوه نمايش صفحه کاري
روش ذخيره يک فايل در فتوشاپ


مقدمه
آشنايي با ابزار انتخاب چندضلعي
آشنايي با برگه Channels
نحوه کار با کانالها در فتوشاپ
روش کار با Quick Mask
ابزار Lasso در فتوشاپ
نحوه ايجاد و تنظيم يک فايل جديد
آشنايي با مسير (Path) و کاربرد آن
ابزار انتخاب چندضلعي


مقدمه
بازکردن فايل با کمک پنجره Browse
آشنايي با خصوصيات پنجره Adobe Bridge
تغيير اندازه تصوير در فتوشاپ
تغيير اندازه Canvas
تغيير اندازه و شکل محدوده انتخاب شده
تعيين محل محور جهت تغيير اندازه تصوير
انصراف از عمل انجام شده توسط منوي Edit
انصراف از عمل انجام شده توسط پنجره History فتوشاپ


مقدمه
ابزار Brush در فتوشاپ
نحوه طراحي مدل قلم
تنظيم رنگ قلم
آشنايي با خصوصيات برگه Brushes
آشنايي با چند ابزار طراحي
ابزار Stamp Clone
ابزارهاي تصحيح کننده تصوير
آشنايي با پنجره Gradient Editor
ابزار Paint Bucket
نحوه ايجاد الگو در فتوشاپ


مقدمه
ابزار متن و کاربرد آن
نحوه تغيير رنگ متن در فتوشاپ
اعمال جلوه هاي ويژه روي متن
تنظيم خصوصيات کاراکتر از طريق برگه Character
تنظيم خصوصيات پاراگراف از طريق برگه Paragraph
آشنايي با جلوه هاي ويژه و نحوه استفاده از آنها


مقدمه فیلترها در فتوشاپ
نحوه استفاده از فيلترها در فتوشاپ
فيلترهاي منوي Artistic
فيلترهاي منوي Blur
فيلترهاي منوي Brush Strokes
فيلترهاي منوي Distort
فيلترهاي منوي Noise
فيلترهاي منوي Pixelate
فيلترهاي منوي Render
فيلترهاي منوي Sharpen
فيلترهاي منوي Sketch
فيلترهاي منوي Stylize
فيلترهاي منوي Texture
فيلترهاي منوي Video
فيلترهاي منوي Other


مقدمه تمرین در فتوشاپ
اولين قدم در تبديل عکس سياه و سفيد به رنگي
ابزار Magic Wand (براي انتخاب کت)
ابزارهاي انتخاب با محدوده مشخص
ابزارهاي انتخاب با محدوده دلخواه
ابزار Quick Selection
رتوش عکس
ابزار Spot Healing Brush
ابزار Healing Brush
ابزار Patch
ابزار Clone Stamp
بهبود لبه هاي انتخاب شده
برگه Clone Source
ابزار Crop در فتوشاپ


مقدمه آشنایی در فتوشاپ
مباحث مورد بررسي در اين فصل
بررسي گزينه Extarct
ابزارها و خصوصيات پنجره Extract
بررسي گزينه Filter Gallery
بررسي گزينه Liquify
ابزارهاي پنجره Liquify
بررسي گزينه Pattern Maker
ابزارهاي پنجره Pattern Maker
تنظيمات ايجاد الگو در فتوشاپ
ايجاد زمينه با الگوي ساخته شده
کاربرد Vanishing Point


بررسي برگه Action
کاربرد Action
تعريف مجموعه در فتوشاپ
ايجاد Action جديد
خاتمه ثبت Action
اعمال Action بر روي يک فايل ديگر
اجراي Action در فتوشاپ
حذف Action در فتوشاپ
تغيير تنظيمات Action
تنظيم سرعت Action


تمرين اول در فتوشاپ
تبديل لايه متن به لايه عکس
فيلتر Ocean Ripple
فيلتر Ripple در فتوشاپ
تمرين دوم در فتوشاپ
فيلتر Wind در فتوشاپ
تغيير Mode يک فايل
تغيير Mode فايل به RGB جهت اعمال فيلتر
فيلتر Ripple در فتوشاپ
تمرين سوم در فتوشاپ
فيلتر Spherize در فتوشاپ
فيلتر Lens Flare در فتوشاپ


تمرين اول در فتوشاپ
تمرين دوم در فتوشاپ
تمرين سوم در فتوشاپ


مقدمه
طراحي قطره آب
افزودن Style به لايه ايجاد شده
ذخيره Style در فتوشاپ
وارد کردن متن در فتوشاپ
اعمال فيلترها بر روي لايه
اعمال Style ذخيره شده


مقدمه
دستور Photomerge در فتوشاپ
رفع عيب چشم قرمز در عکس
ابزار Color Replacement
تبديل تصاوير به فايلهاي PDF
تعريف کليدهاي ميانبر در فتوشاپ

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزشی Photoshop CS5 - آموزش فتوشاپ


بازگشت به بالای صفحه

آموزش فتوشاپ CS4
دانلود
آموزش فتوشاپ CS4
شماره شناسنامه اثر
27-221940-2

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Photoshop CS4 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش فتوشاپ کلیک کنید.

نرم افزار Photoshop cs4 ( فوتو شاپ ) برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در نرم افزار آموزش Photoshop cs4 ( آموزش فتوشاپ ) به بررسی مطالب زیر میپردازیم.


اجراي Photoshop cs4
آشنايي با محيط Photoshop cs4
رنگ Foreground و Background
باز کردن يک فايل در فتوشاپ
آشنايي با پنجره هاي Photoshop cs4
روش نمايش يک پنجره در فتوشاپ
روش ذخيره و حذف محيط کاري در فتوشاپ
تغيير محيط کاري به حالت پيش فرض در فتوشاپ


مقدمه رنگها در فتوشاپ
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهاي تعيين رنگ در فتوشاپ
آشنايي با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گيري از رنگ
کاربرد ابزار خط کش در فتوشاپ
ابزار بزرگنمايي در فتوشاپ
تغيير نحوه نمايش صفحه کاري
روش ذخيره يک فايل در فتوشاپ


مقدمه
آشنايي با ابزار انتخاب چندضلعي
آشنايي با برگه Channels در فتوشاپ
نحوه کار با کانالها در فتوشاپ
روش کار با Quick Mask
ابزار Lasso در فتوشاپ
نحوه ايجاد و تنظيم يک فايل جديد
آشنايي با مسير (Path) و کاربرد آن
ابزار انتخاب چندضلعي


مقدمه
بازکردن فايل با کمک پنجره Browse
آشنايي با خصوصيات پنجره Adobe Bridge
تغيير اندازه تصوير در فتوشاپ
تغيير اندازه Canvas در فتوشاپ
تغيير اندازه و شکل محدوده انتخاب شده
تعيين محل محور جهت تغيير اندازه تصوير
انصراف از عمل انجام شده توسط منوي Edit
انصراف از عمل انجام شده توسط پنجره History فتوشاپ


مقدمه
ابزار Brush در فتوشاپ
نحوه طراحي مدل قلم
تنظيم رنگ قلم در فتوشاپ
آشنايي با خصوصيات برگه Brushes
آشنايي با چند ابزار طراحي
ابزار Stamp Clone
ابزارهاي تصحيح کننده تصوير
آشنايي با پنجره Gradient Editor
ابزار Paint Bucket
نحوه ايجاد الگو در فتوشاپ


مقدمه
ابزار متن و کاربرد آن در فتوشاپ
نحوه تغيير رنگ متن در فتوشاپ
اعمال جلوه هاي ويژه روي متن
تنظيم خصوصيات کاراکتر از طريق برگه Character
تنظيم خصوصيات پاراگراف از طريق برگه Paragraph
آشنايي با جلوه هاي ويژه و نحوه استفاده از آنها


مقدمه فیلترها در فتوشاپ
نحوه استفاده از فيلترها در فتوشاپ
فيلترهاي منوي Artistic در فتوشاپ
فيلترهاي منوي Blur
فيلترهاي منوي Brush Strokes
فيلترهاي منوي Distort
فيلترهاي منوي Noise
فيلترهاي منوي Pixelate
فيلترهاي منوي Render
فيلترهاي منوي Sharpen
فيلترهاي منوي Sketch
فيلترهاي منوي Stylize
فيلترهاي منوي Texture
فيلترهاي منوي Video
فيلترهاي منوي Other


مقدمه تمرین در فتوشاپ
اولين قدم در تبديل عکس سياه و سفيد به رنگي
ابزار Magic Wand (براي انتخاب کت)
ابزارهاي انتخاب با محدوده مشخص
ابزارهاي انتخاب با محدوده دلخواه
ابزار Quick Selection
رتوش عکس در فتوشاپ
ابزار Spot Healing Brush
ابزار Healing Brush
ابزار Patch در فتوشاپ
ابزار Clone Stamp
بهبود لبه هاي انتخاب شده
برگه Clone Source در فتوشاپ
ابزار Crop در فتوشاپ


مقدمه آشنایی در فتوشاپ
مباحث مورد بررسي در اين فصل
بررسي گزينه Extarct
ابزارها و خصوصيات پنجره Extract
بررسي گزينه Filter Gallery در فتوشاپ
بررسي گزينه Liquify
ابزارهاي پنجره Liquify
بررسي گزينه Pattern Maker
ابزارهاي پنجره Pattern Maker در فتوشاپ
تنظيمات ايجاد الگو در فتوشاپ
ايجاد زمينه با الگوي ساخته شده
کاربرد Vanishing Point


بررسي برگه Action
کاربرد Action در فتوشاپ
تعريف مجموعه در فتوشاپ
ايجاد Action جديد در فتوشاپ
خاتمه ثبت Action در فتوشاپ
اعمال Action بر روي يک فايل ديگر در فتوشاپ
اجراي Action در فتوشاپ
حذف Action در فتوشاپ
تغيير تنظيمات Action در فتوشاپ
تنظيم سرعت Action در فتوشاپ


تمرين اول در فتوشاپ
تبديل لايه متن به لايه عکس در فتوشاپ
فيلتر Ocean Ripple در فتوشاپ
فيلتر Ripple در فتوشاپ
تمرين دوم در فتوشاپ
فيلتر Wind در فتوشاپ
تغيير Mode يک فايل
تغيير Mode فايل به RGB جهت اعمال فيلتر
فيلتر Ripple در فتوشاپ
تمرين سوم در فتوشاپ
فيلتر Spherize در فتوشاپ
فيلتر Lens Flare در فتوشاپ


تمرين اول در فتوشاپ
تمرين دوم در فتوشاپ
تمرين سوم در فتوشاپ


مقدمه
طراحي قطره آب در فتوشاپ
افزودن Style به لايه ايجاد شده
ذخيره Style در فتوشاپ
وارد کردن متن در فتوشاپ
اعمال فيلترها بر روي لايه
اعمال Style ذخيره شده در فتوشاپ


مقدمه
دستور Photomerge در فتوشاپ
رفع عيب چشم قرمز در عکس
ابزار Color Replacement
تبديل تصاوير به فايلهاي PDF
تعريف کليدهاي ميانبر در فتوشاپ

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزشی Photoshop cs4 - آموزش فتوشاپ


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ