آموزش Excel 2013

آموزش اکسل 2013

آموزش Excel 2013 (آموزش اکسل 2013) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش اکسل 2013
دانلود کامل دوره
آموزش اکسل 2013
شماره شناسنامه اثر
8-00630-038731

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2013 رایگان میباشد

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل ( Excel ) يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل ميتوانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جدولها نيز امكانپذير است. در صورت استفاده از قابليتهاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه Excel تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد.

اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Office 2013
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
اجرای Excel 2013 در ویندوز 7
اجرای Excel 2013 در ویندوز 8

روش اجراي Excel 2013
چگونه يک کتاب کاري (Workbook) را باز کنيم
آشنايي با محيط Excel 2013
آشنايي با Ribbon
نحوه نمایش صفحه کاری
بزرگنمايي و کوچک نمايي صفحه
حرکت در صفحات در Excel 2013
ذخيره کردن يک کتاب کاري
بستن يک کتاب کاري
باز کردن يک کتاب کاري اخيراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2013

ايجاد کتابهاي کاري در Excel 2013
روش وارد کردن داده‌ها
آشنايي با فرمولها
افزودن سطر يا ستون جديد
تابع sum
حذف سطر يا ستون
جابجايي سطر يا ستون
آشنايي با Cut، Copy و Paste
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مديريت صفحات) Sheetها(
ذخيره سازي فايل در Excel 2013

تنظيم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها در Excel 2013
نحوه نمايش اعداد (Number Format)
پيکربندي متن در Excel 2013
کار با Style يا فرمتهاي آماده
کار با غلط ياب (Spell Checker)
آشنايي با تصحيح کننده خودکار (AutoCorrect)
استفاده از ابزار AutoFill
کار با ابزار Conditional formatting یا Format Painter
فرمتبندی شرطی در اکسل 2013


روشهاي مشاهده صفحات کاري در Excel 2013
دستور Freeze
ابزار Auto Filter
افزودن سربرگ و پاورقي
تنظيم صفحه با Page Setup
تنظيم محدوده قابل چاپ
پيش نمايش چاپ و تنظيمات آن در Excel 2013

آشنايي با توابع و فرمولها در Excel 2013
کپي کردن فرمول
اتصال به محتواي يک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum
عملگرها در Excel 2013
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و ميانگين
ابزار AutoSUM
کار با قابليت Manual Calculation

تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطي IF
استفاده از تاريخ در توابع در Excel 2013
کار با توابع آماري
تابع آزمون T
تصحيح خودکار ورودي تابع
تابع پيرسون

ايجاد يک نمودار در Excel 2013
تعيين شکل نمودار
تغيير داده‌هاي نمودار
تغيير نوع نمودار
تغيير ظاهر نمودار
تيتر نمودار
محل قرارگيري راهنما
ايجاد جلوه ويژه
رسم اشکال آماده
درج تصوير
نمودارهاي Sparklines

ايجاد ماکروي جديد در Excel 2013
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغيير فرمت يک ستون
آشنايي با Visual Basic Editor
طراحي فرم هاي کاربردي در VBA
آشنايي با دستورات VBA
استفاده از ساختارها و توابع
ذخيره با فرمت PDF در Excel 2013

آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل

آموزش VBA در Excel


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ