آموزش Outlook

آموزش اوت لوک شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش اوت لوک 2019
دانلود
آموزش اوت لوک 2019

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Outlook 2019 رایگان میباشد

آموزش Outlook 2019 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اوت لوک کلیک کنید.

در آموش اوت لوک 2019 مهارتهای مورد نیاز برای کار با E-Mail و مدیریت اطلاعات شخصی توسط برنامه Outlook را یاد خواهید گرفت. نرم افزار Outlook برای مدیریت اطلاعات فردی در کامپیوتر بکار می‌رود. اگر شما به یک شبکه یا Internet متصل هستید، می‌توانید از Outlook برای تبادل اطلاعات و گفتگو با دیگران از طریق E-Mail استفاده کنید.
در نرم افزار آموزش Outlook 2019 موارد زیر بررسی خواهد شد :


اجرای برنامه نصب
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
اجرای Outlook 2019
آشنایی با محیط Outlook
آشنایی با پنل Navigation
کار با نماها
مخفی کردن و نمایش ریبون و منو
استفاده از راهنما (Help)
خروج از Outlook


تغییر نحوه نمایش Emailها
جستجو در Emailها
خواندن پیام E-Mail
ارسال پاسخ یک پیغام
ارسال یک پیغام رسیده به دیگران
ایجاد یک پیغام E-Mail
امضاء (Signature)
الصاق فایل به E-Mail
ذخیره فایلهای الصاقی (Attachment)
چاپ پیغام ایمیل
سازماندهی پوشه ها


(Outlook Calendar)
تقویم Outlook چیست؟
نماهای مختلف تقویم
قرار ملاقاتها و فعالیتها
ملاقاتهای تکراری
چاپ تقویم


استفاده از کاربرگ
فرم کاربرگ
مدیریت و سازماندهی کاربرگها
واگذاری کارها به دیگران
قبول کردن کارهای واگذار شده


تماس یا Contact چیست؟
افزودن تماسها
استفاده از محیطهای نمایش (نماها) برای مشاهده تماسها
تغییر و حذف تماسها
اضافه کردن تماسهای مشابه
استفاده از شماره گیری خودکار برای برقراری تماس
گروه بندی تماس ها
استفاده از لینکهای وب در تماس
چاپ دفتر آدرس


استفاده از پرچم یا Flag در نامه ها
استفاده از فیلترها
روش کار با یادداشتها (Notes)
استفاده همزمان از اجزای Outlook
استفاده از قابلیتهای نرم افزارهای دیگر Office


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اوت لوک 2016
دانلود
آموزش اوت لوک 2016

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Outlook 2016 رایگان میباشد

آموزش Outlook 2016 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اوت لوک کلیک کنید.

به نرم افزار آموزش Outlook 2016 محصول شرکت انیاک خوش آمدید. در این نرم افزار آموزشی مهارتهای مورد نیاز برای کار با E-Mail و مدیریت اطلاعات شخصی توسط برنامه Outlook را یاد خواهید گرفت. نرم افزار Outlook برای مدیریت اطلاعات فردی در کامپیوتر بکار می‌رود. اگر شما به یک شبکه یا Internet متصل هستید، می‌توانید از Outlook برای تبادل اطلاعات و گفتگو با دیگران از طریق E-Mail استفاده کنید.
در نرم افزار آموزش Outlook 2016 موارد زیر بررسی خواهد شد :


اجرای برنامه نصب
تعیین نحوه نصب Ms Office 2016
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شدهاجرای Outlook 2016
آشنایی با محیط Outlook
آشنایی با پنل Navigation
کار با نماها
مخفی کردن و نمایش ریبون و منو
استفاده از راهنما (Help)
خروج از Outlook


تغییر نحوه نمایش Emailها
جستجو در Emailها
خواندن پیام E-Mail
پاسخگویی به پیغام E-Mail
ارسال email
ارسال یک پیغام رسیده به دیگران
ایجاد یک پیغام E-Mail
ساخت امضاء (Signature)
الصاق فایل به E-Mail
ذخیره فایلهای الصاقی (Attachment)
چاپ پیغام ایمیل
سازماندهی پوشه ها


(Outlook Calendar)
تقویم Outlook چیست؟
نماهای مختلف تقویم
قرار ملاقاتها و فعالیتها
ملاقاتهای تکراری
چاپ تقویم


استفاده از کاربرگ
فرم کاربرگها
مدیریت و سازماندهی کاربرگها
واگذاری کارها به دیگران
قبول کردن کارهای واگذار شده


تماس یا Contact چیست؟
افزودن تماسها
استفاده از محیطهای نمایش (نماها) برای مشاهده تماسها
تغییر و حذف تماسها
اضافه کردن تماسهای مشابه
استفاده از شماره گیری خودکار برای برقراری تماس
گروه بندی تماس ها
استفاده از لینکهای وب در تماس
ارسال نامه به یک تماس
ارسال E-Mail به یک تماس
چاپ دفتر آدرس


استفاده از پرچم یا Flag در نامه ها
استفاده از فیلترها
روش کار با یادداشتها (Notes)
استفاده همزمان از اجزای Outlook
استفاده از قابلیتهای نرم افزارهای دیگر Office


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اوت لوک 2013
دانلود
آموزش اوت لوک 2013
شماره شناسنامه اثر
8-00630-038732

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Outlook 2013 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اوت لوک کلیک کنید.

به نرم افزار آموزش Outlook 2013 محصول شرکت انياک خوش آمديد. در اين نرم افزار آموزشي مهارتهاي مورد نياز براي کار با E-Mail و مديريت اطلاعات شخصي توسط برنامه Outlook را ياد خواهيد گرفت. نرم افزار Outlook براي مديريت اطلاعات فردي در کامپيوتر بکار مي‌رود. اگر شما به يک شبکه يا Internet متصل هستيد، مي‌توانيد از Outlook براي تبادل اطلاعات و گفتگو با ديگران از طريق E-Mail استفاده کنيد.
در نرم افزار آموزش Outlook 2013 موارد زیر بررسی خواهد شد :


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2013
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
اجرای Outlook 2013 در ویندوز 7
اجرای Outlook 2013 در ویندوز 8


Outlook چيست؟
اجراي نرم افزار Outlook
آشنايي با محيط Outlook
آشنايي با پنل Navigation
کار با نماها
استفاده از راهنما (Help)
خروج از Outlook


اتصال Gmail به Outlook
صندوق پستي (Inbox)
خواندن پيام E-Mail
پاسخگويي به پيغام E-Mail
ارسال email
ارسال يک پيغام رسيده به ديگران
ايجاد يک پيغام E-Mail
ساخت امضاء (Signature)
الصاق فايل به E-Mail
ذخيره فايلهاي الصاقي (Attachment)
چاپ پيغام ایمیل
سازماندهي پوشه ها


(Outlook Calendar)
تقويم Outlook چيست؟
نماهاي مختلف تقويم
قرار ملاقاتها و فعاليتها
ملاقاتهاي تکراري
برنامه ريزي ملاقاتها
چاپ تقويم


استفاده از کاربرگ
فرم کاربرگ
مديريت و سازماندهي کاربرگها
واگذاري کارها به ديگران
قبول کردن کارهاي واگذار شده


تماس يا Contact چيست؟
افزودن تماسها
استفاده از محيطهاي نمايش (نماها) براي مشاهده تماسها
تغيير و حذف تماسها
اضافه کردن تماسهاي مشابه
استفاده از شماره گيري خودکار براي برقراري تماس
ارسال نامه به يک تماس
ارسال E-Mail به يک تماس
استفاده از لينکهاي وب در تماس
چاپ دفتر آدرس


استفاده از پرچم يا Flag در نامه ها
استفاده از فيلترها
روش کار با يادداشتها (Notes)
استفاده همزمان از اجزاي Outlook
استفاده از قابليتهاي نرم افزارهاي ديگر Office


- آشنايي با محيط Outlook
- كار درنماهاي مختلف
- روش استفاده از دستيار Office
- نحوه استفاده از صندوق پستي(Inbox)
- دريافت, ارسال و انتقال پيغامها
- الصاق فايل به پست الكترونيك (E-mail Attachment)
- روش استفاده از سررسيد Outlook Calender
- استفاده از كاربرگ ( Task Pad)
- استفاده از Task Form
- مديريت تقاضا (Tasks)
- روش استفاده از ژورنال ( Journal)
- استفاده از ارتباطات خودكار و منشي
- آشنايي با پرچمها (Flag)
- كار با قابليت Auto Dialer
- استفاده از فيلترها
- روشهاي دسته بندي كارها
- مديريت ملاقاتها
- و مطالب دیگر در آموزش اوت لوک


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اوت لوک 2010
دانلود
آموزش اوت لوک 2010
شماره شناسنامه اثر
8-00630-015475

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Outlook 2010 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اوت لوک کلیک کنید.

به نرم افزار آموزش Outlook 2010 محصول شرکت انياک خوش آمديد. در اين نرم افزار آموزشي مهارتهاي مورد نياز براي کار با E-Mail و مديريت اطلاعات شخصي توسط برنامه Outlook را ياد خواهيد گرفت. نرم افزار Outlook براي مديريت اطلاعات فردي در کامپيوتر بکار مي‌رود. اگر شما به يک شبکه يا Internet متصل هستيد، مي‌توانيد از Outlook براي تبادل اطلاعات و گفتگو با ديگران از طريق E-Mail استفاده کنيد.
در نرم افزار آموزش Outlook 2010 موارد زیر بررسی خواهد شد :


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2010
شروع عمليات نصب
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده


Outlook چيست؟
اجراي نرم افزار Outlook
آشنايي با محيط Outlook
آشنايي با پنل Navigation
کار با نماها
استفاده از راهنما (Help)
خروج از Outlook


اتصال Gmail به Outlook 2010
صندوق پستي (Inbox)
خواندن پيام E-Mail
پاسخگويي به پيغام E-Mail
ارسال يک پيغام رسيده به ديگران
ايجاد يک پيغام E-Mail
ساخت امضاء (Signature)
الصاق فايل به E-Mail
ذخيره فايلهاي الصاقي (Attachment)
چاپ پيغام ایمیل
سازماندهي پوشه ها


(Outlook Calendar)
تقويم Outlook چيست؟
نماهاي مختلف تقويم
قرار ملاقاتها و فعاليتها
ملاقاتهاي تکراري
برنامه ريزي ملاقاتها
ارسال تقويم بر روي اينترنت
چاپ تقويم


Tasks and Journals
استفاده از کاربرگ
فرم کاربرگ
مديريت و سازماندهي کاربرگها
واگذاري کارها به ديگران
قبول کردن کارهاي واگذار شده
استفاده از ژورنال (Journal)
وارد کردن دستي اطلاعات به ژورنال
بازبيني اطلاعات ژورنال
آشنایی با Taskها در Outlook 2010
کار با Task


تماس يا Contact چيست؟
افزودن تماسها
استفاده از محيطهاي نمايش (نماها) براي مشاهده تماسها
تغيير و حذف تماسها
اضافه کردن تماسهاي مشابه
استفاده از شماره گيري خودکار براي برقراري تماس
ارسال نامه به يک تماس
ارسال E-Mail به يک تماس
استفاده از لينکهاي وب در تماس
چاپ دفتر آدرساستفاده از پرچم يا Flag در نامه ها
استفاده از فيلترها
روش کار با يادداشتها (Notes)
استفاده همزمان از اجزاي Outlook
استفاده از قابليتهاي نرم افزارهاي ديگر Office- آشنايي با محيط Outlook
- كار درنماهاي مختلف
- روش استفاده از دستيار Office
- نحوه استفاده از صندوق پستي(Inbox)
- دريافت, ارسال و انتقال پيغامها
- الصاق فايل به پست الكترونيك (E-mail Attachment)
- روش استفاده از سررسيد Outlook Calender
- استفاده از كاربرگ ( Task Pad)
- استفاده از Task Form
- مديريت تقاضا (Tasks)
- روش استفاده از ژورنال ( Journal)
- استفاده از ارتباطات خودكار و منشي
- آشنايي با پرچمها (Flag)
- كار با قابليت Auto Dialer
- استفاده از فيلترها
- روشهاي دسته بندي كارها
- مديريت ملاقاتها
- و مطالب دیگر در آموزش اوت لوک


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ