آموزش UML

آموزش UML Rational Rose


آموزش UML Rational Rose
دانلود کامل دوره
آموزش UML Rational Rose
شماره شناسنامه اثر
8-00630-015482

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش UML رایگان میباشد

آموزش UML برای ویندوز و برای اندروید قابل دانلود است

UML که مخفف Unified Modeling Language است یک زبان مدل سازی میباشد. در نرم افزار آموزش UML در محیط Rational Rose 2003 مطالب زیر آموزش داده میشود.

آشنایی با زبان مدل سازی UML
آشنایی با برنامه Rational Rose
روش نصب نرم افزار Rational Rose
اجرای نرم افزار Rational Rose
آشنایی با محیط نرم افزار Rational Rose

نمودار Use Case در UML
افزودن Actor به نمودار
افزودن UseCase به نمودار
تغییر مشخصات UseCase
تغییر مشخصات Actor
تعیین رابطه در نمودار UseCase
تغییر مشخصات رابطه
افزودن یادداشت به نمودار

تعریف
روش رسم نمودار Sequence در UML
افزودن شیء به نمودار
افزودن پیغام به نمودار
ایجاد نمودار Collaboration
تغییر مشخصات یک شیء
تغییر مشخصات یک پیغام
انواع پیغام در نمودار

مقدمه
افزودن کلاس به نمودار کلاس
بررسی خصوصیات یک کلاس
انواع کلاس در Rational Rose
تعریف آرگمان برای کلاس
استفاده از Package

مقدمه
یافتن صفات و عملیاتها
تعریف صفت در کلاس
تعریف عملیاتهای یک کلاس
تعیین نحوه نمایش یک کلاس

انواع رابطه در UML
رابطه Association
رابطه Association دو طرفه
تغییر خصوصیات یک رابطه
رابطه Dependency
رابطه Generalization
رابطه Aggregation

مقدمه
نمودار حالت یا State Diagram در UML
بررسی یک مثال
ایجاد نمودار حالت شیء Producer
ایجاد رویداد در حالت
تغییر خصوصیات یک انتقال
نمودار حالت شیء Consumer
نمودار حالت شیء Buffer

مقدمه
ایجاد نمودار Component
ابزارهای رسم نمودار Component
رسم یک نمودار
مشاهده خصوصیات یک عنصر نمودار
بررسی یک مثال دیگر در UML

مقدمه
رسم نمودار Deployment سیستم ATM
تغییر مشخصات یک پردازشگر
افزودن پردازش
تعیین نحوه نمایش نمودار
تغییر خصوصیات رابطه

مقدمه
تولید کد در محیط Visual Basic
مشاهده کد ایجاد شده
تولید نمودار از روی کد (مهندسی معکوس)
بررسی مشکلات مدل

و چندین نکته دیگر در UML در محیط Rational Rose 2003


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ