آموزش Word

آموزش ورد شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش ورد 2019
دانلود
آموزش ورد 2019

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Word 2019 رایگان میباشد

آموزش Word 2019 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش Word کلیک کنید.

ورد متداولترین نرم افزار تایپ و ویرایش متن در محیط Windows است. با كمك ورد میتوانید صفحات یک متن را به راحتی پیكربندی كرده و به غیر از متون عادی، جداول و تصاویر را نیز در آن قرار دهید. در نرم افزار آموزش Word 2019 موارد زیر تدریس میشود:


اجرای برنامه نصب
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
Word چیست؟
اجرای Word 2019
شروع کار با Word 2019
آشنایی با محیط
تغییر نماها
ایجاد یک سند جدید
ذخیره کردن سندها
روش ایجاد فایل پشتیبان
خروج از ورد 2019
بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیم
ویرایش و مشاهده فایلهای PDF


باز کردن یک سند
وارد کردن متن در سند
اضافه کردن کاراکترهای ویژه (Symbol)
حرکت دادن و کپی کردن متن
استفاده از Office Clipboard
استفاده از فرمان‌های Repeat، Undo و Redo
اصلاح خطاهای لغوی و گرامری در word 2019
قابلیت غلط‌یاب خودکار یا AutoCorrect
پیدا کردن و جایگزینی کلمات


تغییر تعیین قالب متون
کار با Tell me
جلوه‌های Text Effects
تغییر ترازبندی
کار با سرخط (Tab)
تعیین حاشیه و فاصله خطوط در متن
ایجاد خطوط اتصال در word 2019
استفاده از سبک (Style)
استفاده از ابزار Format Painter
مشاهده کاراکترهای مخفی


اضافه کردن یک فایل به متن
ایجاد خطوط شکست
تغییر تنظیمات صفحه
ایجاد متون چندستونی
علامت‌گذاری و شماره‌گذاری خطوط
رسم خطوط و اشکال
ایجاد کادر و سایه در word 2019
سربرگها و پاورقی‌ها
ایجاد یک طرح کلی (Outline)


بزرگ کردن حروف اول پاراگراف
استفاده از تصاویر در اسناد
جابجایی و تغییر اندازه در تصاویر
استفاده از قابلیت Word Art
اضافه کردن نمودار (Chart) به سند
اضافه کردن دیاگرام (Diagram) به سند
اضافه کردن توضیح (Comment) به متن
ادغام سندهای مختلف در word 2019


جداول در Word 2019
ایجاد یک جدول
پیکربندی جدول
ادغام و تقسیم سلولهای جدول
حذف و درج سلولها و ردیفها
اضافه کردن کادر و سایه به جدول
چاپ متون بر روی کاغذ
ساخت صفحات Web
ایجاد پیوند یا Link


استفاده از قابلیت Mail Merge
اضافه و حذف کردن فیلدها در منبع داده
ورود اطلاعات با استفاده از پنجره New Address
وارد نمودن داده های منبع داده به سند
استفاده از ساختارهای شرطی
استفاده از قابلیت‌های امنیتی در Word 2019


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ورد 2016
دانلود
آموزش ورد 2016
شماره شناسنامه اثر
8-00630-038734

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Word 2016 رایگان میباشد

آموزش Word 2016 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش Word کلیک کنید.

ورد ( Word ) متداولترين نرم افزار تايپ و ويرايش در محيط Windows است. با كمك ورد ميتوانيد صفحات يك مقاله را به راحتي پيكربندي كرده و به غير از متون عادي، جداول و تصاوير را نيز در آن قرار دهيد.


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Office 2016
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده


Word چيست؟
اجرای Word
شروع کار با Word 2016
آشنايي با محيط Word 2016
تغيير نماها در در Word 2016
ايجاد يک سند جديد
ذخيره کردن سندها
خروج از Word 2016
بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیم
ویرایش و مشاهده فایلهای PDF در Word


باز کردن يک سند در Word 2016
وارد کردن متن در سند
اضافه کردن کاراکترهاي ويژه (Symbol)
حرکت دادن و کپي کردن متن
استفاده از Office Clipboard
استفاده از فرمان‌هاي Repeat، Undo و Redo
اصلاح خطاهاي لغوي و گرامري در Word 2016
قابليت غلط‌ياب خودکار يا AutoCorrect
پيدا کردن و جايگزيني کلمات


تغيير تعيين قالب متون
کار با Tell me
جلوه‌هاي Text Effects
تغيير ترازبندي در Word 2016
کار با سرخط (Tab)
تعيين حاشيه و فاصله خطوط در متن
ايجاد خطوط اتصال
استفاده از سبک (Style)
استفاده از ابزار Format Painter
مشاهده کاراکترهاي مخفي


اضافه کردن يک فايل به متن
ايجاد خطوط شکست
تغيير تنظيمات صفحه
ايجاد متن چندستوني
علامت‌گذاري و شماره‌گذاري خطوط
رسم خطوط و اشکال در ورد
ايجاد کادر و سايه در Word 2016
سربرگها و پاورقي‌ها
ايجاد يک طرح کلي (Outline)


بزرگ کردن حروف اول پاراگراف
استفاده از تصاوير در اسناد در ورد
جابجايي و تغيير اندازه در تصاوير
استفاده از قابليت Word Art
اضافه کردن نمودار (Chart) به سند
اضافه کردن دياگرام (Diagram) به سند
اضافه کردن توضيح (Comment) به متن
ادغام سندهاي مختلف در Word 2016


جداول در Word 2016
ايجاد يک جدول
پيکربندي جدول در ورد 2016
ادغام و تقسيم سلولهاي جدول
حذف و درج سلولها و رديفها
اضافه کردن کادر و سايه به جدول
چاپ متون بر روي کاغذ
ساخت صفحات Web
ايجاد پيوند يا Link


استفاده از قابليت Mail Merge
اضافه و حذف کردن فيلدها در منبع داده
ورود اطلاعات با استفاده از پنجره New Address
وارد نمودن داده هاي منبع داده به سند
استفاده از ساختارهاي شرطي
استفاده از قابليت‌هاي امنيتي در Word


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ورد 2013
دانلود
آموزش ورد 2013
شماره شناسنامه اثر
8-00630-038734

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Word 2013 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش Word کلیک کنید.

ورد ( Word ) متداولترين نرم افزار تايپ و ويرايش در محيط Windows است. با كمك ورد ميتوانيد صفحات يك مقاله را به راحتي پيكربندي كرده و به غير از متون عادي، جداول و تصاوير را نيز در آن قرار دهيد.


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Office 2013
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
اجرای Word 2013 در ویندوز 7
اجرای Word 2013 در ویندوز 8


Word چيست؟
شروع کار با Word 2013
آشنايي با محيط Word 2013
تغيير نماها در در Word 2013
ايجاد يک سند جديد
ذخيره کردن سندها
خروج از Word 2013
بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیم
ویرایش و مشاهده فایلهای PDF در Word


باز کردن يک سند در Word 2013
وارد کردن متن در سند
اضافه کردن کاراکترهاي ويژه (Symbol)
حرکت دادن و کپي کردن متن
استفاده از Office Clipboard
استفاده از فرمان‌هاي Repeat، Undo و Redo
اصلاح خطاهاي لغوي و گرامري در Word 2013
قابليت غلط‌ياب خودکار يا AutoCorrect
پيدا کردن و جايگزيني کلمات


تغيير تعيين قالب متون
جلوه‌هاي Text Effects
تغيير ترازبندي در Word 2013
کار با سرخط (Tab)
تعيين حاشيه و فاصله خطوط در متن
ايجاد خطوط اتصال
استفاده از سبک (Style)
استفاده از ابزار Format Painter
مشاهده کاراکترهاي مخفي


اضافه کردن يک فايل به متن
ايجاد خطوط شکست
تغيير تنظيمات صفحه
ايجاد متن چندستوني
علامت‌گذاري و شماره‌گذاري خطوط
رسم خطوط و اشکال در ورد
ايجاد کادر و سايه در Word 2013
سربرگها و پاورقي‌ها
ايجاد يک طرح کلي (Outline)


بزرگ کردن حروف اول پاراگراف
استفاده از تصاوير در اسناد در ورد
جابجايي و تغيير اندازه در تصاوير
استفاده از قابليت Word Art
اضافه کردن نمودار (Chart) به سند
اضافه کردن دياگرام (Diagram) به سند
اضافه کردن توضيح (Comment) به متن
ادغام سندهاي مختلف در Word 2013


جداول در Word 2013
ايجاد يک جدول
پيکربندي جدول در ورد 2013
ادغام و تقسيم سلولهاي جدول
حذف و درج سلولها و رديفها
اضافه کردن کادر و سايه به جدول
چاپ متون بر روي کاغذ
ساخت صفحات Web
ايجاد پيوند يا Link


استفاده از قابليت Mail Merge
اضافه و حذف کردن فيلدها در منبع داده
ورود اطلاعات با استفاده از پنجره New Address
وارد نمودن داده هاي منبع داده به سند
استفاده از ساختارهاي شرطي
استفاده از قابليت‌هاي امنيتي در Word


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ورد 2010
دانلود
آموزش ورد 2010
شماره شناسنامه اثر
27-221940-12

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Word 2010 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش Word کلیک کنید.

ورد ( Word ) متداولترين نرم افزار تايپ و ويرايش در محيط Windows است. با كمك ورد ميتوانيد صفحات يك مقاله را به راحتي پيكربندي كرده و به غير از متون عادي، جداول و تصاوير را نيز در آن قرار دهيد.


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Office 2010
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده


Word چيست؟
شروع کار با Word 2010
آشنايي با محيط Word 2010
تغيير نماها در در Word 2010
ايجاد يک سند جديد
ذخيره کردن سندها
استفاده از کمک در Word 2010
خروج از Word 2010


باز کردن يک سند در Word 2010
وارد کردن متن در سند
اضافه کردن کاراکترهاي ويژه (Symbol)
حرکت دادن و کپي کردن متن
استفاده از Office Clipboard
استفاده از فرمان‌هاي Repeat، Undo و Redo
اصلاح خطاهاي لغوي و گرامري در Word 2010
قابليت غلط‌ياب خودکار يا AutoCorrect
پيدا کردن و جايگزيني کلمات


تغيير تعيين قالب متون
جلوه‌هاي Text Effects
تغيير ترازبندي در Word 2010
کار با سرخط (Tab)
تعيين حاشيه و فاصله خطوط در متن
ايجاد خطوط اتصال
استفاده از سبک (Style)
استفاده از ابزار Format Painter
مشاهده کاراکترهاي مخفي


اضافه کردن يک فايل به متن
ايجاد خطوط شکست
تغيير تنظيمات صفحه
ايجاد متن چندستوني
علامت‌گذاري و شماره‌گذاري خطوط
رسم خطوط و اشکال در ورد
ايجاد کادر و سايه در Word 2010
سربرگها و پاورقي‌ها
ايجاد يک طرح کلي (Outline)


بزرگ کردن حروف اول پاراگراف
استفاده از تصاوير در اسناد در ورد
جابجايي و تغيير اندازه در تصاوير
استفاده از قابليت Word Art
اضافه کردن نمودار (Chart) به سند
اضافه کردن دياگرام (Diagram) به سند
اضافه کردن توضيح (Comment) به متن
ادغام سندهاي مختلف در Word 2010


جداول در Word 2010
ايجاد يک جدول
پيکربندي جدول در ورد 2010
ادغام و تقسيم سلولهاي جدول
حذف و درج سلولها و رديفها
اضافه کردن کادر و سايه به جدول
چاپ متون بر روي کاغذ
ساخت صفحات Web
ايجاد پيوند يا Link


استفاده از قابليت Mail Merge
اضافه و حذف کردن فيلدها در منبع داده
ورود اطلاعات با استفاده از پنجره New Address
وارد نمودن داده هاي منبع داده به سند
استفاده از ساختارهاي شرطي
استفاده از قابليت‌هاي امنيتي در Word


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ورد از مقدماتی تا پیشرفته
دانلود
آموزش ورد از مقدماتی تا پیشرفته

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Word 2007 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش Word کلیک کنید.

ورد متداولترين نرم افزار تايپ و ويرايش در محيط Windows است. با كمك ورد ميتوانيد صفحات يك مقاله را به راحتي پيكربندي كرده و به غير از متون عادي، جداول و تصاوير را نيز در آن قرار دهيد.اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2007
استفاده از Ms Office Language SettingsWord چيست؟
شروع کار با Word
آشنايي با محيط Word
تغيير نماها در Word
ایجاد یک سند جدید
ذخيره کردن متون
استفاده از Help آفیس
خروج از محيط Wordباز کردن يک سند
وارد کردن متن در سند
اضافه کردن کاراکترهاي ويژه (Symbol)
حرکت دادن و کپي کردن متن
استفاده از Office Clipboard
استفاده از فرمانهاي Undo و Redo
اصلاح خطاهاي لغوي و گرامري
قابليت غلط ياب خودکار يا AutoCorrect
استفاده از فرهنگ لغات در متن Word
پيدا کردن و جايگزيني کلماتتغيير و تعيين قالب متون
تغيير ترازبندي
کار با سرخط (Tab)
تعيين حاشيه و فاصله خطوط در متن
ايجاد خطوط اتصال
استفاده از سبک (Style)
استفاده از ابزار Format Painter
پيدا کردن و جايگزيني کلمات (Find and Replace)
مشاهده کاراکترهاي مخفياضافه کردن يک فايل به متن
ايجاد خطوط شکست
تغيير تنظيمات صفحه
ايجاد متون چند ستوني
علامت گذاري و شماره گذاري خطوط
رسم خطوط و اشکال
ايجاد کادر و سايه
سربرگها و پاورقي ها
ايجاد يک طرح کلي (Outline)بزرگ کردن حروف اول پاراگراف
استفاده از تصاوير در اسناد
جابجايي و تغيير اندازه در تصاوير
استفاده از قابليت Word Art
اضافه کردن تاريخ و زمان به متن
اضافه کردن نمودار (Chart) به سند
اضافه کردن دياگرام (Diagram) به سند
اضافه کردن توضيح (Comment) به متن
ادغام سندهاي مختلفجداول در Word
ايجاد يک جدول
پيکربندي جدول
ادغام و تقسيم سلولهاي جدول
حذف و درج سلولها و رديفها
افزودن کادر و سايه به جدول
استفاده از قابليت Print Preview
چاپ متون بر روي کاغذ
چاپ آدرس و برچسب
ساخت صفحات Web
ايجاد پيوند يا Linkاستفاده از قابليت Mail Merge
اضافه و حذف کردن فيلدها در منبع داده (DataSource)
ورود اطلاعات با استفاده از پنجره New Address List
وارد نمودن داده هاي منبع داده به سند
استفاده از ساختار شرطي
استفاده از قابليت هاي امنيتي در Word

مباحث اصلی شامل:
- آشنايي با محيط Word
- روش كار با ويزاردها
- روش استفاده از دستيار Office
- كليد گذاري متون
- استفاده از قابليتهاي Auto Correct و Spelling Cheker
- كار با فرهنگ لغات Word
- استفاده از قابليتهاي Smart Tag, Auto Shape, Auto Text
- كار با سطوح قلم (Font Level Formating)
- تراز كردن متون
- آشنايي با ابزارهاي Word Art, Format Painter
- استفاده از ابزارهاي پيوند (Link)
- كاربا دستورات پيكر بندي( Format)
- نحوه بخش بندي اسناد
- ايجاد متون ستوني وعلامات خاص (Bullet)
- استفاده از ابزارهاي طراحي
- كار با كادرها و سايه ها
- ايجاد و ويرايش سربرگ و پاورقي (Header& Footer)
- كار با نمودار (Chart) , دياگرام (Diagram) و جدول (Table)
- ساخت صفحات وب در Word
- كار با چاپگر و عمليات چاپ
- استفاده از تصاوير و كليپها
- ادغام پستي در Word XP
- ايجاد پايگاههاي داده (Database) و Word XP
- استفاده از ساختارهاي شرطي در Word
- قابليتهاي امنيتي در Word XP
- و ...


بازگشت به بالای صفحه

ورد , Word , 2003
دانلود
ورد , Word , 2003

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Word 2003 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش Word کلیک کنید.

ورد متداولترين نرم افزار تايپ و ويرايش در محيط Windows است. با كمك ورد ميتوانيد صفحات يك مقاله را به راحتي پيكربندي كرده و به غير از متون عادي، جداول و تصاوير را نيز در آن قرار دهيد.اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2003
انتخاب اجزاي قابل نصب Ms Office 2003
شروع عمليات نصب
استفاده از Ms Office Language Settings
استفاده از Ms Office Application RecoveryWord چيست؟
شروع کار با Word
آشنايي با محيط Word
تغيير نماها در Word
کار با ويزاردها (Wizard)
ذخيره کردن متون
استفاده از دستيار آفیس (Office Assistant)
خروج از محيط Wordباز کردن يک سند
وارد کردن متن در سند
اضافه کردن کاراکترهاي ويژه (Symbol)
حرکت دادن و کپي کردن متن
استفاده از Office Clipboard
استفاده از فرمانهاي Undo و Redo
نحوه کار با Smart Tag
اصلاح خطاهاي لغوي و گرامري
قابليت غلط ياب خودکار يا AutoCorrect
قابليت تکميل متن يا Autotext
استفاده از فرهنگ لغات در متن Word
پيدا کردن و جايگزيني کلماتتغيير و تعيين قالب متون
تغيير ترازبندي
اضافه کردن جلوه هاي بصري
کار با سرخط (Tab)
تعيين حاشيه و فاصله خطوط در متن
ايجاد خطوط اتصال
استفاده از سبک (Style)
استفاده از ابزار Format Painter
مشاهده کاراکترهاي مخفياضافه کردن يک فايل به متن
ايجاد خطوط شکست
تغيير تنظيمات صفحه
ايجاد متون چند ستوني
علامت گذاري و شماره گذاري خطوط
رسم خطوط و اشکال
ايجاد کادر و سايه
سربرگها و پاورقي ها
ايجاد يک طرح کلي (Outline)بزرگ کردن حروف اول پاراگراف
استفاده از تصاوير در اسناد
جابجايي و تغيير اندازه در تصاوير
استفاده از قابليت Word Art
اضافه کردن تاريخ و زمان به متن
اضافه کردن نمودار (Chart) به سند
اضافه کردن دياگرام (Diagram) به سند
اضافه کردن توضيح (Comment) به متن
ادغام سندهاي مختلفجداول در Word
ايجاد يک جدول
پيکربندي جدول
ادغام و تقسيم سلولهاي جدول
حذف و درج سلولها و رديفها
اضافه کردن کادر و سايه به جدول
استفاده از قابليت Print Preview
چاپ متون بر روي کاغذ
چاپ آدرس و برچسب
ساخت صفحات Web
ايجاد پيوند يا Linkاستفاده از قابليت Mail Merge
اضافه و حذف کردن فيلدها در منبع داده
ورود اطلاعات با استفاده از پنجره New Address List
کار با نوار ابزار Database
وارد نمودن داده هاي منبع داده به سند
استفاده از ساختار شرطي
استفاده از قابليت هاي امنيتي در Word


- آشنايي با محيط Word
- روش كار با ويزاردها
- روش استفاده از دستيار Office
- كليد گذاري متون
- استفاده از قابليتهاي Auto Correct و Spelling Cheker
- كار با فرهنگ لغات Word
- استفاده از قابليتهاي Smart Tag, Auto Shape, Auto Text
- كار با سطوح قلم (Font Level Formating)
- تراز كردن متون
- آشنايي با ابزارهاي Word Art, Format Painter
- استفاده از ابزارهاي پيوند (Link)
- كاربا دستورات پيكر بندي( Format)
- نحوه بخش بندي اسناد
- ايجاد متون ستوني وعلامات خاص (Bullet)
- استفاده از ابزارهاي طراحي
- كار با كادرها و سايه ها
- ايجاد و ويرايش سربرگ و پاورقي (Header& Footer)
- كار با نمودار (Chart) , دياگرام (Diagram) و جدول (Table)
- ساخت صفحات وب در Word
- كار با چاپگر و عمليات چاپ
- استفاده از تصاوير و كليپها
- ادغام پستي در Word XP
- ايجاد پايگاههاي داده (Database) و Word XP
- استفاده از ساختارهاي شرطي در Word
- قابليتهاي امنيتي در Word
- و ...


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ