آموزش ADO .net 2010 و LINQ

آموزش کار با پایگاه داده Databse توسط ADO .Net و LINQ


آموزش کار با پایگاه داده Databse  توسط ADO .Net و LINQ
دانلود کامل دوره
آموزش کار با پایگاه داده Databse توسط ADO .Net و LINQ
شماره شناسنامه اثر
8-00630-015472

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش ADO .net 2010 و LINQ رایگان میباشد

آموزش ADO .net 2010 و LINQ برای ویندوز و برای اندروید قابل دانلود است

در نرم افزار آموزشی ADO.Net روش اتصال و انجام پرس و جو ها در زبانهای Visual basic .net 2010 و C# .net 2010 به همراه روش گزارش گیری با استفاده از برنامه Microsoft Report آموزش داده میشود. پیش نیاز استفاده از این نرم افزار آموزشی آشنایی با یکی از زبانهای Visual basic یا C# .Net میباشد.

ADO.Net چیست؟
Connection چیست؟
ConnectionStirng چیست؟
ساخت پایگاه داده
ساخت جدول
رابطه بین جداول
روش ایجاد ConnectionString

ساخت برنامه
کنترل Data Grid View
کد دکمه جدید
کد دکمه ذخیره
ساخت یک Module
تعیین رشته اتصال یا ConnectionString
ساخت روالی (SetData) جهت درج، ویرایش و حذف
تعریف تابعی (GetData) جهت دریافت رکوردها
تنظیم خصوصیات کنترل DataGridView
اجرای برنامه

ادامه برنامه
نمایش تمامی فیلدها
حذف رکورد
ویرایش یک رکورد
خروج از برنامه
فیلتر سازی ورودی جعبه متن

ایجاد گزارش
ساخت فرم نمایش گزارش
کنترل ReportViewer
تعیین فیلدهای گزارش
تعیین ابعاد کاغذ
افزودن سر صفحه یا Header با گزارش
ساخت منوی برنامه

مقدمه
کد load شدن فرم
کد دکمه ذخیره
کد دکمه جدید
دکمه حذف

LINQ چیست؟
ساخت روال ذخیره شده
ایجاد شئ دسترسی به LINQ
کد دکمه ذخیره
کد دکمه حذف


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ