آموزش Visual FoxPro 8

آموزش ویژوال فاکس پرو

آموزش Visual FoxPro 8 (آموزش ویژوال فاکس پرو ) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش ویژوال فاکس پرو
دانلود کامل دوره
آموزش ویژوال فاکس پرو

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Visual FoxPro 8 رایگان میباشد

در نرم افزار آموزش visual ForxPro 8 ( ویژوال فاکس پرو ) با مباحث زیر آشنا میشوید:

اجراي برنامه
بررسي محيط
پنجره Command

روش ايجاد جدول
تعريف فيلد
تغيير ساختار جدول
ايجاد ايندکس
بستن و باز کردن جدول
ايجاد يک رکورد در جدول
مشاهده رکوردهاي جدول

ايجاد پايگاه داده
تغيير ساختار پايگاه داده
افزودن جدول به پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
انجام عملياتهاي پايگاه داده با استفاده از کد

مقدمه
ايجاد يک پرس و جو
تعيين فيلدهاي پرس و جو
ايجاد شرطهاي پرس و جو
تعيين روش مرتب کردن فيلدها
تعيين خروجي پرس و جو

مقدمه
ايجاد يک ديد در ویژوال فاکس پرو
ايجاد يک ارتباط راه دور
اتصال پايگاه داده SQLServer به ویژوال فاکس پرو
ايجاد ديد راه دور

مقدمه
اجراي دستور Browse
حرکت در بين رکوردها
حرکت به يک رکورد حائز شرط
افزودن رکورد به جدول
حذف رکورد

ايجاد يک فرم در Visual FoxPro 8 ( ویژوال فاکس پرو )
تغيير خصوصيات فرم
افزودن کنترل به فرم
ارتباط يک جعبه متن به يک فيلد
کد حرکت در بين رکوردها
رويداد Load يک فرم
حذف و اضافه رکورد

مقدمه
نمايش يک فرم از طريق فرم ديگر
ايجاد يک فرم ديگر
ايجاد خصوصيت براي يک فرم
تنظيم کنترل Grid
نمايش Model و Modless

ايجاد گزارش در ویژوال فاکس پرو
ايجاد گزارش سريع
قسمتهاي مختلف يک گزارش
افزودن متن به گزارش
افزودن فيلد به گزارش

ايجاد منو در ویژوال فاکس پرو
تعريف منوي فرعي
ايجاد يک گزينه در ویژوال فاکس پرو
ايجاد يک منوي ميانبر در Visual FoxPro 8 ( ویژوال فاکس پرو )
توليد کد منوي ايجاد شده
اتصال منوي ميانبر به جعبه متن

مقدمه
بررسی دستورات مقدماتی در Visual FoxPro 8 ( ویژوال فاکس پرو )
ساختار If... EndIf
ساختار DoCase
ساختار DoWhile... EndDo
ساختار For ... EndFor
ساختار Scan ... EndScan
ايجاد شيء Excel

مقدمه
ايجاد يک رکورد جديد
حذف رکورد در ویژوال فاکس پرو
بازگرداندن رکوردهاي حذف شده
جستجو در رکوردها
مرتب سازي يک جدول
بررسي چند تابع در ویژوال فاکس پرو
ايجاد توابع تعريف شده توسط کاربر

ايجاد يک Project
بررسي قسمت Data
بررسي قسمت Documents
بررسي قسمت Code
ايجاد فايل DLL و EXE در Visual FoxPro 8 ( ویژوال فاکس پرو )

و چندین نکته دیگر در آموزش Visual FoxPro 8 ( ویژوال فاکس پرو )


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ