آموزش AutoCAD 2006 سه بعدی

اموزش مباحث سه بعدی در اتوکد

آموزش AutoCAD 2006 سه بعدی (اموزش مباحث سه بعدی در اتوکد) به روشهای زیر قابل استفاده است :


اموزش مباحث سه بعدی در اتوکد
دانلود کامل دوره
اموزش مباحث سه بعدی در اتوکد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اتوکد کلیک کنید.

اتوکد معروفترين برنامه طراحي و ساخت پلانها و مدلهاي دو بعدي و سه بعدي برا رشته هاي مهندسي در كامپيوتر است. رشته هاي عمران، مكانيك، معماري، برق و الكترونيك در سطح وسيعي از اين نرم افزار استفاده ميكنند. نرم افزار آموزشی AutoCAD در دو دوره تهيه شده كه در اينجا محتويات دوره دوم (شامل مباحث سه بعدي و پيشرفته) را مشاهده ميكنيد:


صفت (Attribute) چيست؟
آشنايي با فرمان At يا Deffine Attribute
ايجاد صفتهاي متعدد با ويژگيهاي مشابه (Array)
آشنايي با فرمان Ed يا Text edit
درج يک سمبل در طرح
آشنايي با پنجره View
ويرايش صفتها
فرمان AttEdit
ايجاد تغييرات کلي در چندين صفت
ويرايش تمام صفتهاي موجود در طرح
فرمانهاي Attdisp و Attredef


فايل الگو چيست؟
ايجاد يک فايل الگو
انواع قالب بنديهاي استخراج اطلاعات صفتها
آشنايي با فرمان Ddattext
کار با داده هاي اتوکد در ساير برنامه ها
آشنايي با برنامه dbConnect manager
ايجاد يک فايل Data Link
ايجاد يک DSN جديد
آشنايي با فرمان dbc
کار با پنجره dbConnect
ايجاد الگوي اتصال Link Template
ايجاد اتصال بين يک شيي و يک رکورد از پايگاه داده
پيدا کردن رکورد مربوط به يک شيي
پيدا کردن شيي مربوط به يک رکورد
اضافه کردن برچسب به طرح بوسيله اتصالها
آشنايي با برنامه Link Manager


لزوم تهيه پيش طرح
تعيين مرجع فاصله با استفاده از اشياء موجود در طرح
روش استفاده از ويژگي Temporary Tracking Point
کار با ويژگي Fance Selection
آشنايي با فرمانهاي Trim، Extend
فايلهاي مرجع خارجي (Xref)
آشنايي با نوار ابزار Reference
کار با کليدهاي Layout
آشنايي با دريچه هاي ديد شناور (Floating ViewPort)
کار با پنجره PageSetup
آشنايي با پنجره ViewPortsمنحني هاي چند خطي و SPLine
کار با ابزار Polyline
کار با ابزارهاي Offset ، Explode
آشنايي با فرمان Pedit
تبديل اشيا اتوکد به چند خطي
تبديل چند خطي به منحني SPLine
کار با فرمان SPLine
کار با گزينه هاي مختلف فرمان Edit Vertex
آشنايي با دستورات Measure، Divide
پر کردن يک ناحيه با يک رنگ صلب
آشنايي با فرمان Donut


آشنايي با فرمانهاي Area، Blipmode
کار با فرمان Boundray
آشنايي با پيکربندي dxf.
روشهاي صادر کردن (Export) فايلها در اتوکد
کار با ويزارد Add-A-Plotter
آشنايي با پيکربندي WMF يا Windows Meta File
آشنايي با EPS يا Encapsulated Post Script
وارد کردن داده ها از ساير منابع به اتوکد
انتقال تصاوير ايجاد شده در اتوکد به ساير برنامه ها


تبديل نقشه هاي دو بعدي به سه بعدي
تغيير ضخامت اشيا با استفاده از مشخصه Thickness
کار با مشخصه Elevation يا فاصله از سطح
کار با پنجره Named View
زاويه هاي ديد سه بعدي
تعيين ارتفاع نقطه ديد نسبت به سطح
آشنايي با دستور Hide
کار با نوار ابزار Shade
انتخاب نقطه ها به روش فيلتر کردن (filltering)
کار با ابزار Surface
ذخيره نماي موجود بر روي صفحه نمايش به عنوان يک اسلايد
آشنايي با فرمانهاي VSlide، MSlide
اجراي يک فايل Script


کار با سيستم مختصات کاربر (UCS)
کار با نوار ابزار UCS
فرمانهاي Move،Rotate
دريچه هاي ديد شناور (Flooting)
ترسيم اشکال پيچيده با استفاده از دستورات سه بعدي
آشنايي با فرمانهاي Arc،3DPolyLine
کار با ابزارهاي Ruled Surface،Edge Surface
کار با ابزارهاي Revoled Surface،Tabulated
ويرايش سطوح مبتني بر شبکه توري
کار با نوار ابزار 3DOrbit
کنترل زاويه ديد با استفاده از ArcBallها
راهنمايي هاي بصري يا Visual Aids


ايجاد طرح اوليه براي رندر کردن
اضافه کردن نور خورشيد
روشهاي ايجاد سايه در طرح
اضافه کردن مواد به طرح
اضافه کردن پس زمينه به طرح (Back Ground)
تعريف يک منبع نور نقطه اي (Point Light)
تعريف يک منبع نور لکه اي (Spot Light)
تنظيم پارامترهاي صحنه Scenes
استفاده از روش Ray-Tracking براي رندر کردن
استفاده از گزينه Photo real براي رندر کردن
اضافه کردن تصاوير نقشه بيتي، منظره و تصوير افراد به طرح
رندر کردن طرحهاي اتوکد در يک طرح
رندر کردن در حداقل زمان


روشهاي ترکيب کردن اشکال
کار با ابزارهاي Extrude،Box
آشنايي با فرمان Union
آشنايي با فرمان Subtract،Cylinder
تعيين زاويه انحراف انتهاي برجستگي ها
کار با فرمانهاي Rotate 3D،Revolve
کار با ابزار Slice
کار با فرمان Fillet
آشنايي با ابزار Chamfer
کار با ابزارهاي Delete Face،Offset Face،Move Face
کار با ابزارهاي Extrud Face،Taper Face،Rotate Face
کار با ابزار Shell-ويرايش و كار با صفتها (Attributes)
- كار با بانكهاي اطلاعاتي در AutoCAD
- كار با ابزار Query
- كار با فايلهاي Xref
- استفاده از دريچه هاي ديد (View Port)
- أشنايي با انواع فرمتهاي خارجي
- روش ارتباط با Excel
- انتقال (Export)
- تبديل يك نقشه دو بعدي به سه بعدي
- آشنايي با زاويه هاي ديد سه بعدي
- كاربا ابزارهاي ترسيم سه بعدي
- ترسيم اشكال پيچيده
- ويرايش سطوح مبتني بر شبكه توري
- آشنايي و كار با ابزار Camera
- رندركردن مدلهاي سه بعدي
- كار با منابع نور وسايه
- افزودن منظره به تصاوير سه بعدي
- روش مدلسازي توپر
- به همراه مثالهاي متنوع
- و ...


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ