آموزش Maya 6

(اموزش مایا )

آموزش Maya 6 ((اموزش مایا )) به روشهای زیر قابل استفاده است :


(اموزش  مایا )
دانلود کامل دوره
(اموزش مایا )

بدودن ترديد، مایا قدرتمندترين نرم افزار ساخت تصاوير متحرك سه بعدي در جهان ميباشد. ساخت كارتونهاي معروفي مانند Sherek و Ice Age و استفاده از جلوه هاي آن در فيلمهاي Gladiator و Matrix ميتواند دليل خوبي براي اثبات اين موضوع باشد.


نصب Maya
آشنايي با محيط Maya
ايجاد يک مکعب از نوع Polygons
ايجاد يک کره از نوع NURBS
آشنايي با پنجره OutLiner
کار با پنجره Duplicate
ايجاد گروه از اشياء
نحوه کار با مرکز ثقل
آشنايي با انواع فايلها در Mayaآشنايي با مدلسازي چند ضلعي
کار با ابزار Cube
کار با ابزار Extrude Face
آشنايي با ابزار Split Polygon Tool
کار با ابزار Split Vertex
کار با ابزار Smoothآشنايي با مدلسازي NURBS
کار با ابزار Create CV Curve Tool
آشنايي با ابزار Revolve
کار با ابزار Sculpt Surface
آشنايي با خصوصيات Isopram
کار با ابزار Circle
آشنايي با ابزار Snap to Point
ايجاد حجم با استفاده از ابزار Loft


آشنايي با مفاهيم انيميشن
نحوه ايجاد فرم
کار با پنجره Graph Editor
کار با پنجره Set Driven Key
تعريف مسير براي حرکت (Attach To Motion Path)
آشنايي با خصوصيت Bank
آشنايي با خصوصيت Set Key


آشنايي با حالت سايه زني
کار با خصوصيات (Attribute Editor)
تنظيم خصوصيات دوربين (Camera Attribute Editor)
آشنايي با پنجره Render Global
کار با نورهاي Directional Light و Spot Light
استفاده از جلوه هاي ويژه نوري (Light Effects)
کار با سايه ها (Shadows)
تعيين رنگ نور
کار با دوربين (Camera)
کار با دستگيره هاي تنظيم کننده (Manipulator)


آشنايي با مفاهيم Dynamic)
کار با ذرات (Create Emitter)
کار با ميدانهاي حجمي Fields
نحوه استفاده از تاثير گذارنده ها
تععين شکل ذرات (Particle Render Type)
کار با خصوصيات Per Particle و Per Object
آشنايي با سطوح سخت
کار با خصوصيت Constraint Type
ايجاد جاذبه (Gravity)
کار با جلوه هاي ويژه Air ، Firework و Fire


آشنايي با رنگ آميزي در Maya
استفاده از جلوه هاي ترسيمي (Paint Effect Tool)
استفاده از مجموعه گياهن (Plants)
کار با ابزار Make Paintable
کار با ابزار ايجاد شاخه (Grasses)
آشنايي با خاصيتهاي Min Clip و Max Clip
استفاده از ابزار 3D Paint Tool
ايجاد تغييرات روي سطوح (Bump Map)


آشنايي با نحوه ساخت اسکلت
استفاده از خصوصيات Joint Size
کار با پنجره اتصالات (Hyper Graph)
نحوه ايجاد دستگيره هاي Ik
متصل کردن پوست به اسکلت (Bind Skin)
تنظيم کاراکتر با استفاده از ابزار Edit Smooth Skin
کار با خاصيت Influence
آشنايي با ابزار Cluster
استفاده از ابزار Paint Cluster Weights Tool
آشنايي با ابزار Blend Shape


طراحي لباس در Maya
رسم الگو براي لباس
ايجاد Panel براي ساخت پارچه
کار با ابزار Steam
ايجاد دستگيره براي پارچه (Locator)


آشنايي با ابزار طراحي مو (Fur)
اضافه کردن مو به اشيا
کار با خاصيت Feedback
ايجاد جذب کننده ها (Create Attractor)
آشنايي با خصوصيات Local و Global
ايجاد يک پيش رندر (...Playblast)
انتخاب object ها بر اساس نوع (Pick Mask)
کار با خصوصيتهاي Turbulance و Frequency
کار با خصوصيتهاي U Samples و V Samples


نحوه ساخت چشم
ساختن اجسام با جنس شيشه
ايجاد مه در منبع نور مخروطي
ايجاد مواد دورو
نحوه شبيه سازي حرکت يک زنجير


- آشنايي با محيط Maya
- روشهاي مدلسازي چند ضلعي
- مدلسازي به روش Nurbs
- مراحل ساخت Animation
- شبيه سازي محيطهاي واقعي (Dynamic)
- ايجاد تصاويرسه بعدي Render شده
- كار با ابزارهاي قدرتمند رنگ آميزي
- نحوه ايجاد اسكلت براي شخصيتها
- روشهاي ايجاد و ويرايش مو
- ساخت و شبيه سازي حالات پارچه
- كار با انواع نماها , نور و دوربين
- آشنايي با نكات حرفه اي Maya
- به همراه چندين تمرين عملي
- و چندین نکته دیگر در آموزش مایا …


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ