آموزش مقدمات برنامه نویسی در Visual Studio .Net 2002

برنامه نویسی در ویژوال استادیو

آموزش مقدمات برنامه نویسی در Visual Studio .Net 2002 (برنامه نویسی در ویژوال استادیو) به روشهای زیر قابل استفاده است :


برنامه نویسی در ویژوال استادیو
دانلود کامل دوره
برنامه نویسی در ویژوال استادیو

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار رایگان میباشد

برای مشاهده جدیدترین نرم افزارهای آموزش Visual Studio بر روی این لینک کلیک کنید
در نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نویسی در Visual Studio .Net یک کاربر مقدماتی با مباحث اولیه برنامه نویسی آشنا میشود و مثالهای مختلفی را در Visual Basic .Net ، Visual C# .Net ، ADO.Net و ASP .Net مشاهده میکند. بعد از آموزشهای داده شده توسط این نرم افزار میتوانید به آموزشهای پیشرفته تر آن مانند آموزش Visual Basic .Net، Visual C#.Net ، ADO .Net و ASP.Net مراجعه نمائید.
در نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نویسی در Visual Studio .Net مباحث زیر آموزش داده میشوند.

روش نصب Visual Studio.Net
نصب Net Platform.
تعيين گزينه هاي نصب
تعيين محل نصب فايلها
روش پاک کردن Visual Studio.Net

بررسي کنترل هاي يک برنامه
خصوصيات يک پنجره يا فرم
منو چيست؟
کنترل Tab
کنترل GroupBox
کنترل TextBox
کنترل Lable
کنترل Button
کنترل NumericUpDown
کنترل CheckBox
کنترل Slider
کنترل ComboBox

CLR چيست؟
اجراي Visual Studio.Net
ايجاد يک پروژه جديد
بررسي منوهاي محيط
نوار ابزار
جعبه ابزار
دسترسي به خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم
تغيير خصوصيات يک کنترل
مشاهده رويدادهاي يک کنترل

متغير چيست؟
يک مثال
قوانين نامگذاري متغيرها
انواع متغير
مقداردهي به متغيرها
ثابت ها
بررسي مثال
عملگرها
تعريف آرايه

تعريف رويداد
رويدادهاي مهم
رويدادها در VB.Net
رويدادها در #C

تعريف خصوصيت
خصوصيات مهم
بررسي خصوصيات در Visual Studio.Net
بررسي مثال در VB.Net
بررسي مثال در #C

ساختارهاي حلقه
ساختار For ... Next
حلقه هاي تو در توي For ... Next
ساختار Do ... Loop
کلمات کليدي Until و While

مقدمه
دستور While
دستور for
دستور do
دستور break
دستور continue
مثالي از دستورات تکرار
برنامه اي براي خواندن محتويات يک فايل با استفاده از دستور While
برنامه اي براي تبديل يک عدد به رشته

مقدمه
ساختار If ... then
ساختار If ... then ... else
ساختار ElseIf
ساختار Select Case
دستور Goto

مقدمه
نوع داده Bool
کاربرد دستور If
Ifهاي تو در تو
مثالي از دستور If براي مقايسه تاريخ
دستور Switch
برنامه تبديل کاراکترهاي يک رشته به نمايش XML

اشياء ADO.Net
فراهم کننده داده
بررسي يک مثال
افزودن Connection و DataAdapter
ايجاد DataSet
ايجاد همبستگي
بارگذاري اطلاعات در DataSet
اجراي برنامه

مقدمه
انواع کنترلها در ASP.Net
ارسال توسط متد GET
يک مثال
وضعيت در پروتکل HTTP
نگهداري وضعيت در ASP.Net
خصوصيت Postback يک صفحه
خصوصيت AutoPostback
کار در محيط Visual Studio.Net
افزودن کنترل به صفحه
کدنويسي رويدادها در Visual Studio.Net

و چندین نکته دیگر در Visual Studio .Net


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ