آموزش ASP 3

ای اس پی

آموزش ASP 3 (ای اس پی) به روشهای زیر قابل استفاده است :نسخه جدید : برای مشاهده نرم افزار آموزش ASP .Net 2010 بر روی این لینک کلیک کنید.


چون ASP 3 دارای واسط کاربر نمیباشد، در آموزش ASP 3 از ویرایشگر متن Notepad استفاده میشود تا کاربر بتواند تمامی دستورات ASP را به سادگی آموزش ببیند. به کاربران ASP .Net نیز پیشنهاد میشود که نرم افزار آموزش ASP 3 را مطالعه نمائید تا با دستورات ASP بیشتر آشنا شوند.
در نرم افزار آموزش ASP 3 با مطالب زیر آشنا میشوید:

ASP چيست؟
صفحه ايستا
صفحه پويا
مدل Client/Server
نحوه پردازش فايل ASP
کار با PWS
تنظيم برنامه PWS
تنظيم سرويس دهنده Web تحت ويندوز 2000
بررسي يک فايل ASP
اجراي فايل ASP

ساخت يک فايل ASP
دستورات ASP
آشنايي با Response.write
ذخيره سازي فايل ASP
اجراي فايل ASP
تگ هاي HTML داخل کد ASP
مشاهده خروجي فايل ASP
نحوه استفاده از VBScript
تعريف متغير در VBScript
بررسي يک مثال

آشنايي با ساختارهاي کنترلي VBScript
دستور If ... Then ... End If
دستور If ... Then ... Else ...End If
دستور Select Case
دستور Do While ... Loop
دستور Do Until ... Loop
دستور For ... Next
دستور For Each ... Next
کار با تابع و روال

آشنايي با شيء Response
کار با <%...=%>
نکات مهم در متد Write در ASP 3
دستور Response.Buffer در ASP 3
دستور Response.Clean در ASP 3
دستور Response.Flush در ASP 3
دستور Response.End در ASP 3
بررسي يک مثال
دستور Response.Redirect
بررسي يک مثال

مقدمه
ارسال به روش Get و Post در ASP 3
دستور Request
بررسي يک مثال
دريافت اطلاعات از جعبه متن (Text Box)
دريافت اطلاعات از جعبه متن (List Box)
جعبه ليست هدايت کننده
دريافت اطلاعات از جعبه چک (Check Box)
بررسي يک مثال
دريافت اطلاعات از دکمه هاي راديويي (Radio Button)
انتقال اطلاعات از طريق پيوند

تعريف شيء Session در ASP 3
بررسي شيء Session با استفاده از يک مثال
تعريف Application در ASP 3
بررسي شيء Application با استفاده از يک مثال

بررسي شيء FileSystem
متد FolderExists در ASP 3
بررسي طي يک مثال
دسترسي به خصوصيات فايلها و پوشه ها
باز کردن يک فايل در ASP
نوشتن بر روي يک فايل در ASP
بررسي طي يک مثال
خواندن از فايل در ASP
بررسي طي يک مثال
افزودن به انتهاي فايل در ASP
بررسي يک مثال عملي

مقدمه
کار با شيء Connection
کاربرد سيستم DSN
ساخت سيستم DSN
ارتباط بدون DSN
بررسي يک مثال در ASP 3
کار با شيء Recordset
مفهوم EOF و BOF
مثال خواندن از پايگاه داده
مثال افزودن به بانک اطلاعاتي
يک مثال عملي در ASP

مقدمه
منوي برنامه
ساخت فرم ورود اطلاعات
فرم ذخيره اطلاعات وارد شده
فرم دريافت شرط جستجو
برنامه جستجو در جدول
اجراي برنامه

و چنیدن نکته عملی و کاربردی دیگر در ASP 3


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ