آموزش Excel

آموزش اکسل شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش اکسل 2019
دانلود
آموزش اکسل 2019

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2019 رایگان میباشد

آموزش Excel 2019 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید. در نرم افزار آموزش Excel 2019 موارد زیر تدریس میشود:


اجرای برنامه نصب
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
روش اجرای Excel 2019
چگونه یک کتاب کاری (Workbook) را باز کنیم
آشنایی با محیط Excel
آشنایی با Ribbon
بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه
حرکت در صفحات
ذخیره کردن یک کتاب کاری
بستن یک کتاب کاری
باز کردن یک کتاب کاری اخیراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2019


ایجاد کتابهای کاری
روش وارد کردن داده‌ها
آشنایی با فرمولها
افزودن سطر یا ستون جدید
تابع sum
حذف سطر یا ستون
جابجایی سطر یا ستون
آشنایی با Cut، Copy و Paste
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مدیریت صفحات(Sheetها)
ذخیره سازی فایل در Excel 2019


تنظیم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها
نحوه نمایش اعداد (Number Format)
پیکربندی متن
کار با Style یا فرمتهای آماده
کار با غلط یاب (Spell Checker)
آشنایی با تصحیح کننده خودکار (AutoCorrect)
استفاده از ابزار AutoFill
کار با ابزار فرمتبندی شرطی Conditional formatting
کار با ابزار Quick Analysis


روشهای مشاهده صفحات کاری در اکسل 2019
دستور Split
دستور Freeze
ابزار Auto Filter
افزودن سربرگ و پاورقی
تنظیم صفحه با Page Setup
تنظیم محدوده قابل چاپ
پیش نمایش چاپ و تنظیمات آن
نحوه سورت کردن در اکسل


آشنایی با توابع و فرمولها
کپی کردن فرمول
اتصال به محتوای یک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum
عملگرها در Excel
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و میانگین
ابزار AutoSUM
کار با قابلیت Manual Calculation


تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطی IF
استفاده از تاریخ در توابع
کار با توابع آماری
تابع آزمون T
تصحیح خودکار ورودی تابع
تابع پیرسون


ایجاد یک نمودار
تعیین شکل نمودار
تغییر داده‌های نمودار
تغییر نوع نمودار
تغییر ظاهر نمودار
تیتر نمودار
محل قرارگیری راهنما
ایجاد جلوه ویژه
رسم اشکال آماده
درج تصویر
نمودارهای Sparklinesایجاد ماکروی جدید در اکسل 2019
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغییر فرمت یک ستون
آشنایی با Visual Basic Editor
طراحی فرم های کاربردی در VBA
آشنایی با دستورات VBA
ذخیره با فرمت PDF


اکسل چیست : بخش اول آموزش اکسل برای اندروید و آموزش اکسل برای ویندوز رایگان است دانلود کنید!
اکسل پیشرفته : این آموزش اکسل در محدوده ICDL است برای پیشرفته میتوانید به آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل و آموزش VBA در Excel مراجعه کنید
اکسل برای اندروید : آموزش اکسل برای اندروید بصورت یک APP موجود است از بالای صفحه دانلود کنید
اکسل آموزش تصویری : این آموزش بصورت تعاملی و شبیه سازی شده است از سایت دانلود کنید بخشهای اول رایگان هستند
فیلم آموزش اکسل : فیلم آموزش اکسل بخش اول را میتواند در بالای صفحه ببینید البته آموزش اصلی کامل و بصورت تعاملی است.
آموزش اکسل مقدماتی : آموزش اکسل مقدماتی رایگان است از بالای صفحه دانلود کنید.
آموزش اکسل پیشرفته : این آموزش در حد ICDL است میتوانید به آموزش VBA و توابع اکسل راجعه کنید.
آموزش کامل اکسل :
آموزش اکسل به زبان ساده : در این آموزش شما اکسل را به زبان فارسی همراه با صدا و متن فارسی آموزش میبینید
آموزش اکسل پیشرفته 2019 pdf شما میتوانید فایلهای اکسل را بصورت PDF ذخیره کنید
آموزش اکسل 2019 را از بالای صلفحه دانلود کنید
اکسل اندروید : APP آموزش اکسل برای اندروید را از بالای صفحه دانلود کنید


آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل

آموزش VBA در Excel


تعلم برنامج الاكسل 2019
آموزش اکسل به زبان عربی


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اکسل 2016
دانلود
آموزش اکسل 2016
شماره شناسنامه اثر
8-00630-038731

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2016 رایگان میباشد

آموزش Excel 2016 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید.


اجرای برنامه نصب
تعیین نحوه نصب Office 2016
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده


اجرای Excel 2016 در ویندوز 10
چگونه یک کتاب کاری (Workbook) را باز کنیم
آشنایی با محیط Excel 2016
آشنایی با Ribbon
نحوه نمایش صفحه کاری
بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه
حرکت در صفحات در Excel 2016
ذخیره کردن یک کتاب کاری
بستن یک کتاب کاری
باز کردن یک کتاب کاری اخیراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2016


ایجاد کتابهای کاری در Excel 2016
روش وارد کردن داده‌ها
آشنایی با فرمولها
افزودن سطر یا ستون جدید
تابع sum
حذف سطر یا ستون
جابجایی سطر یا ستون
آشنایی با Cut، Copy و Paste
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مدیریت صفحات) Sheetها(
ذخیره سازی فایل در Excel 2016


تنظیم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها در Excel 2016
نحوه نمایش اعداد (Number Format)
پیکربندی متن در Excel 2016
کار با Style یا فرمتهای آماده
کار با غلط یاب (Spell Checker)
آشنایی با تصحیح کننده خودکار (AutoCorrect)
استفاده از ابزار AutoFill
کار با ابزار Conditional formatting و Format Painter
فرمتبندی شرطی در اکسل 2016
کار با ابزار Quick Analysis


روشهای مشاهده صفحات کاری در Excel 2016
دستور Split
دستور Freeze
ابزار Auto Filter
افزودن سربرگ و پاورقی
تنظیم صفحه با Page Setup
تنظیم محدوده قابل چاپ
پیش نمایش چاپ و تنظیمات آن در Excel 2016
نحوه سورت کردن در اکسل


آشنایی با توابع و فرمولها در Excel 2016
کپی کردن فرمول
اتصال به محتوای یک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum
عملگرها در Excel 2016
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و میانگین
ابزار AutoSUM
کار با قابلیت Manual Calculation


تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطی IF
استفاده از تاریخ در توابع در Excel 2016
کار با توابع آماری
تابع آزمون T
تصحیح خودکار ورودی تابع
تابع پیرسون


ایجاد یک نمودار در Excel 2016
تعیین شکل نمودار
تغییر داده‌های نمودار
تغییر نوع نمودار
تغییر ظاهر نمودار
تیتر نمودار
محل قرارگیری راهنما
ایجاد جلوه ویژه
رسم اشکال آماده
درج تصویر
نمودارهای Sparklines


ایجاد ماکروی جدید در Excel 2016
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغییر فرمت یک ستون
آشنایی با Visual Basic Editor
طراحی فرم های کاربردی در VBA
آشنایی با دستورات VBA
استفاده از ساختارها و توابع
ذخیره با فرمت PDF در Excel 2016

آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل

آموزش VBA در Excel


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اکسل 2013
دانلود
آموزش اکسل 2013
شماره شناسنامه اثر
8-00630-038731

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2013 رایگان میباشد

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل ( Excel ) يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل ميتوانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جدولها نيز امكانپذير است. در صورت استفاده از قابليتهاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه Excel تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد.


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Office 2013
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
اجرای Excel 2013 در ویندوز 7
اجرای Excel 2013 در ویندوز 8


روش اجراي Excel 2013
چگونه يک کتاب کاري (Workbook) را باز کنيم
آشنايي با محيط Excel 2013
آشنايي با Ribbon
نحوه نمایش صفحه کاری
بزرگنمايي و کوچک نمايي صفحه
حرکت در صفحات در Excel 2013
ذخيره کردن يک کتاب کاري
بستن يک کتاب کاري
باز کردن يک کتاب کاري اخيراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2013


ايجاد کتابهاي کاري در Excel 2013
روش وارد کردن داده‌ها
آشنايي با فرمولها
افزودن سطر يا ستون جديد
تابع sum
حذف سطر يا ستون
جابجايي سطر يا ستون
آشنايي با Cut، Copy و Paste
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مديريت صفحات) Sheetها(
ذخيره سازي فايل در Excel 2013


تنظيم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها در Excel 2013
نحوه نمايش اعداد (Number Format)
پيکربندي متن در Excel 2013
کار با Style يا فرمتهاي آماده
کار با غلط ياب (Spell Checker)
آشنايي با تصحيح کننده خودکار (AutoCorrect)
استفاده از ابزار AutoFill
کار با ابزار Conditional formatting یا Format Painter
فرمتبندی شرطی در اکسل 2013روشهاي مشاهده صفحات کاري در Excel 2013
دستور Freeze
ابزار Auto Filter
افزودن سربرگ و پاورقي
تنظيم صفحه با Page Setup
تنظيم محدوده قابل چاپ
پيش نمايش چاپ و تنظيمات آن در Excel 2013


آشنايي با توابع و فرمولها در Excel 2013
کپي کردن فرمول
اتصال به محتواي يک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum
عملگرها در Excel 2013
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و ميانگين
ابزار AutoSUM
کار با قابليت Manual Calculation


تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطي IF
استفاده از تاريخ در توابع در Excel 2013
کار با توابع آماري
تابع آزمون T
تصحيح خودکار ورودي تابع
تابع پيرسون


ايجاد يک نمودار در Excel 2013
تعيين شکل نمودار
تغيير داده‌هاي نمودار
تغيير نوع نمودار
تغيير ظاهر نمودار
تيتر نمودار
محل قرارگيري راهنما
ايجاد جلوه ويژه
رسم اشکال آماده
درج تصوير
نمودارهاي Sparklines


ايجاد ماکروي جديد در Excel 2013
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغيير فرمت يک ستون
آشنايي با Visual Basic Editor
طراحي فرم هاي کاربردي در VBA
آشنايي با دستورات VBA
استفاده از ساختارها و توابع
ذخيره با فرمت PDF در Excel 2013

آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل

آموزش VBA در Excel


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اکسل 2010
دانلود
آموزش اکسل 2010
شماره شناسنامه اثر
27-221940-13

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2010 رایگان میباشد

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل ( Excel ) يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل ميتوانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جدولها نيز امكانپذير است. در صورت استفاده از قابليتهاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه Excel تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد.


اجراي برنامه نصب Office 2010
تعيين نحوه نصب Office 2010
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده


روش اجراي Excel 2010
چگونه يک کتاب کاري (Workbook) را باز کنيم
آشنايي با محيط Excel 2010
آشنايي با Ribbon
بزرگنمايي و کوچک نمايي صفحه
حرکت در صفحات در Excel 2010
ذخيره کردن يک کتاب کاري
بستن يک کتاب کاري
باز کردن يک کتاب کاري اخيراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2010


ايجاد کتابهاي کاري در Excel 2010
روش وارد کردن داده‌ها
آشنايي با فرمولها
افزودن سطر يا ستون جديد
تابع sum
حذف سطر يا ستون
جابجايي سطر يا ستون
آشنايي با Cut، Copy و Paste
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مديريت صفحات) Sheetها(
ذخيره سازي فايل در Excel 2010


تنظيم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها در Excel 2010
نحوه نمايش اعداد (Number Format)
پيکربندي متن در Excel 2010
کار با Style يا فرمتهاي آماده
کار با غلط ياب (Spell Checker)
آشنايي با تصحيح کننده خودکار (AutoCorrect)
استفاده از ابزار AutoFillروشهاي مشاهده صفحات کاري در Excel 2010
دستور Split
دستور Freeze
ابزار Auto Filter
افزودن سربرگ و پاورقي
تنظيم صفحه با Page Setup
تنظيم محدوده قابل چاپ
پيش نمايش چاپ و تنظيمات آن در Excel 2010


آشنايي با توابع و فرمولها در Excel 2010
کپي کردن فرمول
اتصال به محتواي يک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum
عملگرها در Excel 2010
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و ميانگين
ابزار AutoSUM
کار با قابليت Manual Calculation


تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطي IF
استفاده از تاريخ در توابع در Excel 2010
کار با توابع آماري
تابع آزمون T
تصحيح خودکار ورودي تابع
تابع پيرسون


ايجاد يک نمودار در Excel 2010
تعيين شکل نمودار
تغيير داده‌هاي نمودار
تغيير نوع نمودار
تغيير ظاهر نمودار
تيتر نمودار
محل قرارگيري راهنما
ايجاد جلوه ويژه
رسم اشکال آماده
درج تصوير
نمودارهاي Sparklines


ايجاد ماکروي جديد در Excel 2010
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغيير فرمت يک ستون
آشنايي با Visual Basic Editor
طراحي فرم هاي کاربردي در VBA
آشنايي با دستورات VBA
استفاده از ساختارها و توابع
ذخيره با فرمت PDF در Excel 2010

آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل

آموزش VBA در Excel


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اکسل 2007
دانلود
آموزش اکسل 2007

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2007 رایگان میباشد

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل ميتوانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جدولها نيز امكانپذير است. در صورت استفاده از قابليتهاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه Excel تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد..اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2007
استفاده از Ms Office Language SettingsExcel چيست؟
شروع کار با Excel
چگونه يک Workbook را باز کنيم؟
آشنايي با محيط Excel
حرکت در صفحات Excel
نمونه ذخيره کردن يک کتاب کاري (Workbook)
بستن يک کتاب کاري (Workbook)
باز کردن يک کتاب کاري که اخيرا استفاده شده
استفاده از قابليتهاي کمک (Help)
خروج از Excelايجاد کتابهاي کاري (Workbook)
نحوه وارد کردن داده ها
آشنايي با فرمولها
استفاده از قابليت AutoComplete
انتخاب کردن، حرکت دادن و حذف سطرها و ستونها
آشنايي با دستورات Copy،Cut و Paste
استفاده از دستورات Undo و Redo
استفاده از دستورات Find و Replace
حرکت دادن و کپي کردن صفحاتتنظيم اندازه سطرها و ستونها
تراز متون سطرها
شکل دهي داده هاي عددي با Number Format
پيکربندي (Format) متون
استفاده از قابليت Format Painter
استفاده از سبک (Style) و ابزار AutoFormat
آشنايي با غلط ياب (Spell Checker)
آشنايي با تصحيح کننده خودکار (AutoCorrect)
کار با AutoFillروشهاي مشاهده صفحات کاري (Worksheet)
دستورات Split و Freeze
اضافه کردن سربرگ (Header) و پاورقي (Footer)
تنظيم صفحه با استفاده از Page Setup
تنظيم محدوده چاپ
پيش نماي چاپ (Print Preview) و عمليات چاپکپي کردن فرمولها
استفاده از شمارشگر خودکار (Autocalculate)
توابع در Excel
استفاده از Function Arguments
کار با قابليت Manual Calculation
کنترل هاي محاسباتي
استفاده از توابع امور مالي
استفاده از تابع شرطي If
استفاده از تاريخ در توابع
کار با توابع آماريايجاد يک نمودار (Diagram)
شکل دهي و پيکربندي نمودارها
ويرايش اطلاعات موجود در نمودارها
تغيير نوع نمودارها
استفاده از ابزارهاي طراحي
درج عناصر گرافيکي
چاپ يک نمودارايجاد ماکروهاي جديد در Excel
استفاده از ماکروها در Excel
آشنايي با پنجره ماکرو (Macro)
نحوه تغيير فرمت يک ستون
آشنايي با محيط Visual Basic Editor
طراحي فرمهاي کاربردي در محيط Visual Basic Editor
آشنايي با دستورات زبان Visual Basic For Application
استفاده از ساختارها و توابع Visual Basic
استفاده از کنترلهاي ActiveX در محيط Visual Basic Editor


مباحث اصلی شامل:
- آشنايي با محيط كاري Excel
- روش استفاده از دستيار Office
- كار با كتابهاي كاري (Work Book)
- استفاده از قابليت Auto Complete
- عمليات مختلف در كاربرگها ( Worksheet)
- استفاده از ترازها ( Cell Alignment )
- پيكر بندي (Format) داده هاي عددي و حروفي
- استفاده از قابليت Format Painter
- روشهاي Freeze و Split
- استفاده از سربرگ و پاورقي
- استفاده ازقابليت Auto Calculate
- كاربا ابزارهاي Auto Correct, Auto Format, Auto Filll
- فرمولها و توابع ( محاسباتي , مالي , شرطي و ...)
- نحوه ايجاد و كار با نمودارها و جداول
- استفاده از ابزارهاي طراحي
- كاربا اشيا گرافيكي
- روشهاي چاپ كاربرگها و نمودارها
- كار با سبكها (Style)
- ايجاد ماكروهاي حرفه اي در Excel XP
- آشنايي با محيط Viusal Basic Editor
- آشنايي با زبان برنامه نويسي VBA
- و ...


بازگشت به بالای صفحه

آموزش اکسل 2003
دانلود
آموزش اکسل 2003

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2003 رایگان میباشد

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل ميتوانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جدولها نيز امكانپذير است. در صورت استفاده از قابليتهاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه Excel تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد..اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2003
انتخاب اجزاي قابل نصب Ms Office 2003
شروع عمليات نصب
استفاده از Ms Office Language Settings
استفاده از Ms Office Application RecoveryExcel چيست؟
شروع کار با Excel
چگونه يک Workbook را باز کنيم؟
آشنايي با محيط Excel
حرکت در صفحات Excel
نمونه ذخيره کردن يک کتاب کاري (Workbook)
بستن يک کتاب کاري (Workbook)
باز کردن يک کتاب کاري که اخيرا استفاده شده
استفاده از قابليتهاي کمک (Help)
کار با دستیار آفیس (Office Assistant)
خروج از Excelايجاد کتابهاي کاري (Workbook)
نحوه وارد کردن داده ها
آشنايي با فرمولها
استفاده از قابليت AutoComplete
انتخاب کردن، حرکت دادن و حذف سطرها و ستونها
آشنايي با دستورات Copy،Cut و Paste
استفاده از دستورات Undo و Redo
استفاده از دستورات Find و Replace
حرکت دادن و کپي کردن صفحاتتنظيم اندازه سطرها و ستونها
تراز متون سطرها
شکل دهي داده هاي عددي با Number Format
پيکربندي (Format) متون
استفاده از قابليت Format Painter
استفاده از سبک (Style) و ابزار AutoFormat
آشنايي با غلط ياب (Spell Checker)
آشنايي با تصحيح کننده خودکار (AutoCorrect)
کار با AutoFillروشهاي مشاهده صفحات کاري (Worksheet)
دستورات Split و Freeze
اضافه کردن سربرگ (Header) و پاورقي (Footer)
تنظيم صفحه با استفاده از Page Setup
تنظيم محدوده چاپ
پيش نماي چاپ (Print Preview) و عمليات چاپکپي کردن فرمولها
استفاده از شمارشگر خودکار (Autocalculate)
توابع در Excel
استفاده از Function Arguments
کار با قابليت Manual Calculation
کنترل هاي محاسباتي
استفاده از توابع امور مالي
استفاده از تابع شرطي If
استفاده از تاريخ در توابع
کار با توابع آماريايجاد يک نمودار (Diagram)
شکل دهي و پيکربندي نمودارها
ويرايش اطلاعات موجود در نمودارها
تغيير نوع نمودارها
استفاده از ابزارهاي طراحي
درج عناصر گرافيکي
چاپ يک نمودارايجاد ماکروهاي جديد در Excel
استفاده از ماکروها در Excel
آشنايي با پنجره ماکرو (Macro)
نحوه تغيير فرمت يک ستون
آشنايي با محيط Visual Basic Editor
طراحي فرمهاي کاربردي در محيط Visual Basic Editor
آشنايي با دستورات زبان Visual Basic For Application
استفاده از ساختارها و توابع Visual Basic
استفاده از کنترلهاي ActiveX در محيط Visual Basic Editor


- آشنايي با محيط كاري Excel
- روش استفاده از دستيار Office
- كار با كتابهاي كاري (Work Book)
- استفاده از قابليت Auto Complete
- عمليات مختلف در كاربرگها ( Worksheet)
- استفاده از ترازها ( Cell Alignment )
- پيكر بندي (Format) داده هاي عددي و حروفي
- استفاده از قابليت Format Painter
- روشهاي Freeze و Split
- استفاده از سربرگ و پاورقي
- استفاده ازقابليت Auto Calculate
- كاربا ابزارهاي Auto Correct, Auto Format, Auto Filll
- فرمولها و توابع ( محاسباتي , مالي , شرطي و ...)
- نحوه ايجاد و كار با نمودارها و جداول
- استفاده از ابزارهاي طراحي
- كاربا اشيا گرافيكي
- روشهاي چاپ كاربرگها و نمودارها
- كار با سبكها (Style)
- ايجاد ماكروهاي حرفه اي در Excel XP
- آشنايي با محيط Viusal Basic Editor
- آشنايي با زبان برنامه نويسي VBA
- و ...


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ