آموزش 3Ds Max

آموزش تری دی مکس شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش تری دی استادیو مکس
دانلود
آموزش تری دی استادیو مکس
شماره شناسنامه اثر
8-00630-026523

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش 3D Studio MAX 2012 مقدماتی رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش 3D MAX کلیک کنید.

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات اندكي داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از مطرحترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به شمار مي آيد. در واقع، اغلب انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تهيه ميشوند. نرم افزار آموزشي اين نرم افزار در دو دوره تهيه شده است كه هريك مباحث خاص خود را شامل ميگردند.شروع کار با 3ds max
آشنايي با Viewport ها
کار با پانلهاي فرمان
آشنايي با ابزارهاي کنترلي
مديريت فايلها
عمليات Hold و Fetch
تهيه پشتيبان از اطلاعات
ادغام و تعويض اجسام (Merge & Replace)
Import و Export فايلها در 3ds maxنحوه انتخاب يک Viewport
آشنايي با ابزارهاي تغيير Viewport
دوران نماي داخل Viewport
پنهان نمودن اجسام (Hide)
منجمد کردن اجسام (Freeze)
استفاده از شبکه هاي شطرنجي راهنما
تغيير واحدهاي اندازه گيري
کنترلهاي Snapمفاهيم اوليه براي رسم اجسام Primitives
نحوه رسم کره (Sphere)
نحوه رسم مکعب (Box)
رسم اجسام با استفاده از صفحه کليد
نحوه رسم استوانه (Cylinder)
روش ساخت Chamfer Box
نحوه رسم اشکال دو بعدي
نحوه رسم خط (Line)
نحوه رسم کمان (Arc)
نحوه رسم دايره (Circle)
استفده از متن (Text)روشهاي انتخاب اجسام
روش انتخاب چند جسم
انتخاب بصورت گروهي
نحوه انتخاب معکوس
روش گروهبندي اجسام
آشنايي با سيستم هاي مختصات 3ds max
کار با دکمه هاي Axis Constraints
روش تغيير محل نقطه قطب
تغيير مرکز دوران
روش تغيير مقياس
تراز کردن اجسام (Align)
ايجاد قرينه از اجسام (Mirror)
کار با آرايه ها
کار با لايه هامفاهيم اوليه انيميشن
تغيير محيط کار 3ds max به مد Animate
آشنايي با پنجره Time Configuration
تغيير مقياس زمان
تغيير سرعت اجراي فريم ها
اجراي معکوس انيميشن
دستورات تبديل
انتخاب مسير حرکت
کار با ابزار Link
کار با شي Dummyکاربرد مواد و نقوش
آشنايي با پنجره Material Editor
آشنايي با کتابخانه پيش فرض 3ds max
نسبت دادن مواد به اجسام
تعيين رنگ مواد
تعيين شفافيت اجسام
تعيين درخشندگي مواد
کار با نقش ها (Map)
انواع فرمتهاي گرافيکي براي ساخت نقوش
روش ساخت انعکاسها و سطوح آينه اي
نمايش تصوير در وجوه حجم هندسي
ايجاد جلوه کارتونيساخت شيء پايه
اضافه کردن کنترلهاي Dummy
تعريف فريمهاي حرکتي
اعمال Material به قسمتهاي مختلف شيء
Render نهايي صحنه-آشنايي با محيط كار تری دی مکس
- كار با ابزارهاي كنترل
- ادغام (Merge) و تعويض اجسام
- صادركردن (Export) فايلهاي Max
- روش استفاده از دريچه ها ( Viewport)
- آشنايي با تكنيكهاي مختلف انتخاب اشياء
- منجمد كردن اجسام (Freeze)
- استفاده از شبكه هاي شطرنجي (Grid)
- نحوه ايجاد و رسم اجسام ساده و پيچيده
- ساخت اشكال دو بعدي (Shape)
- آشنايي با سيستمهاي مختصات
- استفاده از آرايه ها و قرينه ها
- روشهاي ايجاد تصاوير متحرك (Animation)
- نحوه انتخاب مسيرهاي حركتي
- كاربردهاي مواد (Material) و نقوش (Map)
- كار با كتابخانه هاي max
- چگونگي تركيب كردن مواد
- روش ساخت انعكاسها و سطوح آينه اي
- به همراه يك پروژه عملي
- و چندین نکته دیگر در تری دی مکس ...


بازگشت به بالای صفحه

آموزش تری دی استادیو مکس
دانلود
آموزش تری دی استادیو مکس
شماره شناسنامه اثر
8-00630-026524

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش 3D Studio MAX 2012 پیشرفته رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش 3D MAX کلیک کنید.

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات اندكي داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از مطرحترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به شمار مي آيد. در واقع، اغلب انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تهيه ميشوند. نرم افزار آموزشي اين نرم افزار در دو دوره تهيه شده است كه هريك مباحث خاص خود را شامل ميگردند.مقدمه اي بر آموزش پيشرفته 3ds max 2012
آشنايي با امکانات برگه Modify
معرفي دستورات تغيير شکل سطح اجسام
آشنايي با شيوه هاي ويرايش Spline ها
کار با دستورات XFormمقدمه اي بر روش هاي پيشرفته ويرايش اجسام
روش هاي کلي ويرايش اجسام
آشنايي با نحوه انتخاب قسمتي از حجم يک جسم
معرفي امکان "انتخاب نرم" يا Soft Selection
ويرايش اجسام با استفاده از دستور Edit Mesh
کار با Mesh هاي ويرايش پذير يا Editable Mesh
شيوه هاي همسو سازي اشيا فرعي يک Mesh ويرايش پذير
حذف و ايجاد اجزاي جديد در يک Mesh ويرايش پذير
معرفي تکنيکهاي جديد در ويرايش Spline ها
گرد کردن و پخ زدن گوشه هاي يک Spline
انجام عمليات بولي بر روي Spline هامعرفي اجسام مرکب و قابليتهاي آن
ايجاد اجسام مرکب با استفاده از عمليات بولي
متحرک سازي با استفاده از اجسام مرکب
پراکنده سازي اجسام در سطح جسم ديگر
مدلسازي عوارض زمين
ساختن اجسام از طريق حرکت دان يک شي در طول مسيرويرايش يک جسم Loft
کار با اشيا فرعي يک جسم Loft
Morph کردن اجسام
مقدمه اي بر استفاده از نور و دوربين در 3ds max
آشنايي با دوربين هاي هدف دار و آزاد
معرفي شيوه تنظيم دوربين ها
اصول استقرار دوربين ها
آشنايي با ابزارهاي کنترل Viewport دوربين
متحرک کردن دوربين ها
نورها در نرم افزار 3ds max
آشنايي با نورهاي جهت دار و نور افکن ها
شبيه سازي نور خورشيد
تنظيم مشخصات نورها
کار با Viewport هاي ديد يک نورآشنايي با انواع سايه ها
نحوه ايجاد تصاوير زمينه
آشنايي با جلوه ويژه مه
ايجاد مه چند لايه
نحوه ايجاد مه حجمي
نحوه ايجاد جلوه آتش
اعمال تنظيمات بر روي تصوير رندر شده نهايي
آشنايي با روشهاي رندر کردن صفحه
مشاهده فايل ايجاد شده نهاييمقدمه اي بر استفاده بهينه از امکانات 3ds max
معرفي و استفاده از منوهاي Quad
کار با برگه هاي فرمان بسط پذير
آشنايي با چند امکان جديد
آشنايي با تکنيکهاي جديد نورپردازي در 3ds max
نور پردازي در فضاي بسته
آشنايي با قابليت Network Renderingساخت شکل پايه
ايجاد حرکت براي دوربين
تعريف يک کليد جديد
اضافه کردن نور و Material به صحنه
Render نهايي صحنه-كار با برگه Modify
- معرفي دستورات تغيير شكل اجسام
- شيوه هاي ويرايش Spline ها
- كار با دستورات Xform
- روشهاي پيشرفته ويرايش اجسام
- استفاده از عمليات جبر بولي براي تركيب چند جسم
- ايجاد و متحرك سازي اجسام مركب
- كار با اجسام Loft و Dummy
- آشنايي با دستور Morph
- ايجاد و استفاده از انواع دوربينها
- ساخت و تنظيم انواع نورپردازي
- افزودن جلوه هاي سايه , مه و آتش
- تنظيمات مربوط به رندر كردن (Rendering)
- ايجاد و استفاده از منوهاي Quad
- شيوه كار با تصاوير پس زمينه (Background)
- مدلسازي عوارض زمين
- به همراه يك پروژه عملي
- و چندین نکته دیگر در تری دی مکس ...


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ